Button for menue
 • Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy,

  Powrót do normalności jest w obecnych czasach największym pragnieniem wszystkich z nas. Spójrzmy zatem razem na te pozytywne rzeczy, których zwłaszcza dzięki bardzo dobrej współpracy z Państwem, z naszymi partnerami, przyjaciółmi i pracownikami było i jest całe mnóstwo. Na koniec roku zazwyczaj dokonuje się bilansu i bilans roku 2020 wypada na szczęście nie tak źle, jak w obliczu obecnej sytuacji można by było oczekiwać. Jednocześnie patrzymy z nadzieją i optymizmem na rok 2021.

  Weźmy na przykład nasz powrót na rynek systemów dualnych (organizacji odzysku – przyp. tłum.). Może ktoś z Państwa jeszcze pamięta, że latem 2014 r. wymeldowaliśmy działalność naszej własnej organizacji odzysku EKO-PUNKT z powodu niekalkulowalności ryzyka prawnego i ekonomicznego. W międzyczasie weszła w życie nowa ustawa o opakowaniach, która raz na zawsze zastąpiła nieustające nowelizacje dawnego rozporządzenia w sprawie opakowań. Dzięki temu powstały niezbędne warunki ramowe uzasadniające powrót na rynek systemów dualnych. Po pierwszej próbie przejęcia DSD, na które niestety nie uzyskaliśmy zgody organów antymonopolowych, REMONDIS nabył obecnie organizację odzysku RK, która posiada wszystkie ważne zezwolenia, ale dotychczas nie uzyskała udziałów w rynku. Stwarza to idealne warunki dla naszego powrotu na ten rynek, który dla przedsiębiorstwa recyklingu jest tak samo nieodzowny jak czerwona czapka dla św. Mikołaja. I tak oto RK stanie się nową organizacją odzysku EKO-Punkt. Czerpiąc inspirację ze znanego filmu z lat 80. można by powiedzieć: „Powrót do przyszłości!”.

  Jak wiadomo, na święta Bożego Narodzenia można sobie czegoś życzyć. Komisja Europejska i niemiecki rząd federalny życzą sobie tak zwanej zielonej stali, to znaczy stali, przy produkcji której nie będzie się wykorzystywać energii ze źródeł kopalnych, dzięki czemu nie będzie się też emitować CO2.

  W tym celu odkryto „zielony wodór” jako paliwo potencjalnie neutralne dla klimatu. Jak to jednak często bywa z życzeniami, tak i tu na przeszkodzie w spełnieniu stoi problem, skąd go wziąć? A przede wszystkim, kto ma za to zapłacić? Abstrahując już od tego, że brakuje jeszcze oficjalnej definicji zielonej stali, w obliczu zbyt powolnej rozbudowy odnawialnych źródeł energii wydaje się mało prawdopodobne, że w najbliższej przyszłości będzie do dyspozycji wystarczająca ilość zielonego wodoru. Tymczasem tak pożądana zielona stal już od dawna istnieje. Jest ona produkowana z wysokiej jakości złomu stalowego, którego już dziś ponad 8 mln ton jest ponownie wprowadzanych do obiegu produkcyjnego przez TSR – i to bez eksploatacji krajobrazu, bez dodatkowego uszczuplania zasobów, bez zbędnego transportu na drugi koniec świata i w dużym stopniu neutralnie dla klimatu. Brzmi prawie jak bajka świąteczna, ale jest prawdą.

  I dzieląc się tymi dobrymi nowościami, chcielibyśmy jednocześnie podziękować wszystkim Państwu za wspaniałą współpracę i wielkie zaufanie. Życzymy Państwu wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego, zdrowego oraz pomyślnego Roku 2021.

  Thomas Conzendorf

Bazy wojskowe na wszystkich kontynentach

Od Ramsteinu przez Incirlik do Okinawy – siły zbrojne USA utrzymują bazy wojskowe na wszystkich kontynentach i w każdej z nich przykładają dużą wartość do wzorowego i przyjaznego dla środowiska zagospodarowania odpadów. REMONDIS Industrie Service przyczynia się do tego, że te wysokie wymagania są realizowane w sposób zrównoważony. Jest to odpowiedzialne zadanie wymagające zarówno wysokiego poziomu kompetencji, jak i szerokiej wiedzy logistycznej.

Różne rodzaje odpadów

Jako partner wojsk amerykańskich REMONDIS Industrie Service już od lat unieszkodliwia substancje niebezpieczne z obiektów wojskowych położonych w wielu miejscach na świecie. Odpady, o których mowa, nie różnią się od tych, które REMONDIS Industrie Service odbiera także w obszarze cywilnym. Należą do nich zarówno typowe odpady warsztatowe, takie jak chłodziwa, rozpuszczalniki i materiały zanieczyszczone olejem, jak i butle gazowe, baterie, roztwory, kwasy lub odpady medyczne z wojskowych szpitali. Całkowicie wyłączone są jedynie środki bojowe, materiały wybuchowe i amunicja.

Recykling i unieszkodliwianie zgodnie z wysokimi standardami

Centralnym zleceniodawcą jest Defense Logistics Agency, jednostka organizacyjna Departamentu Obrony USA wspierająca wszystkie dowództwa sił zbrojnych USA, od Marynarki Wojennej poprzez Siły Powietrzne i Wojska Lądowe do Korpusu Piechoty Morskiej. Zaopatruje ona oddziały wojskowe stacjonujące na całym świecie we wszystko, co jest im lokalnie potrzebne, i w tym celu dysponuje ok. 5 milionami różnych artykułów. Równocześnie Defense Logistics Agency organizuje gospodarkę odpadami w obiektach wojskowych i to zgodnie z przepisami kraju pobytu. Jeżeli przepisy środowiskowe danego państwa są mniej rygorystyczne niż regulacje obowiązujące w USA, to obowiązują wyższe standardy amerykańskie. Stąd też zrównoważona hierarchia sposobów postępowania z odpadami, obejmująca ponowny użytek, recykling i bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie, obowiązuje dla każdej amerykańskiej bazy wojskowej, niezależnie od jej lokalizacji.

W celu zapewnienia praktycznej realizacji gospodarki odpadami Defense Logistics Agency utrzymuje globalną sieć usługodawców, do której należy również REMONDIS Industrie Service. Wymagania, jakie muszą spełniać partnerzy, są bardzo wysokie. Konieczne jest uzyskanie specjalnej licencji, która musi być regularnie przedłużana. Ale przede wszystkim konieczne są szerokie kompetencje w zakresie całościowego postępowania z odpadami najróżniejszych rodzajów i klas zagrożeń.

 • Na zlecenie wojsk amerykańskich i wielonarodowych oddziałów wojskowych REMONDIS Industrie Service był już w akcji w Azji, Afryce, Europie i Eurazji.

Lokalne rozwiązania oparte na międzynarodowych łańcuchach logistycznych

W ramach zleceń ze strony sił zbrojnych USA i wojsk wielonarodowych, takich jak ISAF lub KFOR, REMONDIS Industrie Service świadczył już usługi w 13 państwach, w tym także na obszarach kryzysowych. Dla każdego wojskowego projektu specjaliści od substancji niebezpiecznych opracowują indywidualny pakiet usług, który obejmuje kompletny łańcuch procesów: od pobrania próbek i ich analizy chemicznej, poprzez sortowanie, pakowanie i transport, aż do oczyszczania, odzysku lub unieszkodliwienia substancji we własnych instalacjach. W celu zorganizowania przeważnie transgranicznego transportu REMONDIS Industrie Service tworzy złożone łańcuchy logistyczne. Z zachowaniem przepisów ADR i IMDG ładunki docierają do celu drogą lądową, kolejową i morską. Do zakresu usług należy również zadbanie o uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów, notyfikacji i zezwoleń. Także kontakty z urzędami zarówno w kraju nadawcy, jak i w kraju odbiorcy oraz w krajach tranzytowych są organizowane przez REMONDIS Industrie Service.

Eksperci w zakresie zagospodarowania odpadów wojskowych

Zlokalizowany w Herne Military Service, będący własnym, wyspecjalizowanym ośrodkiem koordynacji REMONDIS Industrie Service, troszczy się wyłącznie o klientów z sektora wojskowego. Oprócz projektów dla USA ośrodek koordynuje również obsługę innych wojsk. Rosnące znaczenie ochrony klimatu i środowiska wpływa na dalszy wzrost zapotrzebowania na profesjonalne usługi w zakresie zagospodarowania wojskowych odpadów niebezpiecznych. W tym roku Defense Logistics Agency wyróżniła umowy z REMONDIS Industrie Service na świadczenie tego rodzaju usług w Belgii, Niderlandach, Niemczech i Hiszpanii jako kontrakty o najlepszym stosunku ceny do jakości. Frank Kampmann, szef działu sprzedaży międzynarodowej w REMONDIS Industrie Service, stwierdza: – Jest to uznanie, które liczy się dla nas podwójnie – jako potwierdzenie i jako doping na przyszłość.

© 2021 REMONDIS SE & Co. KG  | Kredyty fotograficzne