Button for menue
 • Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy,

  Wielu w tych dniach z niedowierzaniem patrzy w kalendarz i dziwi się, jak szybko dobiegł końca ten burzliwy rok. A był to rok szczególny. Tu w Niemczech lipcowa klęska powodzi w Nadrenii-Palatynacie i częściach Nadrenii Północnej-Westfalii przypomniała nam bardzo wyraźnie, że musimy wreszcie poważnie potraktować nasze wysiłki na rzecz zwiększenia ochrony klimatu. I podczas gdy mieszkańcy na obszarach dotkniętych powodzią nadal jeszcze – także dzięki szybkiej pomocy pracowników zakładów gospodarki odpadami – usuwają ruiny i zaczynają życie na nowo, świat w Glasgow spiera się o odejście od węgla. Jednocześnie na koniec roku z całą siłą ponownie zaatakował koronawirus. Brak zdecydowania polityków i błędy organizacyjne nakładają się na zmniejszającą się ochronę poszczepienną i sceptycyzm wobec szczepień wśród mniejszej, nieufnej wobec wiedzy naukowej części społeczeństwa. I tak, w tym roku, który był rokiem wyborczym i w którym dobiegła końca era kanclerz Angeli Merkel, a start nowego rządu przeciągnął się ze względu na trudne negocjacje koalicyjne, w politycznej próżni mamy do czynienia z „perfekcyjną burzą”. Najwyższy więc czas, aby polityce, gospodarce i społeczeństwu nadać właściwy kierunek.   
   
  W tej zawiłej sytuacji niemalże cudem jest fakt, że naszej firmie rodzinnej dzięki naszym partnerom i klientom i razem z nimi udało się zakończyć rok gospodarczy wyjątkowo dobrze. Wiele można wyjaśnić ożywieniem gospodarki światowej po wiosennym złagodzeniu obostrzeń koronawirusowych. W rezultacie jednak zaraz ponownie ujawnił się negatywny aspekt nadmiernej produkcji i gwałtownie rozwijającego się handlu światowego, a mianowicie ogólny niedobór surowców. Kto w 2021 r. chciał zbudować dom i potrzebował drewna budowlanego lub rur z tworzywa sztucznego, doświadczył tego na własnej skórze. Pod koniec roku może nawet zabraknąć żółtych worków na surowce wtórne, bowiem surowiec w postaci granulatu z recyklingu tworzyw sztucznych stał się poszukiwanym towarem deficytowym.
   
  W ten sposób dochodzimy do punktu, w którym możemy tematycznie powiązać ze sobą zasadnicze tezy dwóch poprzednich akapitów: ochrony klimatu i oszczędnego obchodzenia się z zasobami. W tych obu obszarach naszymi różnorodnymi usługami wnosimy znaczący wkład w rozwiązanie problemu. Bo kto, tak jak my, stawia na recykling, produkcję energii ze źródeł odnawialnych i zrównoważone usługi, ten jednocześnie łagodzi oba te problemy. Z każdą toną surowców z odzysku oszczędzamy nie tylko surowce pierwotne, ale redukujemy także o wiele ton emisje CO2. Ponadto coraz bardziej przestawiamy się na logistykę neutralną dla klimatu. Inspiruje nas w tym nasza siostrzana spółka Transdev, która w wielu miastach na całym świecie eksploatuje już całe floty e-busów i jest dla nas zarówno wzorem do naśladowania, jak i zachętą do działania.

  Tak więc także i na koniec tego pełnego wydarzeń roku mamy dobre wiadomości. I za to oraz za doskonałą współpracę i wielkie zaufanie chcielibyśmy wszystkim Państwu serdecznie podziękować. Życzymy Państwu wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego, zdrowego i pomyślnego 2022 roku.

  Ludger Rethmann

Kilka dużych kontraktów zapewniło wejście na rynek

Historia sukcesu, która rozpoczęła się od planu i założenia firmy w westfalskim mieście Lünen, jest teraz kontynuowana na drugim końcu świata. Kilka dużych kontraktów zapewniło obecnie REMONDIS Aqua wejście na rynek australijski. Region wokół liczącego 62 tys. mieszkańców miasta Gladstone czerpie korzyści z liderskiej roli REMONDIS Aqua na arenie międzynarodowej. Temu przedsiębiorstwu specjalizującemu się w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej Rada Regionalna powierzyła prowadzenie eksploatacji i utrzymanie dwóch oczyszczalni ścieków. Jest to projekt ekscytujący i pełen wyzwań, obejmujący region, który ma charakter mocno przemysłowy i gdzie jest zlokalizowanych wiele przedsiębiorstw z branży przemysłu ciężkiego i transportu.

 • Dla Sebastiana Weila, dyrektora generalnego REMONDIS Aqua Australia, umowy z Aurizon i Gladstone oznaczają ważny przełom biznesowy:

  „Jesteśmy światowym liderem pod względem efektywnego, innowacyjnego i wysokojakościowego oczyszczania ścieków. Nasi klienci czerpią korzyści z tego, że REMONDIS oferuje zarówno usługi z zakresu gospodarki wodnej, jak i recyklingu. Posiadamy wiedzę i zasoby pozwalające na zaoferowanie naszym klientom tego, czego oczekują, przy czym we wszystkim, co robimy, na pierwszym miejscu stoi zrównoważony rozwój i efektywność kosztowa”.

Projekt flagowy dla innych miast

  • Centralnym punktem kontraktu są dwie oczyszczalnie ścieków, które wprawdzie stosują innowacyjną technologię bioreaktorów membranowych, ale nie są już pierwszej młodości. Dla ekspertów z REMONDIS Aqua nie stanowi to żadnego problemu, a wręcz przeciwnie: od września br. tak samo jak konsolidacją kosztów eksploatacji zajmują się oni modernizacją infrastruktury technicznej.

  Urządzenia oczyszczalni ścieków są obecnie profesjonalnie konserwowane i w najbliższych latach zostaną zmodernizowane w celu przedłużenia ich żywotności i długoterminowego zmniejszenia kosztów eksploatacji, z korzyścią dla miasta i jego mieszkańców. I oczywiście, przy zapewnieniu niezmiennie wysokiej jakości – dla dobra ochrony wód, środowiska i zasobów.

  Ponadto zespół fachowców lokalnie odpowiada za jeszcze jedną ważną instalację: całkowicie autarkiczny system do recyklingu wody. Ścieki są tu oczyszczane do tego stopnia, że mogą być wykorzystywane do specjalnego mycia pojazdów, spełniającego szczególnie wysokie wymogi prawne. System ten zapewnia, że usuwane są biologicznie niebezpieczne cząstki stałe – na przykład osady, które mogą zawierać chwasty stanowiące zagrożenie dla fauny regionu.  

  Za bezpieczne unieszkodliwienie tego typu odpadów biologicznych odpowiada natomiast inny zespół REMONDIS z regionu, który niedawno rozszerzył swoją współpracę z dużym przedsiębiorstwem surowcowym w celu przejęcia kompleksowej utylizacji odpadów z huty aluminium Boyne.

 • W stanie Queensland, drugim co do wielkości stanie po Australii Zachodniej, mieszka około 4,7 mln ludności na obszarze około pięć razy większym od Niemiec

Synergie między wodą i odpadami

 • Na synergie między działalnością wodociągowo-kanalizacyjną i gospodarką odpadami postawił również największy australijski operator kolejowy Aurizon. Od ponad dziesięciu lat REMONDIS jest partnerem tej firmy i świadczy dla niej cały szereg usług w zakresie utylizacji odpadów i recyklingu na terenie całego kraju.

  Teraz Aurizon włączył do współpracy również REMONDIS Aqua. W najbliższych latach to przedsiębiorstwo, wyspecjalizowane w uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków, będzie odpowiadać za prowadzenie eksploatacji i utrzymanie oczyszczalni ścieków w miastach Toowoomba, Gladstone, Rockhampton, Mackay, Bowen i Townsville.

  Zarazem REMONDIS Aqua przejmie też eksploatację należących do Aurizona różnych przepompowni, zbiorników wody i separatorów oleju w stanie Queensland, a także będzie kontrolować jakość wody w oczyszczalniach ścieków oraz je zmodernizuje i rozbuduje. Tak wygląda historia wzrostu z drugiego końca świata, która z pewnością jeszcze nie dobiegła końca.

  • Thomas Hallam (z lewej), zarządzający bieżącą działalnością i kontraktami nowo przejętych oczyszczalni ścieków w Gladstone, oraz Daniel Lewis z działu eksploatacji stanowią silny zespół. Spotykają się regularnie, tak jak tutaj w stacji uzdatniania wody w Aldodze, aby uzgadniać i planować pracę oczyszczalni.

© 2022 REMONDIS SE & Co. KG  | Wykaz źródeł fotografii wykorzystanych w witrynie internetowej remondis-aktuell.de numer 02|2021