Button for menue
 • Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy,

  Powrót do normalności jest w obecnych czasach największym pragnieniem wszystkich z nas. Spójrzmy zatem razem na te pozytywne rzeczy, których zwłaszcza dzięki bardzo dobrej współpracy z Państwem, z naszymi partnerami, przyjaciółmi i pracownikami było i jest całe mnóstwo. Na koniec roku zazwyczaj dokonuje się bilansu i bilans roku 2020 wypada na szczęście nie tak źle, jak w obliczu obecnej sytuacji można by było oczekiwać. Jednocześnie patrzymy z nadzieją i optymizmem na rok 2021.

  Weźmy na przykład nasz powrót na rynek systemów dualnych (organizacji odzysku – przyp. tłum.). Może ktoś z Państwa jeszcze pamięta, że latem 2014 r. wymeldowaliśmy działalność naszej własnej organizacji odzysku EKO-PUNKT z powodu niekalkulowalności ryzyka prawnego i ekonomicznego. W międzyczasie weszła w życie nowa ustawa o opakowaniach, która raz na zawsze zastąpiła nieustające nowelizacje dawnego rozporządzenia w sprawie opakowań. Dzięki temu powstały niezbędne warunki ramowe uzasadniające powrót na rynek systemów dualnych. Po pierwszej próbie przejęcia DSD, na które niestety nie uzyskaliśmy zgody organów antymonopolowych, REMONDIS nabył obecnie organizację odzysku RK, która posiada wszystkie ważne zezwolenia, ale dotychczas nie uzyskała udziałów w rynku. Stwarza to idealne warunki dla naszego powrotu na ten rynek, który dla przedsiębiorstwa recyklingu jest tak samo nieodzowny jak czerwona czapka dla św. Mikołaja. I tak oto RK stanie się nową organizacją odzysku EKO-Punkt. Czerpiąc inspirację ze znanego filmu z lat 80. można by powiedzieć: „Powrót do przyszłości!”.

  Jak wiadomo, na święta Bożego Narodzenia można sobie czegoś życzyć. Komisja Europejska i niemiecki rząd federalny życzą sobie tak zwanej zielonej stali, to znaczy stali, przy produkcji której nie będzie się wykorzystywać energii ze źródeł kopalnych, dzięki czemu nie będzie się też emitować CO2.

  W tym celu odkryto „zielony wodór” jako paliwo potencjalnie neutralne dla klimatu. Jak to jednak często bywa z życzeniami, tak i tu na przeszkodzie w spełnieniu stoi problem, skąd go wziąć? A przede wszystkim, kto ma za to zapłacić? Abstrahując już od tego, że brakuje jeszcze oficjalnej definicji zielonej stali, w obliczu zbyt powolnej rozbudowy odnawialnych źródeł energii wydaje się mało prawdopodobne, że w najbliższej przyszłości będzie do dyspozycji wystarczająca ilość zielonego wodoru. Tymczasem tak pożądana zielona stal już od dawna istnieje. Jest ona produkowana z wysokiej jakości złomu stalowego, którego już dziś ponad 8 mln ton jest ponownie wprowadzanych do obiegu produkcyjnego przez TSR – i to bez eksploatacji krajobrazu, bez dodatkowego uszczuplania zasobów, bez zbędnego transportu na drugi koniec świata i w dużym stopniu neutralnie dla klimatu. Brzmi prawie jak bajka świąteczna, ale jest prawdą.

  I dzieląc się tymi dobrymi nowościami, chcielibyśmy jednocześnie podziękować wszystkim Państwu za wspaniałą współpracę i wielkie zaufanie. Życzymy Państwu wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego, zdrowego oraz pomyślnego Roku 2021.

  Thomas Conzendorf

Rozwiązanie dla odpadów nieodzyskiwalnych

 • Stosując najnowocześniejsze technologie i prekursorskie rozwiązania, REMEX gwarantuje maksymalny poziom odzysku. Ale nie każdy odpad mineralny można poddać recyklingowi. Dla materiałów, które nie nadają się do przetworzenia, REMEX zapewnia więc bezpieczne możliwości składowania. Na przykład na składowisku Haus Forst w Kerpen, które gwarantuje bezpieczne składowanie odpadów bez zajmowania w tym celu dodatkowych powierzchni.

Duży obsługiwany obszar

Składowisko w Kerpen, którego pierwsza kwatera została oddana do użytku w kwietniu br., służy do deponowania nisko zanieczyszczonych odpadów mineralnych. Zalicza się do nich na przykład nierecyklingowalne odpady budowlane, glebę i grunt, żużel i odpady z remontów i przebudowy dróg zawierające smołę. Obszar, z którego zwozi się odpady, obejmuje między innymi aglomerację Kolonii, Bonn, Leverkusen, Akwizgranu i sąsiednich powiatów.

 • pojemności składowiskowej udostępnił REMEX w nowym składowisku w Kerpen

Składowisko na składowisku

Jak każde składowisko zarządzane przez REMEX, także i Haus Forst jest długookresowo zaplanowanym i szczegółowo zrealizowanym obiektem inżynierskim, którego oddanie do użytku poprzedził oficjalny odbiór. Ciekawostką techniczną jest, że jest to „składowisko na składowisku”, ponieważ miejsce, w którym ono powstało nie było nowe. Składowisko Haus Forst istnieje już bowiem od lat 70. XX w. i wcześniej jako składowisko kategorii II przyjmowało m.in. odpady komunalne powiatu Rhein-Erft. Z chwilą wejścia w życie zakazu składowania nieprzetworzonych odpadów komunalnych dotychczas eksploatowane kwatery składowiska zostały zamknięte. Wówczas było jednak wypełnione niecałe 50 proc. z zatwierdzonej pojemności 8,2 mln m sześc.

Dla budownictwa i przedsiębiorstw przemysłowych składowisko Haus Forst zapewnia długookresowe bezpieczeństwo zagospodarowania odpadów.

Dzięki nowej decyzji zatwierdzającej plan budowy składowiska kategorii I będzie teraz możliwe optymalne wykorzystanie pozostałej pojemności. W miejscu styku kwater starego i nowego składowiska zostanie wykonane tzw. dwufunkcjonalne uszczelnienie pośrednie, które będzie pełnić funkcję uszczelnienia powierzchniowego starego składowiska i jednocześnie uszczelnienia podstawy nowego składowiska.

Przewidywany okres użytkowania do 2049 r.

Ponowne uruchomienie przez REMEX składowiska w miejscu byłego wysypiska umożliwia zagospodarowanie odpadów bez konieczności zajmowania w tym celu nowych, nienaruszonych powierzchni. W nowym składowisku w Kerpen REMEX udostępnił łącznie ok. 4,4 mln m sześc. pojemności składowiskowej. Przy rocznej ilości około 250 tys. ton zwożonych odpadów składowisko będzie mogło funkcjonować przypuszczalnie do roku 2049.

© 2021 REMONDIS SE & Co. KG  | Kredyty fotograficzne