Button for menue
 • Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy,

  Powrót do normalności jest w obecnych czasach największym pragnieniem wszystkich z nas. Spójrzmy zatem razem na te pozytywne rzeczy, których zwłaszcza dzięki bardzo dobrej współpracy z Państwem, z naszymi partnerami, przyjaciółmi i pracownikami było i jest całe mnóstwo. Na koniec roku zazwyczaj dokonuje się bilansu i bilans roku 2020 wypada na szczęście nie tak źle, jak w obliczu obecnej sytuacji można by było oczekiwać. Jednocześnie patrzymy z nadzieją i optymizmem na rok 2021.

  Weźmy na przykład nasz powrót na rynek systemów dualnych (organizacji odzysku – przyp. tłum.). Może ktoś z Państwa jeszcze pamięta, że latem 2014 r. wymeldowaliśmy działalność naszej własnej organizacji odzysku EKO-PUNKT z powodu niekalkulowalności ryzyka prawnego i ekonomicznego. W międzyczasie weszła w życie nowa ustawa o opakowaniach, która raz na zawsze zastąpiła nieustające nowelizacje dawnego rozporządzenia w sprawie opakowań. Dzięki temu powstały niezbędne warunki ramowe uzasadniające powrót na rynek systemów dualnych. Po pierwszej próbie przejęcia DSD, na które niestety nie uzyskaliśmy zgody organów antymonopolowych, REMONDIS nabył obecnie organizację odzysku RK, która posiada wszystkie ważne zezwolenia, ale dotychczas nie uzyskała udziałów w rynku. Stwarza to idealne warunki dla naszego powrotu na ten rynek, który dla przedsiębiorstwa recyklingu jest tak samo nieodzowny jak czerwona czapka dla św. Mikołaja. I tak oto RK stanie się nową organizacją odzysku EKO-Punkt. Czerpiąc inspirację ze znanego filmu z lat 80. można by powiedzieć: „Powrót do przyszłości!”.

  Jak wiadomo, na święta Bożego Narodzenia można sobie czegoś życzyć. Komisja Europejska i niemiecki rząd federalny życzą sobie tak zwanej zielonej stali, to znaczy stali, przy produkcji której nie będzie się wykorzystywać energii ze źródeł kopalnych, dzięki czemu nie będzie się też emitować CO2.

  W tym celu odkryto „zielony wodór” jako paliwo potencjalnie neutralne dla klimatu. Jak to jednak często bywa z życzeniami, tak i tu na przeszkodzie w spełnieniu stoi problem, skąd go wziąć? A przede wszystkim, kto ma za to zapłacić? Abstrahując już od tego, że brakuje jeszcze oficjalnej definicji zielonej stali, w obliczu zbyt powolnej rozbudowy odnawialnych źródeł energii wydaje się mało prawdopodobne, że w najbliższej przyszłości będzie do dyspozycji wystarczająca ilość zielonego wodoru. Tymczasem tak pożądana zielona stal już od dawna istnieje. Jest ona produkowana z wysokiej jakości złomu stalowego, którego już dziś ponad 8 mln ton jest ponownie wprowadzanych do obiegu produkcyjnego przez TSR – i to bez eksploatacji krajobrazu, bez dodatkowego uszczuplania zasobów, bez zbędnego transportu na drugi koniec świata i w dużym stopniu neutralnie dla klimatu. Brzmi prawie jak bajka świąteczna, ale jest prawdą.

  I dzieląc się tymi dobrymi nowościami, chcielibyśmy jednocześnie podziękować wszystkim Państwu za wspaniałą współpracę i wielkie zaufanie. Życzymy Państwu wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego, zdrowego oraz pomyślnego Roku 2021.

  Thomas Conzendorf

IT na budowie

 • Mogłoby się wydawać, że w montażu rusztowań liczy się tylko siła robocza, a wszystko, co ma związek z cyfryzacją i Przemysłem 4.0, nie ma zupełnie znaczenia. Jest to jednak wrażenie mylące. Także i w tym fachu od dawna ważne są bity i bajty, i to nie tylko w biurze, ale również na budowie. Jakie korzyści stwarza dedykowane rozwiązanie IT, pokazuje projekt XERVON Rusztowania o nazwie MULTISCAFF.

Różne możliwości zastosowań cyfrowych

W projektach montażu rusztowań ręczne ustawienie i demontaż są tylko jednymi z wielu etapów. Towarzyszą im dalsze procesy, takie jak zaplanowanie, obliczenia statyczne, uzyskanie zezwoleń, zarządzanie materiałami lub logistyka. Oczywistym jest więc, że konsekwentna digitalizacja dałaby tu znaczne korzyści i umożliwiła optymalizację. Zwłaszcza gdy, tak jak w przypadku firmy XERVON, w ciągu roku jest do zrealizowania kilkaset ambitnych projektów montażu rusztowań.

Dość rozwiązań wyspowych

 • Przed czterema laty przedsiębiorstwo będące jednym z wiodących usługodawców w zakresie montażu rusztowań w Europie podjęło decyzję o przestawieniu swoich dotychczasowych procesów na jeden wspólny system cyfrowy. Celem była optymalizacja interfejsów, poprawa wymiany danych oraz uproszczenie i zmniejszenie załamań systemów. Rozpoczęły się poszukiwania na rynku, które przyniosły rozczarowujące wyniki.

  • Wprawdzie dostępne były różne zinformatyzowane rozwiązania wyspowe, ale brakowało całościowej platformy, która pasowałaby do szerokiego profilu firmy, jej wielostronnej działalności i różnorodnych klientów i projektów. Chcąc więc posiąść ogólne, przyszłościowe i mobilne rozwiązanie, przedsiębiorstwo musiało je stworzyć własnymi siłami. I XERVON tego właśnie dokonał, tworząc w postaci programu MULTISCAFF rozwiązanie, które obejmuje cały cykl życia rusztowań.

Prace rozwojowe z wykorzystaniem połączonych kompetencji

Utworzony w 2017 r. zespół projektowy składający się z praktyków montażu rusztowań, ekonomistów i specjalistów IT w ramach projektu MULTISCAFF brał pod lupę jedną po drugiej wszystkie fazy procesu montażu rusztowań. Było to zadanie bardzo skomplikowane, bowiem już na początku ustalono, że przyszłe rozwiązanie IT ma powiązać ze sobą nie tylko wewnętrzne procesy, ale również stworzyć lub uwzględnić interfejsy do komunikacji z urzędami, klientami i platformami zamówień. W 2018 r. odbyły się pierwsze testy pilotażowe. Uzyskaną wiedzę wykorzystano dla dalszej optymalizacji. Jednocześnie kontynuowane prace rozwojowe obejmowały krok po kroku dodatkowe obszary szeroko zakrojonego kompleksu. I taki sposób postępowania do dziś charakteryzuje pracę zespołu projektowego.

MULTISCAFF przynosi liczne korzyści, poczynając od prostego mobilnego wprowadzania danych po dostęp do dokumentów w czasie rzeczywistym z każdego miejsca i w każdej porze dnia.

Pierwszym obszarem, w którym wdrożono MULTISCAFF, był segment umów ramowych.
W 2020 r. doszedł segment projektów, w którym to MULTISCAF po pracochłonnej fazie rozwojowej w końcu roku wejdzie w fazę stosowania w warunkach rzeczywistych. Faktem jest jednak już dziś, że własne rozwiązanie oparte na SAP jest sukcesem. Składają się na to także funkcjonalne aplikacje MULTISCAFF, za pomocą których użytkownik z urządzeń końcowych ma dostęp do cyfrowych rekordów danych. Z perspektywy całego przedsięwzięcia te aplikacje są jedynie czubkiem góry lodowej, ale to one są pomostem pomiędzy biurem a lokalnym placem budowy.

Wysoka klasa w całym procesie przepływu prac

MULTISCAFF przynosi liczne korzyści, poczynając od prostego mobilnego wprowadzania danych po dostęp do dokumentów w czasie rzeczywistym z każdego miejsca i w każdej porze dnia. Podobnie jak dokumentacja budowlana program dostarcza wszystkich ważnych informacji stosownie do potrzeb – od zamówienia, poprzez obmiar, aż do dokumentacji powykonawczej i faktury.

Czy to monitoring zamówienia, czy planowanie rozkładu dnia, czy sporządzenie obmiarów na budowie – MULTISCAFF służy pomocą w wielu fazach działalności operacyjnej.

Zarówno klienci, jaki i XERVON czerpią dzięki temu profity ze zmniejszonych nakładów administracyjnych, wyraźnej optymalizacji procesów i większej standaryzacji. Do tego dochodzi większa przejrzystość i trwała poprawa procesów komunikacji. Podsumowując, uzyskuje się oszczędność czasu i kosztów oraz większą elastyczność. Ponadto perfekcyjna archiwizacja danych sprawia, że będą one łatwo i bez wielkich nakładów dostępne także po wielu latach.

Stała optymalizacja

 • Projekt nadal nie jest jeszcze całkowicie zakończony, co jest zgodne z koncepcją zachowania jego aktualności na przyszłość. MULTISCAFF będzie zatem w dalszym ciągu rozbudowywany i wzbogacany o nowe funkcjonalności. Projekt nabiera więc rozmachu, w miarę jak przybywa mu zadań, uwzględnia aktualne zmiany i integruje postęp techniczny. Cyfryzacja jest bowiem zadaniem długoterminowym – i to nie tylko w obszarze montażu rusztowań.

  Wystarczy raz kliknąć, aby uzyskać pomoc w podjęciu decyzji. Klienci czerpią korzyści z dostępu do przeglądowych danych w czasie rzeczywistym, czy to dla celów kontrolingu, czy też planowania dalszych działań

© 2022 REMONDIS SE & Co. KG  | Kredyty fotograficzne