Button for menue
 • Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy,

  Powrót do normalności jest w obecnych czasach największym pragnieniem wszystkich z nas. Spójrzmy zatem razem na te pozytywne rzeczy, których zwłaszcza dzięki bardzo dobrej współpracy z Państwem, z naszymi partnerami, przyjaciółmi i pracownikami było i jest całe mnóstwo. Na koniec roku zazwyczaj dokonuje się bilansu i bilans roku 2020 wypada na szczęście nie tak źle, jak w obliczu obecnej sytuacji można by było oczekiwać. Jednocześnie patrzymy z nadzieją i optymizmem na rok 2021.

  Weźmy na przykład nasz powrót na rynek systemów dualnych (organizacji odzysku – przyp. tłum.). Może ktoś z Państwa jeszcze pamięta, że latem 2014 r. wymeldowaliśmy działalność naszej własnej organizacji odzysku EKO-PUNKT z powodu niekalkulowalności ryzyka prawnego i ekonomicznego. W międzyczasie weszła w życie nowa ustawa o opakowaniach, która raz na zawsze zastąpiła nieustające nowelizacje dawnego rozporządzenia w sprawie opakowań. Dzięki temu powstały niezbędne warunki ramowe uzasadniające powrót na rynek systemów dualnych. Po pierwszej próbie przejęcia DSD, na które niestety nie uzyskaliśmy zgody organów antymonopolowych, REMONDIS nabył obecnie organizację odzysku RK, która posiada wszystkie ważne zezwolenia, ale dotychczas nie uzyskała udziałów w rynku. Stwarza to idealne warunki dla naszego powrotu na ten rynek, który dla przedsiębiorstwa recyklingu jest tak samo nieodzowny jak czerwona czapka dla św. Mikołaja. I tak oto RK stanie się nową organizacją odzysku EKO-Punkt. Czerpiąc inspirację ze znanego filmu z lat 80. można by powiedzieć: „Powrót do przyszłości!”.

  Jak wiadomo, na święta Bożego Narodzenia można sobie czegoś życzyć. Komisja Europejska i niemiecki rząd federalny życzą sobie tak zwanej zielonej stali, to znaczy stali, przy produkcji której nie będzie się wykorzystywać energii ze źródeł kopalnych, dzięki czemu nie będzie się też emitować CO2.

  W tym celu odkryto „zielony wodór” jako paliwo potencjalnie neutralne dla klimatu. Jak to jednak często bywa z życzeniami, tak i tu na przeszkodzie w spełnieniu stoi problem, skąd go wziąć? A przede wszystkim, kto ma za to zapłacić? Abstrahując już od tego, że brakuje jeszcze oficjalnej definicji zielonej stali, w obliczu zbyt powolnej rozbudowy odnawialnych źródeł energii wydaje się mało prawdopodobne, że w najbliższej przyszłości będzie do dyspozycji wystarczająca ilość zielonego wodoru. Tymczasem tak pożądana zielona stal już od dawna istnieje. Jest ona produkowana z wysokiej jakości złomu stalowego, którego już dziś ponad 8 mln ton jest ponownie wprowadzanych do obiegu produkcyjnego przez TSR – i to bez eksploatacji krajobrazu, bez dodatkowego uszczuplania zasobów, bez zbędnego transportu na drugi koniec świata i w dużym stopniu neutralnie dla klimatu. Brzmi prawie jak bajka świąteczna, ale jest prawdą.

  I dzieląc się tymi dobrymi nowościami, chcielibyśmy jednocześnie podziękować wszystkim Państwu za wspaniałą współpracę i wielkie zaufanie. Życzymy Państwu wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego, zdrowego oraz pomyślnego Roku 2021.

  Thomas Conzendorf

Stworzenie funkcjonującej gospodarki odpadami

 • Po transformacji ustrojowej 1989 roku REMONDIS na dobre zadomowił się na rynku polskim i wniósł duży wkład w stworzenie funkcjonującej gospodarki odpadami i recyklingu. W ostatnich miesiącach, przedłużając udaną współpracę z aglomeracją poznańską oraz dokonując przejęcia w regionie Łodzi, firma mogła odnotować kolejne kroki milowe.

Przedłużenie umowy w Poznaniu

Współpraca w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego z miastem Poznań i ośmioma innymi gminami aglomeracji poznańskiej wchodzi w następną fazę. Z chwilą podpisania nowej umowy REMONDIS będzie przez kolejne dwa lata obsługiwać pięć z siedmiu sektorów, a szósty sektor – jako udziałowiec konsorcjum. Umowa opiewa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 400 tys. gospodarstw domowych o łącznym wolumenie ok. 170 tys. ton rocznie. Czynnikiem decydującym o zwycięstwie w przetargu, oprócz wykształconego w ciągu 28 lat współpracy stosunku zaufania pomiędzy Związkiem Międzygminnym GOAP a REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o., było w szczególności zainwestowanie w najnowocześniejszą technikę. Za sprawny wywóz odpadów przez REMONDIS Sanitech Poznań odpowiada bowiem 110 nowoczesnych pojazdów wyposażonych w zestawy kamer. REMONDIS zainwestuje ponadto dodatkowe środki w podwyższenie bezpieczeństwa, IT i cyfryzację.

Przejęcie w Łodzi

Tymczasem w regionie łódzkim REMONDIS wzmocnił swoją pozycję rynkową, dokonując przejęcia firmy Z.R.S. Sanator Sp. z o.o. Firma ta powstała przed ponad 20 laty, a jej głównym przedmiotem działalności jest świadczenie usług wywozu odpadów na terenie dwóch gmin położonych na północ od Łodzi: Aleksandrowa Łódzkiego i Głowna, liczących łącznie 36 tys. mieszkańców. – Nasza strategia od lat się nie zmienia. Chcemy zdywersyfikować naszą bazę klientów, a ponadto oferować usługi na najwyższym poziomie. Podstawową zasadą są standardowe metody pracy – niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z małym, czy z największym miastem w regionie – podkreśla Leszek Pieszczek, członek zarządu REMONDIS Polska.

REMONDIS Polska zatrudnia obecnie ok. 3600 pracowników. W roku 2019 firma zebrała i zutylizowała ponad milion ton odpadów wszystkich frakcji. Ponadto w ramach wygranych przetargów logistycznych przedsiębiorstwo dokonało wywozu ponad 680 tys. ton odpadów. We własnych instalacjach REMONDIS Polska przerobił 670 tys. ton odpadów.

© 2021 REMONDIS SE & Co. KG  | Kredyty fotograficzne