Button for menue
 • Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy,

  Powrót do normalności jest w obecnych czasach największym pragnieniem wszystkich z nas. Spójrzmy zatem razem na te pozytywne rzeczy, których zwłaszcza dzięki bardzo dobrej współpracy z Państwem, z naszymi partnerami, przyjaciółmi i pracownikami było i jest całe mnóstwo. Na koniec roku zazwyczaj dokonuje się bilansu i bilans roku 2020 wypada na szczęście nie tak źle, jak w obliczu obecnej sytuacji można by było oczekiwać. Jednocześnie patrzymy z nadzieją i optymizmem na rok 2021.

  Weźmy na przykład nasz powrót na rynek systemów dualnych (organizacji odzysku – przyp. tłum.). Może ktoś z Państwa jeszcze pamięta, że latem 2014 r. wymeldowaliśmy działalność naszej własnej organizacji odzysku EKO-PUNKT z powodu niekalkulowalności ryzyka prawnego i ekonomicznego. W międzyczasie weszła w życie nowa ustawa o opakowaniach, która raz na zawsze zastąpiła nieustające nowelizacje dawnego rozporządzenia w sprawie opakowań. Dzięki temu powstały niezbędne warunki ramowe uzasadniające powrót na rynek systemów dualnych. Po pierwszej próbie przejęcia DSD, na które niestety nie uzyskaliśmy zgody organów antymonopolowych, REMONDIS nabył obecnie organizację odzysku RK, która posiada wszystkie ważne zezwolenia, ale dotychczas nie uzyskała udziałów w rynku. Stwarza to idealne warunki dla naszego powrotu na ten rynek, który dla przedsiębiorstwa recyklingu jest tak samo nieodzowny jak czerwona czapka dla św. Mikołaja. I tak oto RK stanie się nową organizacją odzysku EKO-Punkt. Czerpiąc inspirację ze znanego filmu z lat 80. można by powiedzieć: „Powrót do przyszłości!”.

  Jak wiadomo, na święta Bożego Narodzenia można sobie czegoś życzyć. Komisja Europejska i niemiecki rząd federalny życzą sobie tak zwanej zielonej stali, to znaczy stali, przy produkcji której nie będzie się wykorzystywać energii ze źródeł kopalnych, dzięki czemu nie będzie się też emitować CO2.

  W tym celu odkryto „zielony wodór” jako paliwo potencjalnie neutralne dla klimatu. Jak to jednak często bywa z życzeniami, tak i tu na przeszkodzie w spełnieniu stoi problem, skąd go wziąć? A przede wszystkim, kto ma za to zapłacić? Abstrahując już od tego, że brakuje jeszcze oficjalnej definicji zielonej stali, w obliczu zbyt powolnej rozbudowy odnawialnych źródeł energii wydaje się mało prawdopodobne, że w najbliższej przyszłości będzie do dyspozycji wystarczająca ilość zielonego wodoru. Tymczasem tak pożądana zielona stal już od dawna istnieje. Jest ona produkowana z wysokiej jakości złomu stalowego, którego już dziś ponad 8 mln ton jest ponownie wprowadzanych do obiegu produkcyjnego przez TSR – i to bez eksploatacji krajobrazu, bez dodatkowego uszczuplania zasobów, bez zbędnego transportu na drugi koniec świata i w dużym stopniu neutralnie dla klimatu. Brzmi prawie jak bajka świąteczna, ale jest prawdą.

  I dzieląc się tymi dobrymi nowościami, chcielibyśmy jednocześnie podziękować wszystkim Państwu za wspaniałą współpracę i wielkie zaufanie. Życzymy Państwu wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego, zdrowego oraz pomyślnego Roku 2021.

  Thomas Conzendorf

Właściwości próchnicy nabierają znaczenia

 • Temat pożytecznego wpływu próchnicy jest dziś ważniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Już od dawna wysoki udział próchnicy w glebie uważa się za warunek dużej zawartości składników pokarmowych i tym samym żyzności gleby. W związku ze zmianami klimatu znaczenia nabierają także i inne dobre właściwości próchnicy. Decydujący wkład w tym zakresie wnoszą nawozy pochodzące z recyklingu organicznego. To wystarczający powód, aby w postaci strony internetowej stworzyć platformę gromadzącą wszechstronne informacje dotyczące próchnicy.

 • Próchnica magazynem CO2

  Od października br. strona humus.de – skarbnica wiedzy dla każdego, kto chciałby się więcej dowiedzieć na temat składników gleby – jest dostępna online. W atrakcyjnej szacie graficznej i pełna treści witryna internetowa informuje o pozytywnej roli próchnicy w gospodarce rolnej i jej rosnącym znaczeniu dla ochrony klimatu. I tak na przykład można się tu dowiedzieć o roli próchnicy, która pobrany z atmosfery dwutlenek węgla wiąże w gruncie i służy w ten sposób za magazyn CO2, co czyni ją ważnym czynnikiem ochrony klimatu.

Utrzymanie gleb w dobrej formie

 • Ważne są także zdolności gromadzenia wody przez próchnicę, które zyskują na znaczeniu w związku z suchymi latami uwarunkowanymi klimatycznie. Zwłaszcza w gospodarce rolnej konieczne jest utrzymywanie lub zachowanie gleb w dobrej formie. Rozbudowa warstwy próchnicy jest zrównoważoną opcją, która temu służy. Dotyczy to w szczególności ekologicznej uprawy roli, mającej do dyspozycji jedynie ograniczony arsenał nawozów.

  Od użytkowania rolniczego po ochronę klimatu – na stronie humus.de wszystko obraca się wokół wielostronnej substancji organicznej – próchnicy.

  Pod względem grup docelowych nowa strona internetowa jest adresowana do rolników, ogrodników i architektów krajobrazu, a także do posiadaczy prywatnych ogródków i innych zainteresowanych. Zakres zamieszczonych informacji sięga od danych i faktów pozwalających na ogólną orientację w temacie po opracowania naukowe. Paleta tematyczna strony będzie stale poszerzana i dostosowywana do aktualnych trendów rozwojowych. Pojawią się na niej zarówno nowości naukowe, jak i informacje o terminach lub zmianach w przepisach prawnych dotyczących nawozów. Kto chce się więcej dowiedzieć, ten musi po prostu zajrzeć na witrynę. Zdecydowanie warto!

© 2021 REMONDIS SE & Co. KG  | Kredyty fotograficzne