Button for menue
 • Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy,

  Właściwie wszyscy mieliśmy nadzieję, że na wiosnę 2021 roku nie będziemy już tracić słów na koronawirusa. Wprawdzie jeszcze tak nie jest, ale najnowszy rozwój sytuacji daje powody do optymizmu. Ze względu na stale spadającą liczbę zakażeń w większości landów podejmowane są pierwsze nieśmiałe kroki w kierunku ponownego otwarcia. Jednocześnie nabiera tempa kampania szczepień, nawet jeśli nadal brakuje jej niezbędnego rozmachu. Jaką lekcję możemy już teraz wyciągnąć z pandemii? Przede wszystkim taką, że sprawdzający się w normalnych warunkach system federalny w obliczu wyjątkowej sytuacji ujawnił niebezpieczne słabości. Czy jest więc rzeczywiście korzystne, że w sytuacji globalnego zagrożenia decyzje dotyczące jego zwalczania są podejmowane na szczeblu krajów związkowych? Z drugiej strony, dlaczego słabo zaludniony region z niskim dwucyfrowym wskaźnikiem zapadalności miałby zatrzymywać życie publiczne tylko dlatego, że kilkaset kilometrów dalej liczba zachorowań na Covid-19 wykładniczo wzrasta? Na to nie ma łatwych odpowiedzi, ale w Niemczech mamy przynajmniej to szczęście, że dysponując prawie 27 tys. łóżek na oddziałach intensywnej terapii, jesteśmy lepiej przygotowani do tej sytuacji niż wiele innych krajów. Niestety, niemal wyłączne zajmowanie się leczeniem pacjentów z koronawirusem w czasach pandemii pogorszyło sytuację finansową szpitali, nie wspominając o stałym przeciążeniu pracą personelu oddziałów intensywnej terapii. Podjęte działania doprowadziły przynajmniej do drastycznego spadku zachorowań na wszystkie inne choroby dróg oddechowych. Fala grypy na szczęście nie wystąpiła, również dzięki stosowaniu specjalnych środków higieny.

  My Niemcy dotychczas byliśmy postrzegani w świecie jako mistrzowie organizacji i sprawności działania. Patrząc jednak na tutejsze tempo szczepień, można zwątpić w tę ocenę. I tu ponownie powracamy do tematu korzystania z usług podmiotów sektora prywatnego w sferze użyteczności publicznej. Od samego początku można by było uniknąć wielu problemów, gdyby przyjęto ofertę wsparcia kampanii szczepień ze strony sektora gospodarki prywatnej. Uzasadnione jest założenie, że działający na skalę międzynarodową internetowy sprzedawca biletów, który w ciągu kilku godzin potrafi wyprzedać festiwale rockowe lub światowe trasy koncertowe znanych artystów z udziałem milionów widzów, i to bez awarii serwera lub konieczności tworzenia nowego oprogramowania, mógłby szybciej i skuteczniej zorganizować zapisy online na terminy szczepień niż przeciążone urzędy ochrony zdrowia z przestarzałą infrastrukturą informatyczną. Z oferty tej jednak nie skorzystano, a jeżeli skorzystano, to jedynie sporadycznie i dużo za późno.

  Czy w gospodarce recyklingowej sytuacja wygląda lepiej? W tym numerze skupiamy się na różnicach pomiędzy powiatami ziemskimi a miastami. W przypadku niektórych usług w obszarze gospodarowania odpadami i gospodarki wodno-ściekowej to przede wszystkim powiaty ziemskie stawiają na efektywność działania sektora prywatnego. Takie podejście zapewnia nie tylko najlepsze usługi po rozsądnych cenach, ale ma również znaczący wpływ na efektywność działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Z uwagi na fakt obciążeń finansowych gmin spowodowanych kryzysem i znacznych potrzeb w zakresie modernizacji infrastruktury, warto dokładniej przyjrzeć się tej opcji. W końcu bowiem 22 proc. skarbników gmin spodziewa się, że w bieżącym roku wpływy z podatku od działalności gospodarczej będą o co najmniej 10 procent niższe niż w 2019 roku, a większość, bo aż 64 proc. gmin i miast planuje podwyżki podatków lub opłat. Duży potencjał optymalizacyjny istnieje zwłaszcza w przypadku kosztochłonnych usług komunalnych w obszarze zagospodarowania odpadów i gospodarki wodno-ściekowej, i może być wykorzystany albo w drodze konsekwentnego ogłaszania przetargów na wszystkie usługi, albo poprzez kontynuację lub tworzenie nowych spółek w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

  Życzę przyjemnej lektury niniejszego numeru i pozostania w zdrowiu.

  Ludger Rethmann

Cienka warstwa izolacji

 • Powłoki przemysłowe są w dzisiejszych czasach mocno złożonymi systemami, które dzięki swoim szczególnym właściwościom mogą pełnić specjalne funkcje. Najnowszym przykładem jest aplikacja, za pomocą której XERVON Oberflächentechnik jest w stanie nanosić bardzo cienką warstwę izolacji.

Wysoce skuteczna ochrona antykorozyjna

Teren rafinerii w Nadrenii Północnej-Westfalii. Wysoko na dachu potężnego zbiornika jest nanoszona biała powłoka. Wydawać by się mogło, że jest to akcja upiększania zbiornika. Pozory jednak mylą. Bowiem to, co na pierwszy rzut oka wygląda jak biała farba, jest w rzeczywistości zaawansowaną technologicznie powłoką, która służy nie poprawie wyglądu, ale zapewnieniu ochrony antykorozyjnej i izolacji termicznej.

Czy to w zakresie ochrony klimatu, efektywności energetycznej, czy wyższej jakości produktów – izolacje pomagają firmom w osiągnięciu ich kluczowych celów.

Wewnętrzne i zewnętrzne powłoki ochronne zbiorników przemysłowych są specjalnością firmy XERVON Oberflächentechnik. Dotychczas były to głównie powłoki antykorozyjne i przeciwpożarowe lub aplikacje chroniące korpus zbiornika przed szkodami materiałowymi spowodowanymi wskutek magazynowania agresywnych substancji. Teraz doszedł do tego kolejny obszar zastosowań: powłoki zewnętrzne, które dzięki zawartości specjalnych cząstek i swoim właściwościom izolacyjnym przyczyniają się do utrzymania pożądanego zakresu temperatur wewnątrz zbiornika.

Natryskowa izolacja termiczna

Centralnym elementem oferowanej przez XERVON Oberflächentechnik nowej usługi jest Mascoat-DTI – powłoka z kompozytu ceramicznego na bazie krzemionki do nanoszenia na podłoże metodą hydrodynamiczną (ang. airless). Przy grubości powłoki od jednego do pięciu milimetrów Mascoat-DTI tworzy barierę termiczną, która w zależności od zastosowania chroni zawartość zbiornika przez utratą ciepła albo przed zbytnim nagrzewaniem się wskutek promieniowania słonecznego.

XERVON Oberflächentechnik jest obecnie zaangażowany w projekt modernizacyjny, w ramach którego przy użyciu innowacyjnej metody zabezpiecza powłoką i izoluje dachy kilku zbiorników w zakładzie rafineryjnym.

Powłoki Mascoat są stosunkowo nowym produktem, który w Niemczech jest jeszcze mało rozpowszechniony. Aplikacja tego materiału wymaga specjalistycznej wiedzy i stąd też w firmie XERVON powierza się ją ekipom, które posiadają niezbędne umiejętności w zakresie nakładania specjalnych powłok. W Grupie XERVON nowy rodzaj powłok doskonale pasuje do obszaru izolacji przemysłowych, który oferuje wysokowydajne izolacje z powłokami ochronnymi, w tym systemy izolacyjne z mineralnymi materiałami izolacyjnymi, izolacje ze szkła piankowego lub powłoki microtherm.

Spotęgowane korzyści

Łączny efekt dwóch procesów izolacyjnych – zabezpieczenia powierzchniowego i osłony ochronnej – to spotęgowanie zalet obu metod. Aplikacje Mascoat mogą na przykład szybko i łatwo zaizolować miejsca trudno dostępne dla konwencjonalnych izolacji. Należą do nich między innymi fragmenty zbiorników pod drabinami zewnętrznymi lub trudno dostępne spoiny.

Idealnym obszarem zastosowań powłok Mascoat są według oceny XERVON Oberflächentechnik dachy zbiorników. W branży izolacyjnej uznaje się je za trudną działkę, ponieważ zazwyczaj posiadają one wiele specjalnych elementów, takich jak zawory, odpowietrzniki czy rury wentylacyjne. Ponadto w przypadku dachów zbiorników wymagana jest szczególnie skuteczna ochrona antykorozyjna, a taką właśnie automatycznie zapewnia powłoka Mascoat. Od czasu do czasu konieczna jest również inspekcja tych dachów, a dachy izolowane wełną i blachą są podczas obchodu bardziej podatne na uszkodzenia niż dachy z powłokami natryskowymi.

Dalsze obszary zastosowań na widoku

 • Dzięki niewielkiej grubości warstwy izolacyjnej XERVON Oberflächentechnik może stosować ten innowacyjny system powłok również do izolowania elementów instalacji. Istotną rolę odgrywają w tym wypadku zalety nowej powłoki w środowiskach narażonych na przegrzanie, gdzie występuje potencjalne zagrożenie pożarowe. Także w silnie nagrzewających się strefach, do których mogą się zbliżać pracownicy, celowe jest zastosowanie takiej powłoki, która bezpośrednio wspiera bezpieczeństwo pracy, zapewniając ochronę przed oparzeniami. Oba te aspekty – ochrona przeciwpożarowa i ochrona zdrowia – wzbudzają dodatkowe zainteresowanie tym pionierskim produktem, zwłaszcza w przypadku jego zastosowania do izolacji cieplnej armatury przemysłowej. Dzięki temu nowa, technologicznie zaawansowana powłoka firmy XERVON Oberflächentechnik z pewnością znajdzie w przyszłości wiele innych możliwości zastosowań – także poza obszarem powlekania dużych zbiorników.

  Centralnym elementem nowej usługi jest Mascoat-DTI – powłoka z kompozytu ceramicznego na bazie krzemionki do nanoszenia na podłoże metodą hydrodynamiczną. W zależności od zastosowania stworzona bariera termiczna o grubości 1-5 mm chroni zawartość zbiornika przez chłodem lub gorącem

© 2022 REMONDIS SE & Co. KG  | Impressum | Kredyty fotograficzne