Button for menue
 • Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy,

  Właściwie wszyscy mieliśmy nadzieję, że na wiosnę 2021 roku nie będziemy już tracić słów na koronawirusa. Wprawdzie jeszcze tak nie jest, ale najnowszy rozwój sytuacji daje powody do optymizmu. Ze względu na stale spadającą liczbę zakażeń w większości landów podejmowane są pierwsze nieśmiałe kroki w kierunku ponownego otwarcia. Jednocześnie nabiera tempa kampania szczepień, nawet jeśli nadal brakuje jej niezbędnego rozmachu. Jaką lekcję możemy już teraz wyciągnąć z pandemii? Przede wszystkim taką, że sprawdzający się w normalnych warunkach system federalny w obliczu wyjątkowej sytuacji ujawnił niebezpieczne słabości. Czy jest więc rzeczywiście korzystne, że w sytuacji globalnego zagrożenia decyzje dotyczące jego zwalczania są podejmowane na szczeblu krajów związkowych? Z drugiej strony, dlaczego słabo zaludniony region z niskim dwucyfrowym wskaźnikiem zapadalności miałby zatrzymywać życie publiczne tylko dlatego, że kilkaset kilometrów dalej liczba zachorowań na Covid-19 wykładniczo wzrasta? Na to nie ma łatwych odpowiedzi, ale w Niemczech mamy przynajmniej to szczęście, że dysponując prawie 27 tys. łóżek na oddziałach intensywnej terapii, jesteśmy lepiej przygotowani do tej sytuacji niż wiele innych krajów. Niestety, niemal wyłączne zajmowanie się leczeniem pacjentów z koronawirusem w czasach pandemii pogorszyło sytuację finansową szpitali, nie wspominając o stałym przeciążeniu pracą personelu oddziałów intensywnej terapii. Podjęte działania doprowadziły przynajmniej do drastycznego spadku zachorowań na wszystkie inne choroby dróg oddechowych. Fala grypy na szczęście nie wystąpiła, również dzięki stosowaniu specjalnych środków higieny.

  My Niemcy dotychczas byliśmy postrzegani w świecie jako mistrzowie organizacji i sprawności działania. Patrząc jednak na tutejsze tempo szczepień, można zwątpić w tę ocenę. I tu ponownie powracamy do tematu korzystania z usług podmiotów sektora prywatnego w sferze użyteczności publicznej. Od samego początku można by było uniknąć wielu problemów, gdyby przyjęto ofertę wsparcia kampanii szczepień ze strony sektora gospodarki prywatnej. Uzasadnione jest założenie, że działający na skalę międzynarodową internetowy sprzedawca biletów, który w ciągu kilku godzin potrafi wyprzedać festiwale rockowe lub światowe trasy koncertowe znanych artystów z udziałem milionów widzów, i to bez awarii serwera lub konieczności tworzenia nowego oprogramowania, mógłby szybciej i skuteczniej zorganizować zapisy online na terminy szczepień niż przeciążone urzędy ochrony zdrowia z przestarzałą infrastrukturą informatyczną. Z oferty tej jednak nie skorzystano, a jeżeli skorzystano, to jedynie sporadycznie i dużo za późno.

  Czy w gospodarce recyklingowej sytuacja wygląda lepiej? W tym numerze skupiamy się na różnicach pomiędzy powiatami ziemskimi a miastami. W przypadku niektórych usług w obszarze gospodarowania odpadami i gospodarki wodno-ściekowej to przede wszystkim powiaty ziemskie stawiają na efektywność działania sektora prywatnego. Takie podejście zapewnia nie tylko najlepsze usługi po rozsądnych cenach, ale ma również znaczący wpływ na efektywność działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Z uwagi na fakt obciążeń finansowych gmin spowodowanych kryzysem i znacznych potrzeb w zakresie modernizacji infrastruktury, warto dokładniej przyjrzeć się tej opcji. W końcu bowiem 22 proc. skarbników gmin spodziewa się, że w bieżącym roku wpływy z podatku od działalności gospodarczej będą o co najmniej 10 procent niższe niż w 2019 roku, a większość, bo aż 64 proc. gmin i miast planuje podwyżki podatków lub opłat. Duży potencjał optymalizacyjny istnieje zwłaszcza w przypadku kosztochłonnych usług komunalnych w obszarze zagospodarowania odpadów i gospodarki wodno-ściekowej, i może być wykorzystany albo w drodze konsekwentnego ogłaszania przetargów na wszystkie usługi, albo poprzez kontynuację lub tworzenie nowych spółek w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

  Życzę przyjemnej lektury niniejszego numeru i pozostania w zdrowiu.

  Ludger Rethmann

Opatentowana technologia

 • Innowacje stały się już w BUCHEN tradycją. Firma od dawien dawna rozwija czyszczenie przemysłowe, wprowadzając własne innowacyjne rozwiązania. Najnowszym przykładem jest opatentowana technologia czyszczenia cementowych pieców obrotowych – innowacja, która w modelowy sposób obrazuje, jakie cele przyświecają pracom rozwojowym prowadzonym przez BUCHEN. A są to: zwiększenie korzyści dla klienta i dla środowiska oraz podnoszenie standardów bezpieczeństwa.

Ważne jest usuwanie osadów

Jak w każdym procesie produkcyjnym również w piecach cementowych z czasem tworzą się osady technologiczne. Aby utrzymać pełną sprawność pieca i zapewnić niezakłócony przebieg procesów produkcyjnych, zalegające osady muszą być regularnie usuwane. Zazwyczaj dokonuje się tego za pomocą ręcznych procesów czyszczenia. W tym celu wyszkoleni pracownicy wchodzą do wnętrza instalacji, jak tylko piec cementowy na tyle ostygnie, że panująca w nim temperatura czyni to możliwym. Same tylko czynności czyszczenia zabierają kilka dni, co w połączeniu z czasem koniecznym na zatrzymanie i ponowny rozruch instalacji wymaga stosunkowo długiego okresu postoju. A że skróceniem czasu tego postoju są bardzo zainteresowani operatorzy instalacji, było to wystarczającym powodem dla firmy BUCHEN, aby opracować innowacyjną, czasooszczędną alternatywę.

Celem firmy BUCHEN jest osiągnięcie maksymalnych korzyści dla klienta dzięki innowacyjnym usługom i przyszłościowym technologiom.

BUCHEN KraftwerkService, specjalizujący się w usługach czyszczenia przemysłowego elektrowni, kotłowni, spalarni i urządzeń do wytwarzania pary, opracował technologię, dzięki której możliwe jest oczyszczanie obszarów pieców cementowych najbardziej zanieczyszczonych narostami bez konieczności wchodzenia do ich wnętrza. Rozwiązaniem było przy tym zastosowanie automatyzacji i techniki hydrodynamicznej, należących do podstawowych kompetencji i klasycznego obszaru usług Grupy BUCHEN.

Decydujące zalety nowa technologia wykazuje w praktycznym użyciu. Na przykład, dzięki automatyzacji sam proces czyszczenia może przebiegać dużo szybciej.

Szybciej, lepiej, bezpieczniej

Decydujące zalety nowa technologia wykazuje w praktycznym użyciu. Na przykład, dzięki automatyzacji sam proces czyszczenia może przebiegać dużo szybciej. Ponadto prace mogą się odbywać w znacznie wyższych temperaturach, co w konsekwencji oznacza, że mogą się one rozpoczynać we wcześniejszej fazie stygnięcia pieca. Oprócz oszczędności czasu nowa metoda poprawia również rezultaty czyszczenia. Wynika to z faktu, że BUCHEN KraftwerkService do optymalnego odspajania narostów w procesie czyszczenia celowo wykorzystuje występujące w piecu ciepło resztkowe i prądy termiczne.

Dzięki zastosowaniu zautomatyzowanych systemów i technik firmie BUCHEN wielokrotnie udało się osiągnąć znaczące postępy w dziedzinie czyszczenia przemysłowego.

W tej pionierskiej metodzie wykorzystuje się wyłącznie wodę pod wysokim ciśnieniem, bez dodatku środków czyszczących. Oznacza to także większe korzyści dla środowiska i niższe koszty zagospodarowania odpadów. Z punktu widzenia bezpieczeństwa szczególnie przekonuje możliwość wykonywania czynności z bezpiecznej odległości, co jest dużym plusem pozwalającym skutecznie wyeliminować potencjalne zagrożenia związane z czyszczeniem ręcznym. Jednocześnie obniża się poziom uciążliwości dla pracowników. Ręczne czyszczenie wysokociśnieniowe jest bowiem zawsze szczególnie męczące.

Doskonałe wyniki zastosowania w codziennej pracy

W międzyczasie zautomatyzowana metoda znalazła już pierwsze zastosowania w cementowniach różnych typów i wielkości. Wyniki pokazują, że BUCHEN z łatwością osiągnął postawione sobie cele. W zależności od rodzaju pieca i wymagań dotyczących czyszczenia BUCHEN KraftwerkService dzięki tej nowej metodzie był w stanie zaoszczędzić do 80 procent czasu. Redukcja kosztów po stronie klienta wyniosła nawet do 60 procent. Jest to wyraźny dowód na to, że innowacje firmy BUCHEN są decydującym czynnikiem sukcesu, i to zarówno po stronie klientów, jak i własnego przedsiębiorstwa.

Technika w szczegółach

Sercem opatentowanej metody jest samoczynnie działający system wysokociśnieniowy wyposażony w wysokowydajną pompę wysokoprężną i głowicę do mycia zbiorników. Głowicę wprowadza się do podgrzewaczy cyklonowych i kalcynatorów pieców obrotowych, czyli do tych sekcji instalacji, które są szczególnie narażone na tworzenie się narostów. Proces czyszczenia rozpoczyna się z chwilą otwarcia pierwszego punktu dostępu. Sterowana z zewnątrz głowica może się swobodnie poruszać w strefach czyszczenia – także w przestrzeniach bardzo ograniczonych. Wysokociśnieniowego strumienia wody o określonym współczynniku ciśnienia wody i natężenia przepływu dostarcza pompa.

© 2022 REMONDIS SE & Co. KG  | Impressum | Kredyty fotograficzne