Button for menue
 • Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy,

  Powrót do normalności jest w obecnych czasach największym pragnieniem wszystkich z nas. Spójrzmy zatem razem na te pozytywne rzeczy, których zwłaszcza dzięki bardzo dobrej współpracy z Państwem, z naszymi partnerami, przyjaciółmi i pracownikami było i jest całe mnóstwo. Na koniec roku zazwyczaj dokonuje się bilansu i bilans roku 2020 wypada na szczęście nie tak źle, jak w obliczu obecnej sytuacji można by było oczekiwać. Jednocześnie patrzymy z nadzieją i optymizmem na rok 2021.

  Weźmy na przykład nasz powrót na rynek systemów dualnych (organizacji odzysku – przyp. tłum.). Może ktoś z Państwa jeszcze pamięta, że latem 2014 r. wymeldowaliśmy działalność naszej własnej organizacji odzysku EKO-PUNKT z powodu niekalkulowalności ryzyka prawnego i ekonomicznego. W międzyczasie weszła w życie nowa ustawa o opakowaniach, która raz na zawsze zastąpiła nieustające nowelizacje dawnego rozporządzenia w sprawie opakowań. Dzięki temu powstały niezbędne warunki ramowe uzasadniające powrót na rynek systemów dualnych. Po pierwszej próbie przejęcia DSD, na które niestety nie uzyskaliśmy zgody organów antymonopolowych, REMONDIS nabył obecnie organizację odzysku RK, która posiada wszystkie ważne zezwolenia, ale dotychczas nie uzyskała udziałów w rynku. Stwarza to idealne warunki dla naszego powrotu na ten rynek, który dla przedsiębiorstwa recyklingu jest tak samo nieodzowny jak czerwona czapka dla św. Mikołaja. I tak oto RK stanie się nową organizacją odzysku EKO-Punkt. Czerpiąc inspirację ze znanego filmu z lat 80. można by powiedzieć: „Powrót do przyszłości!”.

  Jak wiadomo, na święta Bożego Narodzenia można sobie czegoś życzyć. Komisja Europejska i niemiecki rząd federalny życzą sobie tak zwanej zielonej stali, to znaczy stali, przy produkcji której nie będzie się wykorzystywać energii ze źródeł kopalnych, dzięki czemu nie będzie się też emitować CO2.

  W tym celu odkryto „zielony wodór” jako paliwo potencjalnie neutralne dla klimatu. Jak to jednak często bywa z życzeniami, tak i tu na przeszkodzie w spełnieniu stoi problem, skąd go wziąć? A przede wszystkim, kto ma za to zapłacić? Abstrahując już od tego, że brakuje jeszcze oficjalnej definicji zielonej stali, w obliczu zbyt powolnej rozbudowy odnawialnych źródeł energii wydaje się mało prawdopodobne, że w najbliższej przyszłości będzie do dyspozycji wystarczająca ilość zielonego wodoru. Tymczasem tak pożądana zielona stal już od dawna istnieje. Jest ona produkowana z wysokiej jakości złomu stalowego, którego już dziś ponad 8 mln ton jest ponownie wprowadzanych do obiegu produkcyjnego przez TSR – i to bez eksploatacji krajobrazu, bez dodatkowego uszczuplania zasobów, bez zbędnego transportu na drugi koniec świata i w dużym stopniu neutralnie dla klimatu. Brzmi prawie jak bajka świąteczna, ale jest prawdą.

  I dzieląc się tymi dobrymi nowościami, chcielibyśmy jednocześnie podziękować wszystkim Państwu za wspaniałą współpracę i wielkie zaufanie. Życzymy Państwu wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego, zdrowego oraz pomyślnego Roku 2021.

  Thomas Conzendorf

Nowe szanse dla gospodarki o obiegu zamkniętym

 • W tym roku REMONDIS wszedł jako nowy inwestor do startupu Westphalia DataLab (WDL). Jest to pierwszy przypadek, gdy przedsiębiorstwo recyklingu zainwestowało w startup zajmujący się Data Science i SI. Jak doszło do tej decyzji i jakie szanse wynikają z tego dla całej gospodarki o obiegu zamkniętym wyjaśnia w rozmowie Ludger Rethmann, prezes zarządu REMONDIS.

Inwestowanie przez REMONDIS w startupy jest jak na razie raczej rzadkością. Jakim celem kierował się pan inwestując w Westphalia DataLab, a przede wszystkim w obszar SI i Data Science?

Ludger Rethmann: Naszym zaangażowaniem inwestycyjnym w Westphalia DataLab chcielibyśmy dać dobry przykład i podkreślić, że wierzymy w model biznesowy tej firmy. Wartość danych i inteligentna analiza danych są dziś jeszcze mocno niedoceniane, i to głównie w naszej branży. Stąd też angażując się w Westphalia DataLab, chcemy z pomocą tego startupu także jak najlepiej wykorzystywać dane, którymi dysponujemy, na rzecz naszej Grupy. Ponadto chcemy wzmocnić Münster jako ośrodek technologii informatycznych, inwestując w przedsiębiorstwo IT, które rzetelnie postępuje z zasobami informacji innych podmiotów i dokonując ich analizy, czyni procesy bardziej efektywnymi i inteligentnymi.

Jakie możliwości widzi pan osobiście w zakresie poprawy efektywności pracy w REMONDIS dzięki wykorzystaniu inteligentnych narzędzi technologicznych?

Ludger Rethmann: W naszej branży jest jeszcze duży potencjał poprawy procesów, produktów i usług za pomocą technologii IT. Wzdłuż całego łańcucha tworzenia wartości dodanej jest cały szereg możliwości zastosowań: od zbiórki odpadów poczynając, poprzez ich sortowanie, aż po odzysk, czyli właściwy recykling. Pierwszym ogniwem naszego łańcucha usług jest z natury rzeczy ulica. Trasy zbiórki odpadów można na przykład dzięki sztucznej inteligencji optymalizować nie tylko pod kątem efektywności, ale również mniejszej uciążliwości dla środowiska. Kolejnym ważnym tematem jest dokładność sortowania odpadów. Generalną zasadą jest, że im lepsza jest selektywna zbiórka odpadów, tym wyższa też jakość surowców z recyklingu. Dlatego też dużą rolę odgrywa rozpoznawanie zanieczyszczeń w odpadach. Za pomocą nowoczesnych technologii rozpoznawania obrazów i algorytmów deep learning możliwe staje się w pełni zautomatyzowane rozpoznawanie, wyselekcjonowanie i usunięcie zanieczyszczeń. Sztuczna inteligencja mogłaby się tu przyczynić do obniżenia kosztów przetwarzania odpadów i jednocześnie do ochrony zasobów, bowiem mocno poprawiłaby się podatność strumieni materiałowych na recykling. Mogę sobie także wyobrazić dużą wartość dodaną dla naszych partnerów samorządowych. Dla podmiotów świadczących usługi w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej duże problemy stwarzają obecnie ulewne deszcze i okresy suszy. SI stwarza natomiast możliwość sporządzania dokładnych prognoz pogody i dzięki temu lepszego wykorzystania i przedłużenia żywotności przepompowni.

„Wartość danych i inteligentna analiza danych są dziś jeszcze mocno niedoceniane, i to głównie w naszej branży”.

Ludger Rethmann, prezes zarządu REMONDIS

Także i dla WDL nabycie jego udziałów przez REMODNIS – największe niemieckie przedsiębiorstwo recyklingu, ma duże znaczenie. Jak doszło do zawiązania tej współpracy?

Ludger Rethmann: Temat Big Data jest z pewnością jednym z tych tematów, do których tradycyjne, raczej konserwatywne przedsiębiorstwa rodzinne podchodzą z dużą rezerwą. I tak jest na pewno w przypadku westfalskiego przedsiębiorstwa rodzinnego REMONDIS. Mając stale na uwadze nasze wytyczne, a przed oczyma cel pozostania także jutro największym prywatnym przedsiębiorstwem w zakresie recyklingu, usług i gospodarki wodnej, szukaliśmy więc godnych zaufania partnerów w tym obszarze. Firmie WDL w naturalny i koleżeński sposób w krótkim czasie udało się przekonać nas do tego w gruncie rzeczy skomplikowanego tematu, co pozwoliło naszemu przedsiębiorstwu uznać wartość tej technologii i ją zaakceptować. Mimo że ten startup miał z naszą właściwą działalnością operacyjną niewiele wspólnego, szybko udało mu się zrozumieć naszą branżę i przedstawić nam w prosty sposób prawdziwą wartość dodaną dla naszych produktów i usług.

Jakie cechy Westphalia DataLab pana zachwycają?

Ludger Rethmann: WDL jest w stanie bardzo szybko zrozumieć nasze procesy i wskazać nam możliwości ulepszeń. Zadziwiające jest, co wychodzi na jaw, gdy myśli się nieszablonowo. Dlatego sensowne jest spojrzenie na przedsiębiorstwo z zewnątrz. Jesteśmy bardzo otwarci i wdzięczni za informację zwrotną otrzymywaną od WDL i pomysły tej firmy.

Czy ma pan konkretne plany w stosunku do Westphalia DataLab, po tym gdy REMONDIS wszedł do tej firmy jako inwestor?

 • Ludger Rethmann: Wraz z WDL i innymi przedsiębiorstwami rodzinnymi chcemy ugruntować pozycję tego münsterskiego startupu na rynku, bowiem jego know-how może przynieść korzyści nie tylko naszej branży recyklingu, ale także wielu innym branżom. Chodzi tu w pierwszym rzędzie o rozsądne wykorzystanie SI i analiz danych w celu zwiększenia recyklingu i ochrony zasobów. Bowiem jedno nie wyklucza drugiego. A wręcz przeciwnie!

  • Ludger Rethmann, prezes zarządu REMONDIS

© 2021 REMONDIS SE & Co. KG  | Kredyty fotograficzne