Button for menue
 • Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy,

  Powrót do normalności jest w obecnych czasach największym pragnieniem wszystkich z nas. Spójrzmy zatem razem na te pozytywne rzeczy, których zwłaszcza dzięki bardzo dobrej współpracy z Państwem, z naszymi partnerami, przyjaciółmi i pracownikami było i jest całe mnóstwo. Na koniec roku zazwyczaj dokonuje się bilansu i bilans roku 2020 wypada na szczęście nie tak źle, jak w obliczu obecnej sytuacji można by było oczekiwać. Jednocześnie patrzymy z nadzieją i optymizmem na rok 2021.

  Weźmy na przykład nasz powrót na rynek systemów dualnych (organizacji odzysku – przyp. tłum.). Może ktoś z Państwa jeszcze pamięta, że latem 2014 r. wymeldowaliśmy działalność naszej własnej organizacji odzysku EKO-PUNKT z powodu niekalkulowalności ryzyka prawnego i ekonomicznego. W międzyczasie weszła w życie nowa ustawa o opakowaniach, która raz na zawsze zastąpiła nieustające nowelizacje dawnego rozporządzenia w sprawie opakowań. Dzięki temu powstały niezbędne warunki ramowe uzasadniające powrót na rynek systemów dualnych. Po pierwszej próbie przejęcia DSD, na które niestety nie uzyskaliśmy zgody organów antymonopolowych, REMONDIS nabył obecnie organizację odzysku RK, która posiada wszystkie ważne zezwolenia, ale dotychczas nie uzyskała udziałów w rynku. Stwarza to idealne warunki dla naszego powrotu na ten rynek, który dla przedsiębiorstwa recyklingu jest tak samo nieodzowny jak czerwona czapka dla św. Mikołaja. I tak oto RK stanie się nową organizacją odzysku EKO-Punkt. Czerpiąc inspirację ze znanego filmu z lat 80. można by powiedzieć: „Powrót do przyszłości!”.

  Jak wiadomo, na święta Bożego Narodzenia można sobie czegoś życzyć. Komisja Europejska i niemiecki rząd federalny życzą sobie tak zwanej zielonej stali, to znaczy stali, przy produkcji której nie będzie się wykorzystywać energii ze źródeł kopalnych, dzięki czemu nie będzie się też emitować CO2.

  W tym celu odkryto „zielony wodór” jako paliwo potencjalnie neutralne dla klimatu. Jak to jednak często bywa z życzeniami, tak i tu na przeszkodzie w spełnieniu stoi problem, skąd go wziąć? A przede wszystkim, kto ma za to zapłacić? Abstrahując już od tego, że brakuje jeszcze oficjalnej definicji zielonej stali, w obliczu zbyt powolnej rozbudowy odnawialnych źródeł energii wydaje się mało prawdopodobne, że w najbliższej przyszłości będzie do dyspozycji wystarczająca ilość zielonego wodoru. Tymczasem tak pożądana zielona stal już od dawna istnieje. Jest ona produkowana z wysokiej jakości złomu stalowego, którego już dziś ponad 8 mln ton jest ponownie wprowadzanych do obiegu produkcyjnego przez TSR – i to bez eksploatacji krajobrazu, bez dodatkowego uszczuplania zasobów, bez zbędnego transportu na drugi koniec świata i w dużym stopniu neutralnie dla klimatu. Brzmi prawie jak bajka świąteczna, ale jest prawdą.

  I dzieląc się tymi dobrymi nowościami, chcielibyśmy jednocześnie podziękować wszystkim Państwu za wspaniałą współpracę i wielkie zaufanie. Życzymy Państwu wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego, zdrowego oraz pomyślnego Roku 2021.

  Thomas Conzendorf

Ścisłe kontrole

Górnictwo, które nie oddziaływałoby na środowisko, jest do dnia dzisiejszego raczej niemożliwe. Dlatego też zarówno podczas prowadzenia wydobycia, jak i po jego zakończeniu gospodarka wodna musi być ściśle kontrolowana i regulowana. Tak też się dzieje w Łużyckim Zagłębiu Węglowym. Prace wydobywcze prowadzą tu do podnoszenia się zwierciadła wód podziemnych i wody te – silnie zażelazione – dostają się do rzek. Także do Sprewy i Małej Sprewy. W celu poprawy tej sytuacji odpowiedzialna za rekultywację terenów pogórniczych spółka Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) stosuje różnego rodzaju środki.

Jak się usuwa żelazo z wody

Centralnym elementem są trzy modułowe instalacje oczyszczania wody znajdujące się w położonych na wschodzie Saksonii miejscowościach Burgneudorf, Neustadt i Ruhlmühle. Dzięki nim następuje znaczne zmniejszenie zawartości frakcji żelaza w wodach podziemnych przed ich spływem do rzek. O ile woda na wlocie do instalacji przeważnie zawiera jeszcze wodorotlenki żelaza, to w wodzie po oczyszczeniu występują one w ilościach ledwie śladowych. Do procesu oczyszczania nie stosuje się żadnych dużych, stacjonarnych instalacji, tylko zespoły składające się z rozmieszczonych na niewielkiej powierzchni kontenerów reaktywnych, koagulacyjnych i sedymentacyjnych oraz zagęszczacza osadu. Tego typu kompaktowe instalacje są co prawda bardziej wymagające pod względem konserwacji i czyszczenia, co jednak rekompensuje ich elastyczność wynikająca z modułowej, a więc szybko dopasowywalnej konstrukcji.

Zwycięstwo w europejskim przetargu

Od 2021 r. Wasserverband Lausitz Betriebsführungs GmbH (WAL-Betrieb) przejmie obsługę, konserwację i naprawy tych trzech kontenerowych instalacji oczyszczania wody. WAL-Betrieb – spółka zależna EURAWASSER GmbH & Co. KG – jest czołowym usługodawcą w zakresie gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej na Łużycach i niedawno wygrał europejski przetarg na odżelazianie wód dopływowych. Spółka może czerpać ze swoich doświadczeń wyniesionych z udanej współpracy z LMBV, w ramach której wspierała już LMBV przy regulacji wód podziemnych.

© 2021 REMONDIS SE & Co. KG  | Kredyty fotograficzne