Button for menue
 • Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy,

  Powrót do normalności jest w obecnych czasach największym pragnieniem wszystkich z nas. Spójrzmy zatem razem na te pozytywne rzeczy, których zwłaszcza dzięki bardzo dobrej współpracy z Państwem, z naszymi partnerami, przyjaciółmi i pracownikami było i jest całe mnóstwo. Na koniec roku zazwyczaj dokonuje się bilansu i bilans roku 2020 wypada na szczęście nie tak źle, jak w obliczu obecnej sytuacji można by było oczekiwać. Jednocześnie patrzymy z nadzieją i optymizmem na rok 2021.

  Weźmy na przykład nasz powrót na rynek systemów dualnych (organizacji odzysku – przyp. tłum.). Może ktoś z Państwa jeszcze pamięta, że latem 2014 r. wymeldowaliśmy działalność naszej własnej organizacji odzysku EKO-PUNKT z powodu niekalkulowalności ryzyka prawnego i ekonomicznego. W międzyczasie weszła w życie nowa ustawa o opakowaniach, która raz na zawsze zastąpiła nieustające nowelizacje dawnego rozporządzenia w sprawie opakowań. Dzięki temu powstały niezbędne warunki ramowe uzasadniające powrót na rynek systemów dualnych. Po pierwszej próbie przejęcia DSD, na które niestety nie uzyskaliśmy zgody organów antymonopolowych, REMONDIS nabył obecnie organizację odzysku RK, która posiada wszystkie ważne zezwolenia, ale dotychczas nie uzyskała udziałów w rynku. Stwarza to idealne warunki dla naszego powrotu na ten rynek, który dla przedsiębiorstwa recyklingu jest tak samo nieodzowny jak czerwona czapka dla św. Mikołaja. I tak oto RK stanie się nową organizacją odzysku EKO-Punkt. Czerpiąc inspirację ze znanego filmu z lat 80. można by powiedzieć: „Powrót do przyszłości!”.

  Jak wiadomo, na święta Bożego Narodzenia można sobie czegoś życzyć. Komisja Europejska i niemiecki rząd federalny życzą sobie tak zwanej zielonej stali, to znaczy stali, przy produkcji której nie będzie się wykorzystywać energii ze źródeł kopalnych, dzięki czemu nie będzie się też emitować CO2.

  W tym celu odkryto „zielony wodór” jako paliwo potencjalnie neutralne dla klimatu. Jak to jednak często bywa z życzeniami, tak i tu na przeszkodzie w spełnieniu stoi problem, skąd go wziąć? A przede wszystkim, kto ma za to zapłacić? Abstrahując już od tego, że brakuje jeszcze oficjalnej definicji zielonej stali, w obliczu zbyt powolnej rozbudowy odnawialnych źródeł energii wydaje się mało prawdopodobne, że w najbliższej przyszłości będzie do dyspozycji wystarczająca ilość zielonego wodoru. Tymczasem tak pożądana zielona stal już od dawna istnieje. Jest ona produkowana z wysokiej jakości złomu stalowego, którego już dziś ponad 8 mln ton jest ponownie wprowadzanych do obiegu produkcyjnego przez TSR – i to bez eksploatacji krajobrazu, bez dodatkowego uszczuplania zasobów, bez zbędnego transportu na drugi koniec świata i w dużym stopniu neutralnie dla klimatu. Brzmi prawie jak bajka świąteczna, ale jest prawdą.

  I dzieląc się tymi dobrymi nowościami, chcielibyśmy jednocześnie podziękować wszystkim Państwu za wspaniałą współpracę i wielkie zaufanie. Życzymy Państwu wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego, zdrowego oraz pomyślnego Roku 2021.

  Thomas Conzendorf

Substancja niezbędna do życia

To, co wartościowe i niezbędne do życia czasami występuje w miejscach zupełnie nieoczekiwanych. Na przykład fosfor, którego duże ilości są zawarte w osadach ściekowych z komunalnych oczyszczalni ścieków. Fosfor jest pierwiastkiem bezwzględnie niezbędnym dla życia na Ziemi, na przykład jako składnik tkanki kostnej, zębów, a nawet DNA. Odgrywa podstawową funkcję w metabolizmie komórek ludzkich. Jest też nieodzowny do wzrostu roślin. Zaś jako główny składnik chemiczny przy produkcji żywności nabiera szczególnego znaczenia w związku ze stale rosnącą liczbą ludności na świecie.

Europa uzależniona od importu

 • Fosfor występuje w przyrodzie w postaci fosforanu. Corocznie wydobywa się około 260 mln ton tego surowca. Jednak nie w Europie, która jest prawie całkowicie zależna od jego importu. Dlatego też Unia Europejska zakwalifikowała fosfor w 2014 r. do „surowców krytycznych”. Rząd federalny już dwa lata wcześniej ujął fosfor w Niemieckim Programie Efektywnego Gospodarowania Zasobami (ProgRess), a w 2017 r. ustalił, że w przyszłości odzysk fosforu z osadów ściekowych będzie obowiązkowy.

  Czy wiesz, jak ważny jest fosfor dla ludzkiego organizmu? Nieodzowny. Wyjaśnień dostarcza niniejsze wideo

Wygrana w ogólnoeuropejskim przetargu

Spółka REMONDIS Aqua Stoffstrom GmbH & Co. KG jest od dziesięcioleci znana gminom i międzygminnym związkom wodociągów i kanalizacji jako niezawodny partner i cieszy się uznaniem jako specjalista w obszarze utylizacji osadów ściekowych w Niemczech i krajach sąsiadujących. Od 2021 r. przedsiębiorstwo to będzie odbierać i utylizować rocznie 30 tys. ton osadów ściekowych ze wszystkich oczyszczalni ścieków w powiecie Rhein-Neckar.

Najnowsza technika w użyciu

 • Spółka wygrała bowiem ogólnoeuropejskie postępowanie przetargowe jako najekonomiczniejszy wykonawca. – Przy utylizacji powstających osadów ściekowych stawiamy na najnowszą technikę, innowacyjne, przyszłościowe technologie i ekonomicznie uzasadnione koncepcje – wyjaśnia dyrektor Ralf Czarnecki. – Pomagamy chronić zasoby i ponownie wprowadzać do obiegu ważne surowce, a to partnerstwo z opcją przedłużenia do 2030 r. postrzegamy jako bazę z potencjałem do dalszego rozwoju – dodaje. – Osady ściekowe zawierają duże ilości fosforu. Stąd też w przyszłości dzięki odzyskowi tego surowca na skalę regionalną, a później krajową będzie można pokrywać znaczną część rodzimego zapotrzebowania i odpowiednio zmniejszyć uzależnienie od importu – prognozuje Peter Mülbaier, dyrektor generalny utworzonej przez powiat publicznej spółki Rhein-Neckar-Phosphor- Recycling GmbH & Co. KG. Projekt z REMONDIS postrzega on jako inteligentny model dla przyszłościowej utylizacji osadów ściekowych.

  • Nowe partnerstwo przypieczętowali (od lewej): Ralf Czarnecki, dyrektor REMONDIS Aqua Stoffstrom GmbH & Co.KG, oraz Peter Mülbaier i Thomas Brümmer, dyrektorzy zarządzający Rhein- Neckar-Phosphor-Recycling GmbH & Co. KG

Ku zasobooszczędnej i efektywnej ekonomicznie przyszłości

Od 2029 r. w Niemczech będzie obowiązek recyklingu fosforu z komunalnych osadów ściekowych. Do tego nawiązuje rozwinięta i opatentowana przez REMONDIS technologia TetraPhos, w której metodami fizykochemicznymi odzyskuje się na raz wiele rynkowych surowców wtórnych o stałej jakości i w stałej ilości. A są to: nieodzowny do życia fosfor, sole żelaza i glinu, które mogą być wykorzystywane do rugowania fosforanu w oczyszczalni ścieków, oraz gips i surowce mineralne znajdujące zastosowanie w produkcji materiałów budowlanych. Ponadto wytwarzając RePacid, można o 60 proc. zmniejszyć emisje CO2 w porównaniu do importowanego kwasu fosforowego. Wszystko to składa się więc na bardzo dobry łączny ekobilans.

Informacje ogólne

Złoża rud fosforanowych koncentrują się w niewielu państwach: w Maroku, Chinach, USA, Algierii, Jordanii, Rosji i Afryce Południowej. Europa jest uzależniona od importu. Wzrasta niebezpieczeństwo, że surowiec pierwotny może być zanieczyszczony metalami ciężkimi i uranem, które są importowane jako „produkt uboczny”.

© 2022 REMONDIS SE & Co. KG  | Kredyty fotograficzne