Button for menue
 • Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy,

  Powrót do normalności jest w obecnych czasach największym pragnieniem wszystkich z nas. Spójrzmy zatem razem na te pozytywne rzeczy, których zwłaszcza dzięki bardzo dobrej współpracy z Państwem, z naszymi partnerami, przyjaciółmi i pracownikami było i jest całe mnóstwo. Na koniec roku zazwyczaj dokonuje się bilansu i bilans roku 2020 wypada na szczęście nie tak źle, jak w obliczu obecnej sytuacji można by było oczekiwać. Jednocześnie patrzymy z nadzieją i optymizmem na rok 2021.

  Weźmy na przykład nasz powrót na rynek systemów dualnych (organizacji odzysku – przyp. tłum.). Może ktoś z Państwa jeszcze pamięta, że latem 2014 r. wymeldowaliśmy działalność naszej własnej organizacji odzysku EKO-PUNKT z powodu niekalkulowalności ryzyka prawnego i ekonomicznego. W międzyczasie weszła w życie nowa ustawa o opakowaniach, która raz na zawsze zastąpiła nieustające nowelizacje dawnego rozporządzenia w sprawie opakowań. Dzięki temu powstały niezbędne warunki ramowe uzasadniające powrót na rynek systemów dualnych. Po pierwszej próbie przejęcia DSD, na które niestety nie uzyskaliśmy zgody organów antymonopolowych, REMONDIS nabył obecnie organizację odzysku RK, która posiada wszystkie ważne zezwolenia, ale dotychczas nie uzyskała udziałów w rynku. Stwarza to idealne warunki dla naszego powrotu na ten rynek, który dla przedsiębiorstwa recyklingu jest tak samo nieodzowny jak czerwona czapka dla św. Mikołaja. I tak oto RK stanie się nową organizacją odzysku EKO-Punkt. Czerpiąc inspirację ze znanego filmu z lat 80. można by powiedzieć: „Powrót do przyszłości!”.

  Jak wiadomo, na święta Bożego Narodzenia można sobie czegoś życzyć. Komisja Europejska i niemiecki rząd federalny życzą sobie tak zwanej zielonej stali, to znaczy stali, przy produkcji której nie będzie się wykorzystywać energii ze źródeł kopalnych, dzięki czemu nie będzie się też emitować CO2.

  W tym celu odkryto „zielony wodór” jako paliwo potencjalnie neutralne dla klimatu. Jak to jednak często bywa z życzeniami, tak i tu na przeszkodzie w spełnieniu stoi problem, skąd go wziąć? A przede wszystkim, kto ma za to zapłacić? Abstrahując już od tego, że brakuje jeszcze oficjalnej definicji zielonej stali, w obliczu zbyt powolnej rozbudowy odnawialnych źródeł energii wydaje się mało prawdopodobne, że w najbliższej przyszłości będzie do dyspozycji wystarczająca ilość zielonego wodoru. Tymczasem tak pożądana zielona stal już od dawna istnieje. Jest ona produkowana z wysokiej jakości złomu stalowego, którego już dziś ponad 8 mln ton jest ponownie wprowadzanych do obiegu produkcyjnego przez TSR – i to bez eksploatacji krajobrazu, bez dodatkowego uszczuplania zasobów, bez zbędnego transportu na drugi koniec świata i w dużym stopniu neutralnie dla klimatu. Brzmi prawie jak bajka świąteczna, ale jest prawdą.

  I dzieląc się tymi dobrymi nowościami, chcielibyśmy jednocześnie podziękować wszystkim Państwu za wspaniałą współpracę i wielkie zaufanie. Życzymy Państwu wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego, zdrowego oraz pomyślnego Roku 2021.

  Thomas Conzendorf

Nowa ocena sytuacji

  • Latem 2014 r. EKO-PUNKT, będący systemem dualnym (organizacją odzysku – przyp. tłum.) firmy REMONDIS, po rozważeniu wszystkich ryzyk zrzekł się uzyskanego zezwolenia na prowadzenie działalności organizacji odzysku. Stosowane w ówczesnym czasie przez niektóre podmioty rynkowe praktyki nieuczciwej konkurencji, polegające w głównej mierze na pomniejszaniu ilości odpadów opakowaniowych i wykorzystywaniu ówczesnych luk prawnych, uczyniły niemożliwym poważne angażowanie się na rynku odzysku odpadów opakowaniowych.

  Teraz, po wejściu w życie nowej ustawy o opakowaniach, według oceny członka zarządu REMONDIS i dyrektora zarządzającego EKO-PUNKT Thomasa Conzendorfa, zaistniały pozytywne warunki ramowe do powrotu na rynek systemów dualnych: – Zmienione prawne warunki ramowe oraz utworzenie Centralnego Rejestru Opakowań przyniosły rezultaty. Zostały spełnione nasze ówczesne żądania przestrzegania zasad uczciwej konkurencji i utworzenia centralnego rejestru. Cieszymy się więc, że obecnie znowu możemy zaoferować naszym klientom możliwość przejęcia od nich obowiązku odzysku opakowań.

Doświadczony zespół menedżerski

 • Oferta pod adresem klientów stała się możliwa dzięki przejęciu latem br. systemu dualnego RK posiadającego zezwolenie dla terenu całych Niemiec. Jednocześnie w EKO-PUNKT-cie doświadczony zespół menedżerski został powiększony o drugiego dyrektora zarządzającego w osobie dr Floriana Dühra. – Naszą ambicją jest stanie się takim systemem dualnym, który oferuje swoim klientom jak najlepszą perspektywę w gospodarce o obiegu zamkniętym – mówi dr Dühr. Przedsiębiorstwo zlokalizowane w Kolonii stawia przy tym na trwałe relacje biznesowe.

  Ekoprojekt i obowiązkowy minimalny poziom wykorzystania recyklatów – to będą wyzwania na przyszłość, i to nie tylko w recyklingu odpadów opakowaniowych.

  • Oferta EKO-PUNKT-u jest skierowana przede wszystkim do przedsiębiorstw, które poważnie traktują rozwój zrównoważony. Tym bardziej, że ambitne wymogi dotyczące odzysku i wdrożenie standardów minimalnych nie pozostawiają miejsca dla dumpingu cenowego. Dla osób dobrze poinformowanych jest jasne, że recyklatów brak i że popyt na nie wkrótce przewyższy ich podaż. Także i pod tym względem system dualny firmy REMONDIS opierający się na operacyjnej strukturze zbiórki i odzysku odpadów oraz potędze inwestycyjnej Grupy jest dobrze przygotowany.

 • „Zmienione prawne warunki ramowe oraz utworzenie Centralnego Rejestru Opakowań przyniosły rezultaty. Zostały spełnione nasze ówczesne żądania przestrzegania zasad uczciwej konkurencji i utworzenia centralnego rejestru. Cieszymy się więc, że obecnie znowu możemy zaoferować naszym klientom możliwość przejęcia od nich obowiązku odzysku opakowań”.

  Thomas Conzendorf, członek zarządu REMONDIS i dyrektor zarządzający EKO-PUNKT

Propozycje zrównoważonych rodzajów opakowań

 • Oprócz podstawowej usługi systemu dualnego, czyli przejmowania obowiązku odzysku opakowań, EKO-PUNKT oferuje swoim klientom także badanie podatności opakowań na recykling. W zależności od zakresu zlecenia przedstawiane są również propozycje bardziej zrównoważonych rodzajów opakowań. Poprawa projektowania opakowań pod kątem ich ekologiczności jest zadaniem na przyszłość i wymaga wysiłków ze strony wszystkich podmiotów łańcucha wartości dodanej – od projektantów po recyklerów. Tylko tak bowiem uda się zamknąć obieg. Aby wyczerpać wszelkie możliwości w tym zakresie, EKO-PUNKT oferuje współpracę także producentom opakowań.

  Zmiana opakowań na ekologiczne i zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju jest jednym z największych wyzwań teraźniejszości, bowiem pomiędzy podzielanym przez wszystkich życzeniem, by opakowania były bardziej przyjazne dla środowiska, a wykonalnością techniczną i ekonomiczną, są jeszcze duże dysproporcje. Rezygnacja z nierozdzielnych materiałów wielokomponentowych, która jest w tym celu konieczna, jest obecnie zwłaszcza w obszarze higienizacji artykułów spożywczych możliwa jedynie w ograniczonym zakresie. Ścisła współpraca z EKO-PUNKT-em – spółką będącą częścią doświadczonego przedsiębiorstwa recyklingu – może wpłynąć na to, że producenci i podmioty wprowadzające produkty w opakowaniach lepiej zrozumieją, jakie właściwości musi posiadać opakowanie, aby na koniec swojego cyklu życia mogło być w pełni zrecyklingowane. Razem ze swoimi klientami EKO-PUNKT dąży do celu, aby możliwie wszystkie materiały opakowaniowe trwale recyrkulowały i były odzyskiwane jako surowiec.

Od lipca zezwolenie na prowadzenie działalności jako organizacja odzysku

 • Dla EKO-PUNKT-u faza handlowa roku 2021 rozpoczęła się już we wrześniu br. Po długim okresie nieobecności na rynku pierwsze pytanie, jakie zadaje wielu klientów, dotyczy posiadania urzędowego zezwolenia. Na to pytanie EKO-PUNKT może udzielić odpowiedzi zdecydowanie twierdzącej. Od 13 lipca 2020 r. system dualny EKO-PUNKT posiada zezwolenie na prowadzenie działalności jako organizacja odzysku we wszystkich 16 krajach związkowych zgodnie z § 18 ustawy o opakowaniach i jest uprawniony do zawierania w całych Niemczech umów przejęcia obowiązku odzysku opakowań. W ten sposób EKO-PUNKT powrócił do przyszłości recyklingu opakowaniowego.

  • EKO-PUNKT jest dopuszczony jako organizacja odzysku we wszystkich 16 krajach związkowych. Więcej informacji na stronie: eko-punkt.de

© 2021 REMONDIS SE & Co. KG  | Kredyty fotograficzne