Button for menue
 • Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy,

  Powrót do normalności jest w obecnych czasach największym pragnieniem wszystkich z nas. Spójrzmy zatem razem na te pozytywne rzeczy, których zwłaszcza dzięki bardzo dobrej współpracy z Państwem, z naszymi partnerami, przyjaciółmi i pracownikami było i jest całe mnóstwo. Na koniec roku zazwyczaj dokonuje się bilansu i bilans roku 2020 wypada na szczęście nie tak źle, jak w obliczu obecnej sytuacji można by było oczekiwać. Jednocześnie patrzymy z nadzieją i optymizmem na rok 2021.

  Weźmy na przykład nasz powrót na rynek systemów dualnych (organizacji odzysku – przyp. tłum.). Może ktoś z Państwa jeszcze pamięta, że latem 2014 r. wymeldowaliśmy działalność naszej własnej organizacji odzysku EKO-PUNKT z powodu niekalkulowalności ryzyka prawnego i ekonomicznego. W międzyczasie weszła w życie nowa ustawa o opakowaniach, która raz na zawsze zastąpiła nieustające nowelizacje dawnego rozporządzenia w sprawie opakowań. Dzięki temu powstały niezbędne warunki ramowe uzasadniające powrót na rynek systemów dualnych. Po pierwszej próbie przejęcia DSD, na które niestety nie uzyskaliśmy zgody organów antymonopolowych, REMONDIS nabył obecnie organizację odzysku RK, która posiada wszystkie ważne zezwolenia, ale dotychczas nie uzyskała udziałów w rynku. Stwarza to idealne warunki dla naszego powrotu na ten rynek, który dla przedsiębiorstwa recyklingu jest tak samo nieodzowny jak czerwona czapka dla św. Mikołaja. I tak oto RK stanie się nową organizacją odzysku EKO-Punkt. Czerpiąc inspirację ze znanego filmu z lat 80. można by powiedzieć: „Powrót do przyszłości!”.

  Jak wiadomo, na święta Bożego Narodzenia można sobie czegoś życzyć. Komisja Europejska i niemiecki rząd federalny życzą sobie tak zwanej zielonej stali, to znaczy stali, przy produkcji której nie będzie się wykorzystywać energii ze źródeł kopalnych, dzięki czemu nie będzie się też emitować CO2.

  W tym celu odkryto „zielony wodór” jako paliwo potencjalnie neutralne dla klimatu. Jak to jednak często bywa z życzeniami, tak i tu na przeszkodzie w spełnieniu stoi problem, skąd go wziąć? A przede wszystkim, kto ma za to zapłacić? Abstrahując już od tego, że brakuje jeszcze oficjalnej definicji zielonej stali, w obliczu zbyt powolnej rozbudowy odnawialnych źródeł energii wydaje się mało prawdopodobne, że w najbliższej przyszłości będzie do dyspozycji wystarczająca ilość zielonego wodoru. Tymczasem tak pożądana zielona stal już od dawna istnieje. Jest ona produkowana z wysokiej jakości złomu stalowego, którego już dziś ponad 8 mln ton jest ponownie wprowadzanych do obiegu produkcyjnego przez TSR – i to bez eksploatacji krajobrazu, bez dodatkowego uszczuplania zasobów, bez zbędnego transportu na drugi koniec świata i w dużym stopniu neutralnie dla klimatu. Brzmi prawie jak bajka świąteczna, ale jest prawdą.

  I dzieląc się tymi dobrymi nowościami, chcielibyśmy jednocześnie podziękować wszystkim Państwu za wspaniałą współpracę i wielkie zaufanie. Życzymy Państwu wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego, zdrowego oraz pomyślnego Roku 2021.

  Thomas Conzendorf

Materiał znany od dawna

Gdy w końcu lat 80. XX w. rozpoczęła się kariera płyty kompaktowej jako nośnika do zapisu muzyki, prawie nikt już nie wierzył w powrót płyt gramofonowych. Jednak przed około dziesięcioma laty nastąpił renesans czarnej, a czasami kolorowej płyty z polichlorku winylu.

Zakład chemiczny stawia na REMONDIS

Prawie tak samo długo, bo od 2009 r. REMONDIS Aqua troszczy się o ścieki jednego z największych zakładów polichlorku winylu w Parku Biznesowym Botlek na terenie największego portu głębokowodnego Europy – Rotterdamu, gdzie największy światowy producent PCW Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. wytwarza surowiec do produkcji PCW, tzw. monomer chlorku winylu. Z niego powstaje później PCW, z którego produkuje się następnie na przykład systemy rurociągów, ramy okienne, osłony kabli i wykładziny podłogowe. Albo właśnie płyty gramofonowe.

Dalsze osiem lat partnerstwa – i ambitny program

Aby także w przyszłości było zagwarantowane bezpieczne oczyszczanie ok. 50 tys. m sześc. ścieków przemysłowych powstających rocznie przy produkcji tworzyw sztucznych, Shin-Etsu i REMONDIS Aqua przedłużyli obecnie swoje partnerstwo o kolejne osiem lat. Przed odpowiedzialnymi za obsługę operatorską międzynarodowo działającymi specjalistami od wodociągów i kanalizacji z REMONDIS Aqua stoi teraz szeroko zakrojony plan pracy do wykonania w Rotterdamie.

Produkcja surowców bardziej przyjaznych dla środowiska

REMONDIS Aqua kierując się wspólnym dobrem, wspiera wytwarzanie surowców dla przemysłu w sposób przyjazny dla środowiska. W dążeniu do czystego środowiska REMONDIS Aqua i Shin-Etsu mają niejedno podobieństwo: oba przedsiębiorstwa stawiają na recykling. W REMONDIS Aqua większość procesów koncentruje się wokół rozsądnego odzysku, w Shin-Etsu ok. 771 tys. ton PCW z recyklingu znajduje zastosowanie w produkcji i w ten sposób powraca do obiegu.

Oczyszczanie ścieków w rotterdamskim Parku Biznesowym Botlek ze względu na złożony skład ścieków pochodzących z wytwarzania produktów chloro-alkalicznych lub chlorku winylu odbywa się dziś dwustopniowo: po stopniu strącania chemiczno-fizycznego następuje stopień oczyszczania biologicznego. W r. 2021 r. REMONDIS Aqua dokona 5-etapowej modernizacji i rozbudowy instalacji, aby dostosować ją do zaostrzonych warunków zrzutu ścieków. Z uwagi na zaostrzone warunki i wymogi ze strony pracującego na pełnych obrotach zakładu chemicznego jest to zamierzenie wielce ambitne.

© 2021 REMONDIS SE & Co. KG  | Kredyty fotograficzne