Button for menue
 • Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy,

  Powrót do normalności jest w obecnych czasach największym pragnieniem wszystkich z nas. Spójrzmy zatem razem na te pozytywne rzeczy, których zwłaszcza dzięki bardzo dobrej współpracy z Państwem, z naszymi partnerami, przyjaciółmi i pracownikami było i jest całe mnóstwo. Na koniec roku zazwyczaj dokonuje się bilansu i bilans roku 2020 wypada na szczęście nie tak źle, jak w obliczu obecnej sytuacji można by było oczekiwać. Jednocześnie patrzymy z nadzieją i optymizmem na rok 2021.

  Weźmy na przykład nasz powrót na rynek systemów dualnych (organizacji odzysku – przyp. tłum.). Może ktoś z Państwa jeszcze pamięta, że latem 2014 r. wymeldowaliśmy działalność naszej własnej organizacji odzysku EKO-PUNKT z powodu niekalkulowalności ryzyka prawnego i ekonomicznego. W międzyczasie weszła w życie nowa ustawa o opakowaniach, która raz na zawsze zastąpiła nieustające nowelizacje dawnego rozporządzenia w sprawie opakowań. Dzięki temu powstały niezbędne warunki ramowe uzasadniające powrót na rynek systemów dualnych. Po pierwszej próbie przejęcia DSD, na które niestety nie uzyskaliśmy zgody organów antymonopolowych, REMONDIS nabył obecnie organizację odzysku RK, która posiada wszystkie ważne zezwolenia, ale dotychczas nie uzyskała udziałów w rynku. Stwarza to idealne warunki dla naszego powrotu na ten rynek, który dla przedsiębiorstwa recyklingu jest tak samo nieodzowny jak czerwona czapka dla św. Mikołaja. I tak oto RK stanie się nową organizacją odzysku EKO-Punkt. Czerpiąc inspirację ze znanego filmu z lat 80. można by powiedzieć: „Powrót do przyszłości!”.

  Jak wiadomo, na święta Bożego Narodzenia można sobie czegoś życzyć. Komisja Europejska i niemiecki rząd federalny życzą sobie tak zwanej zielonej stali, to znaczy stali, przy produkcji której nie będzie się wykorzystywać energii ze źródeł kopalnych, dzięki czemu nie będzie się też emitować CO2.

  W tym celu odkryto „zielony wodór” jako paliwo potencjalnie neutralne dla klimatu. Jak to jednak często bywa z życzeniami, tak i tu na przeszkodzie w spełnieniu stoi problem, skąd go wziąć? A przede wszystkim, kto ma za to zapłacić? Abstrahując już od tego, że brakuje jeszcze oficjalnej definicji zielonej stali, w obliczu zbyt powolnej rozbudowy odnawialnych źródeł energii wydaje się mało prawdopodobne, że w najbliższej przyszłości będzie do dyspozycji wystarczająca ilość zielonego wodoru. Tymczasem tak pożądana zielona stal już od dawna istnieje. Jest ona produkowana z wysokiej jakości złomu stalowego, którego już dziś ponad 8 mln ton jest ponownie wprowadzanych do obiegu produkcyjnego przez TSR – i to bez eksploatacji krajobrazu, bez dodatkowego uszczuplania zasobów, bez zbędnego transportu na drugi koniec świata i w dużym stopniu neutralnie dla klimatu. Brzmi prawie jak bajka świąteczna, ale jest prawdą.

  I dzieląc się tymi dobrymi nowościami, chcielibyśmy jednocześnie podziękować wszystkim Państwu za wspaniałą współpracę i wielkie zaufanie. Życzymy Państwu wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego, zdrowego oraz pomyślnego Roku 2021.

  Thomas Conzendorf

Człowiek wielkiego zaangażowania

W dniu 27 października 2020 r. zmarł nieoczekiwanie w wieku 70 lat Wolfgang Steinberg. Jako wieloletni przewodniczący koncernowej rady zakładowej Grupy RETHMANN uczestniczył on w wielu projektach i zawsze z dużym zaangażowaniem pozytywnie współkształtował rozwój przedsiębiorstwa. Ludger Rethmann, prezes zarządu Grupy REMONDIS, wyraża głęboki żal: – W osobie Wolfganga Steinberga straciliśmy wysoko cenionego, respektowanego partnera. Do jego zdania zawsze przywiązywaliśmy dużą wagę. Wyrazy głębokiego współczucia kierujemy zwłaszcza do jego obu synów. Także Norbert Rethmann, honorowy przewodniczący rady nadzorczej Grupy RETHMANN, podkreśla: – Znam Wolfganga Steinberga od 1972 roku, gdy jako handlowiec ds. sprzedaży hurtowej rozpoczął pracę w ówczesnym przedsiębiorstwie oczyszczania miasta Rethmann Städtereinigung. Jego samego, jak i jego zaangażowanie w radzie zakładowej zawsze wysoko ceniłem. Pan Wolfgang Steinberg oprócz spraw pracowników nigdy nie tracił z oczu perspektywy przedsiębiorstwa. Zawsze w wyważony sposób uwzględniał interesy przedsiębiorstwa i załogi.

Największe wyzwanie dla przewodniczącego rady zakładowej

O tym, że w centrum zainteresowania Wolfganga Steinberga stali zawsze ludzie, świadczy jego odpowiedź na największe wyzwanie, z jakim miał do czynienia jako przewodniczący rady zakładowej: „Najbardziej burzliwy czas w mojej karierze zawodowej przeżyłem po przejęciu RWE Umwelt w lutym 2005 r. Aby integracja organizacyjna na taką skalę się udała, musi się do niej przekonać ludzi. Pracownicy, którzy przez wiele lat konkurowali ze sobą na rynku, z dnia na dzień muszą ze sobą współpracować w ramach jednego przedsiębiorstwa. Jest to w rzeczywistości dużo trudniejsze, niż się może wydawać. Naszym zadaniem jest stworzenie dachu, pod którym będzie można rozsądnie pracować”.

Rozważny przywódca

Wolfgang Steinberg był członkiem związkowej komisji ds. układów zbiorowych pracy, zasiadał w zarządzie powiatowym związku zawodowego ÖTV/Verdi Hamm oraz naprzemiennie przewodniczył zarządowi Branżowej Kasy Ubezpieczeń Społecznych Transportu i Komunikacji (BG Verkehr). – Straciliśmy w osobie Wolfganga Steinberga człowieka rozważnego i przywódcę o wielkim wpływie, który niestrudzenie angażował się na rzecz ubezpieczonych. Wyrazy głębokiego współczucia składamy jego rodzinie – mówi Klaus Peter Röskes, prezes zarządu BG Verkehr ze strony pracodawców. – Wolfganga Steinberga na zawsze zachowamy w pamięci jako prezesa zarządu, który wspólnie ze stroną pracodawcy konsekwentnie forsował poprawę bezpieczeństwa pracy –mówi Sabine Kudzielka, dyrektor Sekretariatu BG Verkehr.

Ekspert w sprawach rodzimej gospodarki

 • Oprócz swojej działalności w Grupie RETHMANN Wolfgang Steinberg od 2014 r. był również członkiem rady zarządzającej i Komisji ds. Oceny Ryzyka w Sparkasse Lünen, a później Sparkasse an der Lippe. W obu tych organach cieszył się on dużym prestiżem i uznaniem ze względu na swoją gruntowną wiedzę i znajomość rodzimej gospodarki, co często było pomocne przy podejmowaniu decyzji. Także w Kuratorium Fundacji Sparkasse an der Lippe na rzecz Sportu pan Wolfgang Steinberg odgrywał aktywną rolę, podejmując rozważne decyzje. Sparkasse an der Lippe oraz Fundacja na rzecz Sportu będą zawsze czciły pamięć pana Wolfganga Steinberga.

  • Wolfgang Steinberg w 2019 r. podczas wizyty w Wamckow, przybranej ojczyźnie Norberta Rethmanna. Od lewej: Irmgard Rethmann, Julia i Mario Löhr, były burmistrz Selm, a dziś starosta powiatu Unna, Wolfgang Steinberg, Ulrich Stallmann, przewodniczący rady zakładowej koncernu, oraz Norbert Rethmann, honorowy przewodniczący rady nadzorczej REMONDIS

Działacz także na szczeblu polityki lokalnej

Ponadto Wolfgang Steinberg angażował się na szczeblu polityki lokalnej i był członkiem wielu rad nadzorczych, m.in. Spalarni Oberhausen, Zakładów Gospodarki Komunalnej Oberhausen i Lünen oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Selm. Swoją działalność w radzie zakładowej koncernu rozpoczął w 1994 roku jako jej członek założycielski. W 2018 r., po 24 latach przekazał funkcję przewodniczącego rady swojemu następcy Ulrichowi Stallmannowi. Od tego czasu był Wolfgang Steinberg aktywnym doradcą REMONDIS Region West w zakresie BHP.

Zachowamy pana Wolfganga Steinberga we wdzięcznej pamięci.

Zarząd, rada zakładowa i pracownicy Grupy RETHMANN oraz rodzina Rethmann

© 2021 REMONDIS SE & Co. KG  | Kredyty fotograficzne