Button for menue
 • Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy,

  Powrót do normalności jest w obecnych czasach największym pragnieniem wszystkich z nas. Spójrzmy zatem razem na te pozytywne rzeczy, których zwłaszcza dzięki bardzo dobrej współpracy z Państwem, z naszymi partnerami, przyjaciółmi i pracownikami było i jest całe mnóstwo. Na koniec roku zazwyczaj dokonuje się bilansu i bilans roku 2020 wypada na szczęście nie tak źle, jak w obliczu obecnej sytuacji można by było oczekiwać. Jednocześnie patrzymy z nadzieją i optymizmem na rok 2021.

  Weźmy na przykład nasz powrót na rynek systemów dualnych (organizacji odzysku – przyp. tłum.). Może ktoś z Państwa jeszcze pamięta, że latem 2014 r. wymeldowaliśmy działalność naszej własnej organizacji odzysku EKO-PUNKT z powodu niekalkulowalności ryzyka prawnego i ekonomicznego. W międzyczasie weszła w życie nowa ustawa o opakowaniach, która raz na zawsze zastąpiła nieustające nowelizacje dawnego rozporządzenia w sprawie opakowań. Dzięki temu powstały niezbędne warunki ramowe uzasadniające powrót na rynek systemów dualnych. Po pierwszej próbie przejęcia DSD, na które niestety nie uzyskaliśmy zgody organów antymonopolowych, REMONDIS nabył obecnie organizację odzysku RK, która posiada wszystkie ważne zezwolenia, ale dotychczas nie uzyskała udziałów w rynku. Stwarza to idealne warunki dla naszego powrotu na ten rynek, który dla przedsiębiorstwa recyklingu jest tak samo nieodzowny jak czerwona czapka dla św. Mikołaja. I tak oto RK stanie się nową organizacją odzysku EKO-Punkt. Czerpiąc inspirację ze znanego filmu z lat 80. można by powiedzieć: „Powrót do przyszłości!”.

  Jak wiadomo, na święta Bożego Narodzenia można sobie czegoś życzyć. Komisja Europejska i niemiecki rząd federalny życzą sobie tak zwanej zielonej stali, to znaczy stali, przy produkcji której nie będzie się wykorzystywać energii ze źródeł kopalnych, dzięki czemu nie będzie się też emitować CO2.

  W tym celu odkryto „zielony wodór” jako paliwo potencjalnie neutralne dla klimatu. Jak to jednak często bywa z życzeniami, tak i tu na przeszkodzie w spełnieniu stoi problem, skąd go wziąć? A przede wszystkim, kto ma za to zapłacić? Abstrahując już od tego, że brakuje jeszcze oficjalnej definicji zielonej stali, w obliczu zbyt powolnej rozbudowy odnawialnych źródeł energii wydaje się mało prawdopodobne, że w najbliższej przyszłości będzie do dyspozycji wystarczająca ilość zielonego wodoru. Tymczasem tak pożądana zielona stal już od dawna istnieje. Jest ona produkowana z wysokiej jakości złomu stalowego, którego już dziś ponad 8 mln ton jest ponownie wprowadzanych do obiegu produkcyjnego przez TSR – i to bez eksploatacji krajobrazu, bez dodatkowego uszczuplania zasobów, bez zbędnego transportu na drugi koniec świata i w dużym stopniu neutralnie dla klimatu. Brzmi prawie jak bajka świąteczna, ale jest prawdą.

  I dzieląc się tymi dobrymi nowościami, chcielibyśmy jednocześnie podziękować wszystkim Państwu za wspaniałą współpracę i wielkie zaufanie. Życzymy Państwu wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego, zdrowego oraz pomyślnego Roku 2021.

  Thomas Conzendorf

Przykłady z Brandenburgii i Meklemburgii-PP

 • W czasach pandemii koronawirusa bezpieczeństwo klientów, pracowników i dostawców jest dla REMONDIS sprawą najwyższej wagi. Gdy pracownicy są dobrze poinformowani, wzajemnie na siebie uważają, zachowują dystans i przestrzegają zasad higieny, wówczas i usługi infrastrukturalne nadal funkcjonują bez zakłóceń. Dwa przykłady z Brandenburgii i Meklemburgii-Pomorza Przedniego pokazują, jak w tych trudnych czasach udaje się pogodzić świadczenie usług użyteczności publicznej z zachowaniem bezpieczeństwa wszystkich uczestników.

Zarządzanie kryzysowe jak z podręcznika

W Meklemburgii-Pomorzu Przednim pracownicy EURAWASSER Nord GmbH już bardzo wcześnie przygotowali się do pandemii koronawirusa. Na początku marca br. załoga EURAWASSER przeszła na kryzysowy tryb pracy i odpowiednio dopasowała procesy operacyjne. Od tego czasu sztab kryzysowy każdorazowo na nowo analizuje i ocenia sytuację – zawsze mając na uwadze bezpieczeństwo dostaw wody i odprowadzania ścieków. Bez zdrowych pracowników jest to oczywiście niemożliwe. Bowiem to oni codziennie są w akcji, aby zapewnić zaopatrzenie w najbardziej cenny surowiec świata – wodę. Dlatego też szybko wprowadzono ograniczenia w dostępie do baz operacyjnych i budynku administracyjnego, zapewniono wymagane odległości pomiędzy stanowiskami pracy, wprowadzono ruchomy czas rozpoczynania pracy i zwiększono wymiar czasu pracy zdalnej. Materiały konieczne dla zachowania zasad higieny i uzupełniające wyposażenie ochronne dla pracowników produkcyjnych zabezpieczył bardzo szybko zespół Andreasa Russa, dyrektora ds. technicznych EURAWASSER Nord GmbH, dzięki kooperacji w ramach Grupy REMONDIS.

Pomocna cyfryzacja

 • Te zmiany wpłyną też trwale na cyfryzację pracy. – Wiele załatwia się dzisiaj za pomocą telefonu lub e-maila. W celu zorganizowania sprawnego przebiegu spotkań z klientami i robót budowlanych codziennie informuję się na temat aktualnych wydarzeń i podjętych decyzji. Inaczej przebiegają też zamówienia materiałów – zdaje relację ze swojej codziennej pracy związanej z planowaniem wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych Ronny Genschow. Także Andrea Wagenknecht, która razem z klientami planuje i uzgadnia przyłącza, widzi duże postępy: – Teraz mogę z każdego miejsca opracowywać każdą ze spraw i efektywnie planować i realizować wizyty lokalne. Z mojego miejsca zamieszkania z łatwością docieram do obsługiwanego przeze mnie obszaru – dodaje.

  Nie wszyscy mogą pracować zdalnie. O rozbudowę i naprawy sieci kanalizacyjnej w Bützow troszczą się w dalszym ciągu Andreas Kamke i Andreas Wacker z brygady budowlanej

Podziękowania dla pracowników

 • Okres pandemii jest wyzwaniem dla wszystkich pracowników. Nawet jeżeli procesy cyfrowe dużo ułatwiają, w wielu miejscach odczuwa się napięcie. Zwłaszcza tam, gdzie do wykonania są ważne zadania w zakresie usług użyteczności publicznej. Dlatego też LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG wręczając w tym roku bony podarunkowe do sklepów w Cottbus, w szczególny sposób podziękował swojej załodze. – Nasi pracownicy w minionych tygodniach i miesiącach uczynili wszystko, aby pomimo niezwykłych okoliczności pandemii koronawirusa nigdy nie zaistniało zagrożenie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków – zauważa Marten Eger, dyrektor ds. technicznych w LWG. Wiązało się to z wieloma niedogodnościami dla pracowników, jak konieczność odrębnych dojazdów na place budów, praca w oddzielnych zespołach lub na nietypowych zmianach.

  LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG, spółka w formule partnerstwa publiczno-prywatnego pomiędzy miastem Cottbus a REMONDIS Aqua, jest jednym z największych i najbardziej cenionych przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w Brandenburgii.

  Darowując bony na regionalne zakupy, LWG czyni z konieczności cnotę i wspiera znękany lokalny handel detaliczny. – Ogólnie rzecz biorąc, jak na razie udało się nam przebyć ten czas bez większego szwanku i dlatego w formie bonów podarunkowych do cottbuskich sklepów chcielibyśmy serdecznie podziękować naszym pracownikom – podkreśla Jens Meier-Klodt, dyrektor ds. handlowych w LWG.

  Dyrektorzy zarządzający LWG Marten Eger (z lewej) i Jens Meier-Klodt odebrali bony podarunkowe dla pracowników w cottbuskiej spółce municypalnej Congress, Messe und Technik GmbH, której szefowa Daniela Kerzel nie kryła zadowolenia z akcji: „To świetny pomysł!”

 • mieszkańców Cottbus i strefy podmiejskiej jest zaopatrywanych w wodę pitną przez LWG

Informacje ogólne

Na największym obszarze działania w Meklemburgii-Pomorzu Przednim EURAWASSER Nord GmbH, 100-procentowa spółka córka REMONDIS Aqua, jako operator wodno-kanalizacyjny Komunalnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Güstrow-Bützow-Sternberg (WAZ) troszczy się o długookresowe zapewnienie 50 tys. mieszkańców tego regionu dostaw wody i odprowadzania ścieków.

© 2021 REMONDIS SE & Co. KG  | Kredyty fotograficzne