Button for menue
 • Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy,

  Powrót do normalności jest w obecnych czasach największym pragnieniem wszystkich z nas. Spójrzmy zatem razem na te pozytywne rzeczy, których zwłaszcza dzięki bardzo dobrej współpracy z Państwem, z naszymi partnerami, przyjaciółmi i pracownikami było i jest całe mnóstwo. Na koniec roku zazwyczaj dokonuje się bilansu i bilans roku 2020 wypada na szczęście nie tak źle, jak w obliczu obecnej sytuacji można by było oczekiwać. Jednocześnie patrzymy z nadzieją i optymizmem na rok 2021.

  Weźmy na przykład nasz powrót na rynek systemów dualnych (organizacji odzysku – przyp. tłum.). Może ktoś z Państwa jeszcze pamięta, że latem 2014 r. wymeldowaliśmy działalność naszej własnej organizacji odzysku EKO-PUNKT z powodu niekalkulowalności ryzyka prawnego i ekonomicznego. W międzyczasie weszła w życie nowa ustawa o opakowaniach, która raz na zawsze zastąpiła nieustające nowelizacje dawnego rozporządzenia w sprawie opakowań. Dzięki temu powstały niezbędne warunki ramowe uzasadniające powrót na rynek systemów dualnych. Po pierwszej próbie przejęcia DSD, na które niestety nie uzyskaliśmy zgody organów antymonopolowych, REMONDIS nabył obecnie organizację odzysku RK, która posiada wszystkie ważne zezwolenia, ale dotychczas nie uzyskała udziałów w rynku. Stwarza to idealne warunki dla naszego powrotu na ten rynek, który dla przedsiębiorstwa recyklingu jest tak samo nieodzowny jak czerwona czapka dla św. Mikołaja. I tak oto RK stanie się nową organizacją odzysku EKO-Punkt. Czerpiąc inspirację ze znanego filmu z lat 80. można by powiedzieć: „Powrót do przyszłości!”.

  Jak wiadomo, na święta Bożego Narodzenia można sobie czegoś życzyć. Komisja Europejska i niemiecki rząd federalny życzą sobie tak zwanej zielonej stali, to znaczy stali, przy produkcji której nie będzie się wykorzystywać energii ze źródeł kopalnych, dzięki czemu nie będzie się też emitować CO2.

  W tym celu odkryto „zielony wodór” jako paliwo potencjalnie neutralne dla klimatu. Jak to jednak często bywa z życzeniami, tak i tu na przeszkodzie w spełnieniu stoi problem, skąd go wziąć? A przede wszystkim, kto ma za to zapłacić? Abstrahując już od tego, że brakuje jeszcze oficjalnej definicji zielonej stali, w obliczu zbyt powolnej rozbudowy odnawialnych źródeł energii wydaje się mało prawdopodobne, że w najbliższej przyszłości będzie do dyspozycji wystarczająca ilość zielonego wodoru. Tymczasem tak pożądana zielona stal już od dawna istnieje. Jest ona produkowana z wysokiej jakości złomu stalowego, którego już dziś ponad 8 mln ton jest ponownie wprowadzanych do obiegu produkcyjnego przez TSR – i to bez eksploatacji krajobrazu, bez dodatkowego uszczuplania zasobów, bez zbędnego transportu na drugi koniec świata i w dużym stopniu neutralnie dla klimatu. Brzmi prawie jak bajka świąteczna, ale jest prawdą.

  I dzieląc się tymi dobrymi nowościami, chcielibyśmy jednocześnie podziękować wszystkim Państwu za wspaniałą współpracę i wielkie zaufanie. Życzymy Państwu wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego, zdrowego oraz pomyślnego Roku 2021.

  Thomas Conzendorf

Doskonale uzupełniające się know-how

 • Aurubis i TSR dokonują fuzji swoich działalności w obszarze recyklingu kabli. TSR, który w nowym przedsiębiorstwie będzie posiadać 60 proc. udziałów, będzie odpowiadać za zarządzanie operacyjne; pozostałe 40 proc. będzie należeć do Aurubis. TSR wnosi do nowego przedsiębiorstwa działalność gospodarczą zakładu w Gelsenkirchen, a Aurubis – działalność gospodarczą zakładu w Fehrbellin.

Jeszcze efektywniejszy odzysk surowców

To ścisłe powiazanie ma służyć obustronnemu wzrostowi i dalszemu rozwojowi dzisiejszych technologii recyklingu, aby w przyszłości jeszcze efektywniej zamykać obiegi surowców. Dyrektor zarządzający TSR Bernd Fleschenberg podkreśla: – Biorąc pod uwagę cele Zielonej Transformacji Komisji Europejskiej, która na pierwszym planie stawia przejście z liniowego do cyrkularnego modelu gospodarki, nasza spółka joint venture jest ważnym wkładem w wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym i ma modelowy charakter dla innych strumieni materiałów.

Od zbiórki do przetwarzania

 • Cablo – założona w 1949 r. spółka zależna Aurubis – jest firmą wyspecjalizowaną w separacji metali i tworzyw sztucznych. Z odpadów z produkcji kabli i różnych rodzajów zużytych kabli wytwarza ona różnorakie granulaty metali. TSR oprócz ogólnokrajowej sieci zbiórki materiałów wnosi swoją logistykę oraz odpowiedni know-how w zakresie obróbki materiałów, a Aurubis dostarcza szerokiej wiedzy metalurgicznej w obszarze przetwarzania najróżnorodniejszych surowców pochodzących z recyklingu.

  • We wrześniu br. Norbert Rethmann, honorowy przewodniczący rady nadzorczej Grupy REMODIS (z prawej), odwiedził zakład w Gelsenkirchen i zapoznał się z nową linią technologiczną do obróbki kabli, którą zademonstrował mu kierownik zakładu Marc Werner

Centrum kompetencji w zakresie frakcjonowania kabli

Już na długo przed tym ostatnim krokiem, bowiem od 2017 r. TSR rozbudowywał swój zakład w Gelsenkirchen do postaci centrum obróbki zużytych kabli. Linia obróbki odpadów kabli była w ubiegłych latach ciągle optymalizowana, a jej moc przerobowa została znacznie zwiększona. Od 2018 roku instalacja pracuje na dwie zmiany. Ponadto od lata 2020 r. trwa ruch próbny drugiej linii technologicznej do obróbki kabli wewnętrznych i przyłączeniowych oraz rozdrabniarki do tworników stalowo-miedzianych, małych silników elektrycznych i materiałów kompozytowych. Nowa instalacja ma przerabiać rocznie do 19 tys. ton materiałów.

AURUBIS AG

Aurubis AG jest wiodącym na świecie dostawcą metali nieżelaznych i jednym z największych recyklerów wyrobów z miedzi. Aurubis zatrudnia ok. 7400 pracowników i przerabia koncentraty metali, złom metalowy i materiały zawierające metale pochodzące z recyklingu. W zakładach produkcyjnych w Europie i USA przedsiębiorstwo wytwarza ponad 1 milion ton katod miedzianych rocznie, które służą następnie do produkcji różnych wyrobów z miedzi i ze stopów miedzi. Więcej pod aurubis.com

© 2021 REMONDIS SE & Co. KG  | Kredyty fotograficzne