Button for menue
 • Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy,

  Mamy powód do świętowania! 30 lat jedności Niemiec. Czy może powinniśmy raczej powiedzieć: „30 lat wspólnej pracy nad jednością Niemiec”? Z historycznego punktu widzenia to stwierdzenie jest z pewnością słuszne, bowiem proces się jeszcze nie zakończył. Patrząc na niemiecką historię, niejeden może też pomyśleć, że taki proces chyba nigdy nie może się zakończyć. Każdy region ma swoją specyfikę kulturową, swoje dialekty, wrażliwe punkty i własny typ ludzi. Mówiąc kolokwialnie, od hamburskiego labskaus zawsze było daleko do bawarskiego leberkäs, tak samo jak od kolońskiego halve hahn do lipskiego leipziger allerlei. I tak powinno być, bo to właśnie różnice generują dynamikę, która wzbogaca nas wszystkich kulturowo i gospodarczo. Poza tym jesteśmy jeszcze dosyć młodzi. Niemcy istnieją wcale nie od tak dawna. Jako twór państwowy jesteśmy prawie 100 lat młodsi od Stanów Zjednoczonych. A to państwo, jak wiadomo, również ciągle jeszcze pracuje nad swoją jednością.

  My jako przedsiębiorstwo rodzinne jesteśmy wdzięczni za to, że konstruktywnie się angażując, od samego początku mogliśmy współkształtować proces jednoczenia. Podczas gdy do dziś jeszcze nie ucichła krytyka sposobu postępowania Urzędu Powierniczego (Treuhandanstalt), który częściej likwidował niż rozwijał, naszym podejściem było i będzie szukanie rozwiązań na przyszłość razem z lokalnymi partnerami samorządowymi. Sukcesy takich partnerstw mówią same za siebie. Czy to na Łużycach, gdzie mimo spadającej liczby mieszkańców dzięki wspólnej spółce WAL Betrieb od dziesięcioleci świadczymy usługi wodociągowo-kanalizacyjne przy stałych opłatach i zabezpieczamy miejsca pracy, czy też w Schwerinie, gdzie REMONDIS ramię w ramię z samorządem miasta z wysoką efektywnością ekonomiczną realizuje usługi użyteczności publicznej w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. A są to jedynie dwa przykłady spośród wielu innych. To przede wszystkim nasi pracownicy w regionach swoim niezwykłym zaangażowaniem osobistym przyczynili się do tego, że REMONDIS wkrótce po upadku muru berlińskiego stał się także lokalnym wschodnioniemieckim przedsiębiorstwem rodzinnym i jako takie jest postrzegany w nowych lokalizacjach. A na marginesie warto wspomnieć, że część rodziny już bardzo wcześnie przeniosła na trwałe swoje centrum interesów życiowych z westfalskiego miasta Selm do Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Jedność musi być aktywnie praktykowana, tak samo jak rozwój zrównoważony. W tych obu obszarach REMONDIS ma duże kompetencje i jest zorientowany na przyszłość.

  Jasne jest jednak również, że, tak samo jak wcześniej, jest jeszcze dużo do zrobienia. Recesja spowodowana koronawirusem w dramatyczny sposób obciąża budżety niemieckich gmin. Według Federalnego Urzędu Statystycznego deficyt finansowy miast i gmin w pierwszym półroczu 2020 r. wyniósł 9,7 mld euro. Dla porównania – rok wcześniej deficyt ten był na poziomie minus 0,3 mld euro. Powodem tego negatywnego rozwoju sytuacji gospodarczej jest silny spadek wpływów do kas samorządowych w drugim kwartale 2020 r. W okresie od kwietnia do czerwca br. gospodarka niemiecka, jak nigdy wcześniej, odnotowała spadek o 9,7 proc. Jest to jeszcze jeden argument za tym, żeby zastanowić się na przyszłość, jak można by było odciążyć budżety. Nie musi się wszystkiego robić samemu, oferta pomocy ze strony sektora prywatnego leży na stole. Zwłaszcza wysokokosztowe usługi publiczne, czy to w zakresie zagospodarowania odpadów, czy zaopatrzenia w wodę, kwalifikują się do tworzenia wspólnych spółek publiczno-prywatnych świadczących usługi użyteczności publicznej. Wykazałem to na wielu przykładach w książce napisanej razem z prof. dr Michaelem Schäferem, emerytowanym profesorem gospodarki komunalnej na Uniwersytecie w Eberswalde, nie pomijając przy tym przykładów negatywnych. Bowiem, jak wiadomo, na błędach można się uczyć i wyciągać wnioski na przyszłość. I nad tym właśnie pracujemy razem z naszymi przyjaciółmi i partnerami w nie tak już zupełnie nowych krajach związkowych, w Europie i na całym świecie.

  Życzę przyjemnej lektury niniejszego numeru i pozostania w dobrym zdrowiu.

  Ludger Rethmann

Remont sieci estakad rurociągów

 • W Parku Chemicznym Kolonia-Merkenich firma XERVON, która zarządza Parkiem i świadczy dla Parku usługi remontowo-konserwacyjne, krok po kroku remontuje 3-kilometrową sieć estakad rurociągów. Projekt, który na pierwszy rzut oka wydaje się mało skomplikowany, robi duże wrażenie. Na jego realizację przewidziano kilka lat, co ze względu na szeroko zakrojone i ambitne etapy prac nie jest okresem zbyt długim.

Najważniejszy jest przepływ materiałów

W wielu branżach przemysłowych estakady rurociągów są ważnymi arteriami procesów produkcji. Jako konstrukcje nośne dla rurociągów umożliwiają one naziemny transport najróżniejszych mediów i często rozciągają się na duże odległości. Na przykład w Parku Chemicznym Kolonia-Merkenich kilkukilometrowa estakada rurociągów dostarcza prawie wszystkiego, co jest potrzebne do produkcji: od sprężonego powietrza i pary, poprzez chlorek winylu, aż po azot i wiele innych czynników roboczych.

Ciągłe kontrole i szeroko zakrojone renowacje

Aby system funkcjonował bez ograniczeń, XERVON musi go regularnie kontrolować, na przykład za pomocą badań wzrokowych, pomiarów grubości ścinek rurociągów i ultradźwiękowego wykrywania nieszczelności. Dodatkowo, od czasu do czasu konieczne są generalne remonty. Jest to zadanie bardzo skomplikowane, bowiem remont infrastruktury musi być prowadzony bez przerywania pracy urządzeń i z udziałem specjalistów wielu fachów. A ponieważ starsze estakady z reguły mają zabezpieczenia antykorozyjne zawierające substancje, które z dzisiejszego punktu widzenia są uznawane za szkodliwe, muszą być dodatkowo spełnione wysokie wymagania pod względem bezpieczeństwa pracy.

Renowacja estakad rurociągów jest planowana, sterowana i koordynowana przez XERVON Instandhaltung, długoletniego operatora i partnera Parku Chemicznego Kolonia-Merkenich w zakresie usług remontowo-konserwacyjnych.

Renowacja systemu estakad rurociągów w Parku Chemicznym Kolonia-Merkenich rozpoczęła się przed około 5 laty. Od tamtej pory krok za krokiem są naprawiane i odnawiane kolejne odcinki. Od sporządzenia koncepcji projektu do końcowego odbioru jest to w sumie około 20 różnego rodzaju usług do wykonania, z których większość na każdym nowym odcinku trzeba rozpoczynać od nowa. Pierwszym krokiem jest zawsze postawienie rusztowań. Następnie odpowiedni fragment estakady jest kompletnie obudowywany, i to od płaszczyzny poziomej do samej ziemi. W efekcie powstają obudowy na 5 metrów szerokie, 10 metrów wysokie i 100 metrów długie.

Prace w zaostrzonym rygorze BHP

Obudowane odcinki pracy są jakby odrębnym światem. W celu zapewnienia wymaganych standardów bezpieczeństwa pracy są one wyposażone przez XERVON w stacjonarne alarmowe czujniki gazu, sprzęt gaśniczy oraz wyjścia awaryjne włącznie z szerokimi na 3 metry schodami ewakuacyjnymi. Szatnie przepustowe oddzielają od siebie strefę wewnętrzną i zewnętrzną, a dostęp możliwy jest jedynie przez śluzy szatniowe. Pracownicy noszą kombinezony ochronne i maski, są wyposażeni w mobilne czujniki gazu i w każdej chwili mogą się skontaktować drogą radiową ze służbą BHP, która z kolei jest w kontakcie z zakładową strażą pożarną.

Im więcej usług wymaga skoordynowania, tym większe zalety ma współpraca z kompleksowym wykonawcą.

W ramach projektu są dokonywane zarówno regularne obchody bezpieczeństwa, jak i obchody z klientem. Integralną częścią specyfikacji usług jest ponadto zarządzanie stosunkami z urzędami – od pozyskiwania pozwoleń po sporządzanie dokumentacji.

Współpraca w sprawdzonych strukturach

 • Prace remontowe każdego z odcinków estakad trwają całe miesiące. W tym czasie usługi specjalistów różnych branż muszą być wykonywane płynnie jedna po drugiej i być ze sobą ściśle powiązane. Stawia to odpowiednio wysokie wymagania pod adresem zarządzania projektem. Przy remoncie estakad rurociągów prowadzonym pod kierownictwem XERVON Instandhaltung są więc zaangażowane wyłącznie specjalistyczne jednostki organizacyjne Grupy REMONDIS. Współpracując ze sobą, zapewniają one realizację wszystkich zadań, co ma kluczowe znaczenie dla sprawnego przebiegu projektu. Bezpośredni dostęp do niezbędnych specjalistów oraz ich współdziałanie w ramach zgranego zespołu daje przedsiębiorstwom zlokalizowanym w Parku Chemicznym podwójną korzyść: po pierwsze – wysoką jakość wykonania, a po drugie – oszczędność czasu i kosztów.

Łańcuch usług z wieloma elementami

 • Przy renowacji estakady rurociągów niezbędne są różne, ściśle powiązane ze sobą usługi, które są wykonywane przez osiem wyspecjalizowanych podmiotów Grupy REMONDIS.

© 2021 REMONDIS SE & Co. KG | Kredyty fotograficzne