Button for menue
 • Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy,

  Powrót do normalności jest w obecnych czasach największym pragnieniem wszystkich z nas. Spójrzmy zatem razem na te pozytywne rzeczy, których zwłaszcza dzięki bardzo dobrej współpracy z Państwem, z naszymi partnerami, przyjaciółmi i pracownikami było i jest całe mnóstwo. Na koniec roku zazwyczaj dokonuje się bilansu i bilans roku 2020 wypada na szczęście nie tak źle, jak w obliczu obecnej sytuacji można by było oczekiwać. Jednocześnie patrzymy z nadzieją i optymizmem na rok 2021.

  Weźmy na przykład nasz powrót na rynek systemów dualnych (organizacji odzysku – przyp. tłum.). Może ktoś z Państwa jeszcze pamięta, że latem 2014 r. wymeldowaliśmy działalność naszej własnej organizacji odzysku EKO-PUNKT z powodu niekalkulowalności ryzyka prawnego i ekonomicznego. W międzyczasie weszła w życie nowa ustawa o opakowaniach, która raz na zawsze zastąpiła nieustające nowelizacje dawnego rozporządzenia w sprawie opakowań. Dzięki temu powstały niezbędne warunki ramowe uzasadniające powrót na rynek systemów dualnych. Po pierwszej próbie przejęcia DSD, na które niestety nie uzyskaliśmy zgody organów antymonopolowych, REMONDIS nabył obecnie organizację odzysku RK, która posiada wszystkie ważne zezwolenia, ale dotychczas nie uzyskała udziałów w rynku. Stwarza to idealne warunki dla naszego powrotu na ten rynek, który dla przedsiębiorstwa recyklingu jest tak samo nieodzowny jak czerwona czapka dla św. Mikołaja. I tak oto RK stanie się nową organizacją odzysku EKO-Punkt. Czerpiąc inspirację ze znanego filmu z lat 80. można by powiedzieć: „Powrót do przyszłości!”.

  Jak wiadomo, na święta Bożego Narodzenia można sobie czegoś życzyć. Komisja Europejska i niemiecki rząd federalny życzą sobie tak zwanej zielonej stali, to znaczy stali, przy produkcji której nie będzie się wykorzystywać energii ze źródeł kopalnych, dzięki czemu nie będzie się też emitować CO2.

  W tym celu odkryto „zielony wodór” jako paliwo potencjalnie neutralne dla klimatu. Jak to jednak często bywa z życzeniami, tak i tu na przeszkodzie w spełnieniu stoi problem, skąd go wziąć? A przede wszystkim, kto ma za to zapłacić? Abstrahując już od tego, że brakuje jeszcze oficjalnej definicji zielonej stali, w obliczu zbyt powolnej rozbudowy odnawialnych źródeł energii wydaje się mało prawdopodobne, że w najbliższej przyszłości będzie do dyspozycji wystarczająca ilość zielonego wodoru. Tymczasem tak pożądana zielona stal już od dawna istnieje. Jest ona produkowana z wysokiej jakości złomu stalowego, którego już dziś ponad 8 mln ton jest ponownie wprowadzanych do obiegu produkcyjnego przez TSR – i to bez eksploatacji krajobrazu, bez dodatkowego uszczuplania zasobów, bez zbędnego transportu na drugi koniec świata i w dużym stopniu neutralnie dla klimatu. Brzmi prawie jak bajka świąteczna, ale jest prawdą.

  I dzieląc się tymi dobrymi nowościami, chcielibyśmy jednocześnie podziękować wszystkim Państwu za wspaniałą współpracę i wielkie zaufanie. Życzymy Państwu wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego, zdrowego oraz pomyślnego Roku 2021.

  Thomas Conzendorf

Działalność w trzech segmentach recyklingu

 • TSR – należąca do REMONDIS spółka recyklingu złomu stali i metali – dokonał przejęcia pięciu oddziałów australijsko-amerykańskiego koncernu recyklingu Sims Metal Management zlokalizowanych w Niemczech, Niderlandach, Austrii i Szwecji. Dzięki tym nowym zakładom TSR znacznie poszerzy swoją działalność w zakresie recyklingu metali. W przyszłości przedsiębiorstwo będzie działać na rynku w trzech segmentach biznesu recyklingowego. Pierwszym segmentem będzie klasyczny biznes recyklingu żelaza i metali nieżelaznych, na drugi segment złoży się cała istniejąca działalność w zakresie odzysku metali w sektorze downstream, a trzecim segmentem będzie elektrorecykling.

Kamień milowy w rozwoju przedsiębiorstwa

– Dzięki temu nabyciu uzupełniamy nasze portfolio o segment elekrorecyklingu i rozszerzamy naszą dotychczasową ofertę w sektorze downstream – tak Christian Thielen, dyrektor ds. handlowych w TSR, wyjaśnia strategiczną decyzję zakupu. – Te zmiany są ważnymi i niezbędnymi kamieniami milowymi w rozwoju przedsiębiorstwa. Pozwolą one wzmocnić naszą pozycję rynkową i zwiększyć naszą konkurencyjność – dodaje z przekonaniem.

„Dzięki temu nabyciu uzupełniamy nasze portfolio o segment elekrorecyklingu i rozszerzamy naszą dotychczasową ofertę w sektorze downstream”.

Christian Thielen, dyrektor ds. handlowych w TSR

Nowe marki pod szyldem TSR

 • Zewnętrznym wyrazem zmian są nowe nazwy przejętych spółek. Nazywają się one teraz M&R Recycling Solutions, MIREC i METRADE. Położona w nadreńsko-westfalskim mieście Bergkamen spółka M&R Recycling Solutions prowadzi działalność głównie w sektorze downstream. Tu oczyszcza się metaliczne frakcje zmieszane pochodzące z różnych procesów obróbki i przetwarza je do postaci koncentratów hutniczych. Zakład o powierzchni 80 tys. metrów kw., zatrudniający ok. 150 pracowników jest największym wśród pięciu nowych podmiotów. W firmie MIREC jest łącznie zatrudnionych 185 pracowników w zakładach recyklingu elektroodpadów w Eindhoven (Niderlandy), Sint-Niklaas (Belgia) i Katrineholmie (Szwecja). Także w austriackim mieście Müllendorf, gdzie w firmie METRADE ok. 30 pracowników przetwarza elektroodpady, działalność koncentruje się wokół elektrorecyklingu. Dopełnieniem transakcji będzie zgrupowanie całej działalności w zakresie elektrorecyklingu oraz jednostek REMONDIS działających w sektorze downstream w ramach TSR. W tym celu z końcem roku nastąpi przeniesienie działalności REMONDIS Electrorecycling oraz Indra Recycling z Hockenheimu do TSR. Pozwoli to uzyskać dodatkowe efekty synergii, które umożliwią zwiększenie efektywności procesów.

  W Bergkamen spółka M&R Recycling Solutions prowadzi działalność głównie w sektorze downstream

© 2021 REMONDIS SE & Co. KG  | Kredyty fotograficzne