Button for menue
 • Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy,

  Powrót do normalności jest w obecnych czasach największym pragnieniem wszystkich z nas. Spójrzmy zatem razem na te pozytywne rzeczy, których zwłaszcza dzięki bardzo dobrej współpracy z Państwem, z naszymi partnerami, przyjaciółmi i pracownikami było i jest całe mnóstwo. Na koniec roku zazwyczaj dokonuje się bilansu i bilans roku 2020 wypada na szczęście nie tak źle, jak w obliczu obecnej sytuacji można by było oczekiwać. Jednocześnie patrzymy z nadzieją i optymizmem na rok 2021.

  Weźmy na przykład nasz powrót na rynek systemów dualnych (organizacji odzysku – przyp. tłum.). Może ktoś z Państwa jeszcze pamięta, że latem 2014 r. wymeldowaliśmy działalność naszej własnej organizacji odzysku EKO-PUNKT z powodu niekalkulowalności ryzyka prawnego i ekonomicznego. W międzyczasie weszła w życie nowa ustawa o opakowaniach, która raz na zawsze zastąpiła nieustające nowelizacje dawnego rozporządzenia w sprawie opakowań. Dzięki temu powstały niezbędne warunki ramowe uzasadniające powrót na rynek systemów dualnych. Po pierwszej próbie przejęcia DSD, na które niestety nie uzyskaliśmy zgody organów antymonopolowych, REMONDIS nabył obecnie organizację odzysku RK, która posiada wszystkie ważne zezwolenia, ale dotychczas nie uzyskała udziałów w rynku. Stwarza to idealne warunki dla naszego powrotu na ten rynek, który dla przedsiębiorstwa recyklingu jest tak samo nieodzowny jak czerwona czapka dla św. Mikołaja. I tak oto RK stanie się nową organizacją odzysku EKO-Punkt. Czerpiąc inspirację ze znanego filmu z lat 80. można by powiedzieć: „Powrót do przyszłości!”.

  Jak wiadomo, na święta Bożego Narodzenia można sobie czegoś życzyć. Komisja Europejska i niemiecki rząd federalny życzą sobie tak zwanej zielonej stali, to znaczy stali, przy produkcji której nie będzie się wykorzystywać energii ze źródeł kopalnych, dzięki czemu nie będzie się też emitować CO2.

  W tym celu odkryto „zielony wodór” jako paliwo potencjalnie neutralne dla klimatu. Jak to jednak często bywa z życzeniami, tak i tu na przeszkodzie w spełnieniu stoi problem, skąd go wziąć? A przede wszystkim, kto ma za to zapłacić? Abstrahując już od tego, że brakuje jeszcze oficjalnej definicji zielonej stali, w obliczu zbyt powolnej rozbudowy odnawialnych źródeł energii wydaje się mało prawdopodobne, że w najbliższej przyszłości będzie do dyspozycji wystarczająca ilość zielonego wodoru. Tymczasem tak pożądana zielona stal już od dawna istnieje. Jest ona produkowana z wysokiej jakości złomu stalowego, którego już dziś ponad 8 mln ton jest ponownie wprowadzanych do obiegu produkcyjnego przez TSR – i to bez eksploatacji krajobrazu, bez dodatkowego uszczuplania zasobów, bez zbędnego transportu na drugi koniec świata i w dużym stopniu neutralnie dla klimatu. Brzmi prawie jak bajka świąteczna, ale jest prawdą.

  I dzieląc się tymi dobrymi nowościami, chcielibyśmy jednocześnie podziękować wszystkim Państwu za wspaniałą współpracę i wielkie zaufanie. Życzymy Państwu wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego, zdrowego oraz pomyślnego Roku 2021.

  Thomas Conzendorf

Trendy i kierunki rozwoju

 • Najobszerniejszych informacji dotyczących bilansu gospodarki o obiegu zamkniętym w Niemczech, trendów i kierunków rozwoju, aktorów i infrastruktury GOZ dostarcza opublikowany niedawno przez Prognos i Instytut INFA „Statusbericht der deutschen Kreislaufwirtschaft 2020” [„Raport o stanie niemieckiej gospodarki o obiegu zamkniętym 2020”]. Raport przekonująco wskazuje, że gospodarkę o obiegu zamkniętym nadal cechuje dynamiczny wzrost i ma ona potencjał przyszłościowy.

Kształtowanie się wskaźników ekonomicznych w gospodarce o obiegu zamkniętym – przegląd

Branża wagi ciężkiej

Stale rosnące wymagania pod względem odzysku, wzrastające standardy w zakresie produkcji surowców wtórnych i związane z tym innowacje techniczne zapewniały w ubiegłych latach pozytywny rozwój. Podmioty działające w gospodarce o obiegu zamkniętym w roku 2017 osiągnęły obroty w wysokości ok. 84,1 mld euro (+ 18% w porównaniu do 2010 r.) i zatrudniały w 2019 r. ponad 310 tys. osób (+ 12% w porównaniu do 2010 r.). Dziś w Niemczech jest w nich zatrudnionych prawie tyle samo osób co w energetyce. Generując wartość dodaną brutto w wysokości ok. 28,1 mld euro w 2017 r. (+ 31% w porównaniu do 2010 r.), branża należy więc do wagi ciężkiej.

 • wyniosły obroty branży w 2017 r. (+ 18% w porównaniu do 2010 r.)

Dużo więcej niż tylko odbiór i zagospodarowanie

Gospodarka o obiegu zamkniętym oznacza przy tym dużo więcej niż tylko odbiór i zagospodarowanie odpadów. Analizy raportu wykazują, jak duże znaczenie ekonomiczne dla GOZ mają także poprzedzające i następujące etapy techniki i handlu. Spośród ok. 10 700 przedsiębiorstw działających w gospodarce o obiegu zamkniętym ok. 6100 stanowią zakłady zajmujące się odbiorem i wywozem odpadów, oczyszczaniem ulic oraz utylizacją i odzyskiem. Niecałe 1300 podmiotów obsługuje gospodarkę odpadową od strony technicznej, a dalsze 3300 firm zalicza się do segmentu handlu hurtowego surowcami wtórnymi. Średnio każdy zatrudniony w GOZ wygenerował w 2017 r. obrót w wysokości 285 tys. euro i wartość dodaną brutto w wysokości 95 tys. euro.

 • osób zatrudniała branża w 2019 r. (+ 12% w porównaniu do 2010 r.)

Wymiar międzynarodowy

Szczególnie ważny jest również wymiar międzynarodowy. Od wielu lat gospodarka o obiegu zamkniętym jest ważnym aktorem w międzynarodowym handlu urządzeniami, maszynami i surowcami wtórnymi. Ustawodawstwo odpadowe odpowiednio wcześnie pobudziło w Niemczech innowacje technologiczne, które są dziś podstawą dobrze rozwijającego się eksportu. Sam tylko eksport segmentu techniki służącej gospodarce odpadami wyniósł w roku 2018 5,1 mld euro.

Przyszłościowe obszary działań

W nadchodzących latach wzrastającą rolę w stawieniu czoła wielkim tematom przyszłości, takim jak ochrona zasobów, gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu, będzie odgrywać gospodarka recyklingowa. Ścieżka dalszego wzrostu i generowania dodatkowej wartości dodanej przez tę branżę jest więc już wytyczona. Zasoby naturalne są ograniczone, dlatego też ich ochrona ma tak duże znaczenie. Celem politycznym jest znaczne zmniejszenie i stopniowe uniezależnienie ich zużycia od przyrostu ludności i wzrostu gospodarczego. W głównej mierze ma się do tego przyczynić dalsze zwiększanie ponownego wprowadzania do produkcji surowców wtórnych. Taki cel zawiera także opublikowana w 2019 r. strategia rządu federalnego w zakresie surowców.

Holistyczne podejście gospodarki o obiegu zamkniętym

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym jest dalszym rozwinięciem recyklingu. Oprócz zmiany przyzwyczajeń konsumenckich i użytkowych oraz zrównoważonej produkcji dóbr ma nastąpić ułatwienie odzysku zasobów – hasło wywoławcze: inteligentne projektowanie. Jednak samo unikanie odpadów, bez pełnowartościowego recyklingu nie wystarczy, aby osiągnąć ambitne cele circular economy. Ponadto należy zapewnić, żeby wzrastającej ilości recyklatów towarzyszył w równej mierze rosnący rynek zbytu.

Wkład w ochronę klimatu

  • Wkład gospodarki o obiegu zamkniętym w ochronę klimatu już dziś jest imponujący. Zgodnie z danymi krajowej bazy emisji gazów cieplarnianych emisje w sektorze gospodarki odpadami zmniejszyły się z poziomu 38 mln ton CO2 w 1990 r. do niecałych 10 mln ton CO2 w r. 2018, czyli o 75 proc. Emisji kolejnych 50 mln ton CO2 rocznie zapobiega się dzięki recyklingowi i wykorzystaniu surowców wtórnych. Zwiększenie recyklingu będzie ten wkład w ochronę klimatu w przyszłości potęgować. Ale gospodarka o obiegu zamkniętym ma jeszcze inne dźwignie. Poprawa efektywności energetycznej, substytucja pierwotnych źródeł energii, wykorzystanie energii elektrycznej, ciepła systemowego i technologicznego z termicznego przekształcania odpadów – to tylko kilka przykładów na to, co będzie się czynić, aby zmniejszać emisje gazów cieplarnianych.

© 2022 REMONDIS SE & Co. KG  | Kredyty fotograficzne