Button for menue
 • Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy,

  Powrót do normalności jest w obecnych czasach największym pragnieniem wszystkich z nas. Spójrzmy zatem razem na te pozytywne rzeczy, których zwłaszcza dzięki bardzo dobrej współpracy z Państwem, z naszymi partnerami, przyjaciółmi i pracownikami było i jest całe mnóstwo. Na koniec roku zazwyczaj dokonuje się bilansu i bilans roku 2020 wypada na szczęście nie tak źle, jak w obliczu obecnej sytuacji można by było oczekiwać. Jednocześnie patrzymy z nadzieją i optymizmem na rok 2021.

  Weźmy na przykład nasz powrót na rynek systemów dualnych (organizacji odzysku – przyp. tłum.). Może ktoś z Państwa jeszcze pamięta, że latem 2014 r. wymeldowaliśmy działalność naszej własnej organizacji odzysku EKO-PUNKT z powodu niekalkulowalności ryzyka prawnego i ekonomicznego. W międzyczasie weszła w życie nowa ustawa o opakowaniach, która raz na zawsze zastąpiła nieustające nowelizacje dawnego rozporządzenia w sprawie opakowań. Dzięki temu powstały niezbędne warunki ramowe uzasadniające powrót na rynek systemów dualnych. Po pierwszej próbie przejęcia DSD, na które niestety nie uzyskaliśmy zgody organów antymonopolowych, REMONDIS nabył obecnie organizację odzysku RK, która posiada wszystkie ważne zezwolenia, ale dotychczas nie uzyskała udziałów w rynku. Stwarza to idealne warunki dla naszego powrotu na ten rynek, który dla przedsiębiorstwa recyklingu jest tak samo nieodzowny jak czerwona czapka dla św. Mikołaja. I tak oto RK stanie się nową organizacją odzysku EKO-Punkt. Czerpiąc inspirację ze znanego filmu z lat 80. można by powiedzieć: „Powrót do przyszłości!”.

  Jak wiadomo, na święta Bożego Narodzenia można sobie czegoś życzyć. Komisja Europejska i niemiecki rząd federalny życzą sobie tak zwanej zielonej stali, to znaczy stali, przy produkcji której nie będzie się wykorzystywać energii ze źródeł kopalnych, dzięki czemu nie będzie się też emitować CO2.

  W tym celu odkryto „zielony wodór” jako paliwo potencjalnie neutralne dla klimatu. Jak to jednak często bywa z życzeniami, tak i tu na przeszkodzie w spełnieniu stoi problem, skąd go wziąć? A przede wszystkim, kto ma za to zapłacić? Abstrahując już od tego, że brakuje jeszcze oficjalnej definicji zielonej stali, w obliczu zbyt powolnej rozbudowy odnawialnych źródeł energii wydaje się mało prawdopodobne, że w najbliższej przyszłości będzie do dyspozycji wystarczająca ilość zielonego wodoru. Tymczasem tak pożądana zielona stal już od dawna istnieje. Jest ona produkowana z wysokiej jakości złomu stalowego, którego już dziś ponad 8 mln ton jest ponownie wprowadzanych do obiegu produkcyjnego przez TSR – i to bez eksploatacji krajobrazu, bez dodatkowego uszczuplania zasobów, bez zbędnego transportu na drugi koniec świata i w dużym stopniu neutralnie dla klimatu. Brzmi prawie jak bajka świąteczna, ale jest prawdą.

  I dzieląc się tymi dobrymi nowościami, chcielibyśmy jednocześnie podziękować wszystkim Państwu za wspaniałą współpracę i wielkie zaufanie. Życzymy Państwu wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego, zdrowego oraz pomyślnego Roku 2021.

  Thomas Conzendorf

Początki sięgają 40 lat wstecz

 • Dobra reputacja liczy się nie tylko w życiu prywatnym. Także w świecie biznesu wiele zależy od dobrej marki jako znaku rozpoznawczego, czynnika sukcesu i gwarancji wysokiej jakości. Marka niekoniecznie musi istnieć tak samo długo jak przedsiębiorstwo. Na przykład REMEX obchodzi w tym roku 30-lecie swojej marki, chociaż początki firmy sięgają około 40 lat wstecz.

Ponad 60 lokalizacji

Jako firma wyspecjalizowana w profesjonalnym zarządzaniu mineralnymi odpadami budowlanymi i przemysłowymi REMEX jest dobrze znany na rynku recyklingu. W ponad 60 lokalizacjach w Niemczech i za granicą przedsiębiorstwo zatrudniające ok. 800 pracowników oferuje portfel usług obejmujący wszystkie obszary zagospodarowania odpadów mineralnych, poczynając od ich obróbki we własnych instalacjach, poprzez odzysk, aż do unieszkodliwiania. Nadrzędnym celem jest przy tym zawsze zrównoważony i ekonomicznie efektywny odzysk surowców.

„Wśród kamieni milowych w rozwoju przedsiębiorstwa w ostatnich dziesięcioleciach ten jubileusz jest kolejnym istotnym momentem naszej żywej historii”.

Michael Stoll, dyrektor zarządzający REMEX GmbH

Od samego początku historia sukcesu

Przedsiębiorstwo rozpoczęło swoją działalność w Düsseldorfie w 1981 r. pod szyldem B+R Baustoff-Handel und Recycling GmbH. Dziewięć lat później nazwa REMEX została zarejestrowana jako znak towarowy. Historia firmy od samego początku była historią sukcesu. W przeciągu lat REMEX wszedł na liczne nowe obszary działalności i stopniowo poszerzał swoją obecność geograficzną na świecie.

Ciągły rozwój znalazł odbicie w całej gamie marek REMEX, na którą składa się obecnie wiele renomowanych marek, jak na przykład remedix dla certyfikowanych materiałów budowlanych pochodzących z recyklingu, granova dla alternatywnego materiału budowlanego produkowanego z popiołu ze spalania odpadów komunalnych lub MERIT dla technologii do odzysku metali. Są to wszystko nazwy, które w Europie i w innych częściach świata są nie mniej znane niż nazwa samego przedsiębiorstwa.

Poszerzony zakres usług

 • W związku z ciągłym wzrostem działalności międzynarodowej jesienią br. REMEX dokonał zmiany swojej nazwy, która miała dotychczas charakter bardziej narodowy, i od 15 października REMEX Mineralstoff GmbH nazywa się REMEX GmbH. Rezygnacja z niemieckiego dodatku „Mineralstoff” [surowiec mineralny] odzwierciedla nie tylko większe umiędzynarodowienie działalności, ale również poszerzony zakres usług.

© 2021 REMONDIS SE & Co. KG  | Kredyty fotograficzne