Button for menue
 • Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy,

  Powrót do normalności jest w obecnych czasach największym pragnieniem wszystkich z nas. Spójrzmy zatem razem na te pozytywne rzeczy, których zwłaszcza dzięki bardzo dobrej współpracy z Państwem, z naszymi partnerami, przyjaciółmi i pracownikami było i jest całe mnóstwo. Na koniec roku zazwyczaj dokonuje się bilansu i bilans roku 2020 wypada na szczęście nie tak źle, jak w obliczu obecnej sytuacji można by było oczekiwać. Jednocześnie patrzymy z nadzieją i optymizmem na rok 2021.

  Weźmy na przykład nasz powrót na rynek systemów dualnych (organizacji odzysku – przyp. tłum.). Może ktoś z Państwa jeszcze pamięta, że latem 2014 r. wymeldowaliśmy działalność naszej własnej organizacji odzysku EKO-PUNKT z powodu niekalkulowalności ryzyka prawnego i ekonomicznego. W międzyczasie weszła w życie nowa ustawa o opakowaniach, która raz na zawsze zastąpiła nieustające nowelizacje dawnego rozporządzenia w sprawie opakowań. Dzięki temu powstały niezbędne warunki ramowe uzasadniające powrót na rynek systemów dualnych. Po pierwszej próbie przejęcia DSD, na które niestety nie uzyskaliśmy zgody organów antymonopolowych, REMONDIS nabył obecnie organizację odzysku RK, która posiada wszystkie ważne zezwolenia, ale dotychczas nie uzyskała udziałów w rynku. Stwarza to idealne warunki dla naszego powrotu na ten rynek, który dla przedsiębiorstwa recyklingu jest tak samo nieodzowny jak czerwona czapka dla św. Mikołaja. I tak oto RK stanie się nową organizacją odzysku EKO-Punkt. Czerpiąc inspirację ze znanego filmu z lat 80. można by powiedzieć: „Powrót do przyszłości!”.

  Jak wiadomo, na święta Bożego Narodzenia można sobie czegoś życzyć. Komisja Europejska i niemiecki rząd federalny życzą sobie tak zwanej zielonej stali, to znaczy stali, przy produkcji której nie będzie się wykorzystywać energii ze źródeł kopalnych, dzięki czemu nie będzie się też emitować CO2.

  W tym celu odkryto „zielony wodór” jako paliwo potencjalnie neutralne dla klimatu. Jak to jednak często bywa z życzeniami, tak i tu na przeszkodzie w spełnieniu stoi problem, skąd go wziąć? A przede wszystkim, kto ma za to zapłacić? Abstrahując już od tego, że brakuje jeszcze oficjalnej definicji zielonej stali, w obliczu zbyt powolnej rozbudowy odnawialnych źródeł energii wydaje się mało prawdopodobne, że w najbliższej przyszłości będzie do dyspozycji wystarczająca ilość zielonego wodoru. Tymczasem tak pożądana zielona stal już od dawna istnieje. Jest ona produkowana z wysokiej jakości złomu stalowego, którego już dziś ponad 8 mln ton jest ponownie wprowadzanych do obiegu produkcyjnego przez TSR – i to bez eksploatacji krajobrazu, bez dodatkowego uszczuplania zasobów, bez zbędnego transportu na drugi koniec świata i w dużym stopniu neutralnie dla klimatu. Brzmi prawie jak bajka świąteczna, ale jest prawdą.

  I dzieląc się tymi dobrymi nowościami, chcielibyśmy jednocześnie podziękować wszystkim Państwu za wspaniałą współpracę i wielkie zaufanie. Życzymy Państwu wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego, zdrowego oraz pomyślnego Roku 2021.

  Thomas Conzendorf

Sieć hoteli poddaje się certyfikacji

  • W tym roku Deutsche Hospitality odnowiło certyfikat zrównoważonego rozwoju dla wszystkich swoich hoteli zlokalizowanych w Niemczech. REMONDIS odegrał przy tym rolę jednostki certyfikującej. Z Larsem Wahnschaffem, menedżerem ds. zrównoważonego rozwoju w Grupie Hotelowej Deutsche Hospitality, rozmawialiśmy o certyfikacji i jej roli w strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa.

REMONDIS AKTUELL: Deutsche Hospitality wystartowało przed dziesięcioma laty w Berlinie z projektem pilotażowym w zakresie zarządzania środowiskowego. Co w międzyczasie osiągnięto i co się od tamtego czasu zmieniło?

Lars Wahnschaffe: Na początku był to głównie instrument, który miał służyć podnoszeniu świadomości ekologicznej w naszych hotelach i wśród naszych pracowników, i na przykład poprawić selekcyjną zbiórkę odpadów. Dziś działania wykraczają daleko poza samo zarządzanie środowiskowe i są częścią szerokiej strategii zrównoważonego rozwoju.

REMONDIS AKTUELL: A więc historia sukcesu. Czego się państwo nauczyli?

Lars Wahnschaffe: Z całą pewnością historia sukcesu! Po projekcie pilotażowym sukcesywnie wdrażaliśmy certyfikację środowiskową w naszych obiektach w całych Niemczech i sprofesjonalizowaliśmy obszar zarządzania odpadami, poddając się certyfikacji zrównoważonego rozwoju przez REMONDIS. Proces wdrażania odbywał się początkowo odrębnie dla każdej lokalizacji, co pozwalało uwzględnić warunki lokalne i dopuścić różne tempo postępów. Dzięki temu od 2012 r. mogliśmy wspierać nasz system zarządzania środowiskiem certyfikatami REMONDIS w zakresie zarządzania odpadami.

REMONDIS AKTUELL: Jakie korzyści, pana zdaniem, to daje?

Lars Wahnschaffe: Mogliśmy wykorzystać certyfikację jako uzupełnienie naszych instrumentów sterowania i standaryzacji, i uczynić nasze postępy bardziej porównywalnymi. Takiej przejrzystości coraz częściej domagają się bowiem od nas różni interesariusze.

REMONDIS AKTUELL: Jakie są pana doświadczenia odnośnie akceptacji ze strony pracowników dla zmian, które są konieczne dla uzyskania certyfikatu?

Lars Wahnschaffe: W tym względzie ważne są szkolenia, w czym REMONDIS nas intensywnie wspiera. Główna odpowiedzialność w każdym hotelu spoczywa na lokalnym kierownictwie, które może uczynić pełnomocnikiem jedną osobę z grona pracowników. Na tym szczeblu odbywają się następnie szkolenia, ostatnio także w formie e-learningu. W kolejnym kroku wiedza jest przekazywana personelowi działu housekeepingu. Tu chodzi już konkretnie o to, co wrzucamy do jakiego pojemnika na odpady. Lokalny menedżer musi znaleźć swoją własną drogę, jak to skutecznie wdrożyć.

REMONDIS AKTUELL: A co konkretnie zmieniło się w hotelach należących do Deutsche Hospitality?

Lars Wahnschaffe: Naszym gościom oferujemy obecnie możliwość selekcji śmieci w salach konferencyjnych. Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie inteligentnego systemu selekcji także w pokojach. Późniejsze sortowanie śmieci nie jest bowiem żadną opcją ze względów higienicznych, szczególnie w odniesieniu do łazienek. Znacznie zredukowaliśmy objętość materiałów drukowanych w postaci prospektów i magazynów dostępnych w pokojach i przestawiamy się coraz bardziej na cyfrową ofertę informacyjną.

REMONDIS AKTUELL: Teraz przedsiębiorstwu nie chodzi już jednak tylko o uczynienie czegoś na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, ale ma konkretne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Lars Wahnschaffe: Nie sposób nie zauważyć, że podejście do zrównoważonego rozwoju w ostatnich latach wyraźnie się zmieniło. Mówimy o śladzie węglowym przedsiębiorstwa, o zrównoważonych łańcuchach dostaw i oprócz tematów ekologicznych kładziemy również nacisk na aspekty socjalne i społeczno-polityczne. Biorąc pod uwagę dużych klientów, ale również rynek kapitałowy jest to jak najbardziej czynnik wyróżniający, którego znaczenie szybko rośnie.

REMONDIS AKTUELL: Jakie są pana konkluzje z tej perspektywy w związku z certyfikatem zrównoważonego rozwoju?

 • Lars Wahnschaffe: Certyfikat zrównoważonego rozwoju jest bardzo przydatnym instrumentem, który pozwala uzyskać wymierne sukcesy w zmniejszeniu śladu węglowego przedsiębiorstwa i zabrać pracowników w podróż ku zrównoważonemu rozwojowi. Tym samym jest to więc dobry punkt wyjścia o potencjale wzrostowym.

  • Lars Wahnschaffe kieruje jednostką sztabową ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w centrali przedsiębiorstwa Deutsche Hospitality. Ta sieć hoteli skupia pod jednym dachem hotele działające pod pięciu markami: Steigenberger Hotels and Resorts, Jaz in the City, IntercityHotel, MAXX by Steigenberger i Zleep Hotels. W Niemczech Deutsche Hospitality posiada ponad 70 hoteli.

Certyfikat zrównoważonego rozwoju

 • Certyfikat zrównoważonego rozwoju REMONDIS jest jedynym w swoim rodzaju instrumentem mierzącym i dokumentującym, czy przedsiębiorstwo odpowiedzialnie podchodzi do ochrony zasobów i klimatu. Każdy rodzaj odpadów jest analizowany, a oszczędności w zakresie zużycia surowców pierwotnych, energii i emisji CO2 uzyskane w wyniku odzysku lub utylizacji są protokołowane. Na koniec przedsiębiorstwo otrzymuje dokument, który po pierwsze wiarygodnie zaświadcza o działaniach podjętych na rzecz zrównoważonego rozwoju, a po drugie wskazuje obszary wymagające poprawy.

© 2021 REMONDIS SE & Co. KG  | Kredyty fotograficzne