Button for menue
 • Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy,

  Właściwie wszyscy mieliśmy nadzieję, że na wiosnę 2021 roku nie będziemy już tracić słów na koronawirusa. Wprawdzie jeszcze tak nie jest, ale najnowszy rozwój sytuacji daje powody do optymizmu. Ze względu na stale spadającą liczbę zakażeń w większości landów podejmowane są pierwsze nieśmiałe kroki w kierunku ponownego otwarcia. Jednocześnie nabiera tempa kampania szczepień, nawet jeśli nadal brakuje jej niezbędnego rozmachu. Jaką lekcję możemy już teraz wyciągnąć z pandemii? Przede wszystkim taką, że sprawdzający się w normalnych warunkach system federalny w obliczu wyjątkowej sytuacji ujawnił niebezpieczne słabości. Czy jest więc rzeczywiście korzystne, że w sytuacji globalnego zagrożenia decyzje dotyczące jego zwalczania są podejmowane na szczeblu krajów związkowych? Z drugiej strony, dlaczego słabo zaludniony region z niskim dwucyfrowym wskaźnikiem zapadalności miałby zatrzymywać życie publiczne tylko dlatego, że kilkaset kilometrów dalej liczba zachorowań na Covid-19 wykładniczo wzrasta? Na to nie ma łatwych odpowiedzi, ale w Niemczech mamy przynajmniej to szczęście, że dysponując prawie 27 tys. łóżek na oddziałach intensywnej terapii, jesteśmy lepiej przygotowani do tej sytuacji niż wiele innych krajów. Niestety, niemal wyłączne zajmowanie się leczeniem pacjentów z koronawirusem w czasach pandemii pogorszyło sytuację finansową szpitali, nie wspominając o stałym przeciążeniu pracą personelu oddziałów intensywnej terapii. Podjęte działania doprowadziły przynajmniej do drastycznego spadku zachorowań na wszystkie inne choroby dróg oddechowych. Fala grypy na szczęście nie wystąpiła, również dzięki stosowaniu specjalnych środków higieny.

  My Niemcy dotychczas byliśmy postrzegani w świecie jako mistrzowie organizacji i sprawności działania. Patrząc jednak na tutejsze tempo szczepień, można zwątpić w tę ocenę. I tu ponownie powracamy do tematu korzystania z usług podmiotów sektora prywatnego w sferze użyteczności publicznej. Od samego początku można by było uniknąć wielu problemów, gdyby przyjęto ofertę wsparcia kampanii szczepień ze strony sektora gospodarki prywatnej. Uzasadnione jest założenie, że działający na skalę międzynarodową internetowy sprzedawca biletów, który w ciągu kilku godzin potrafi wyprzedać festiwale rockowe lub światowe trasy koncertowe znanych artystów z udziałem milionów widzów, i to bez awarii serwera lub konieczności tworzenia nowego oprogramowania, mógłby szybciej i skuteczniej zorganizować zapisy online na terminy szczepień niż przeciążone urzędy ochrony zdrowia z przestarzałą infrastrukturą informatyczną. Z oferty tej jednak nie skorzystano, a jeżeli skorzystano, to jedynie sporadycznie i dużo za późno.

  Czy w gospodarce recyklingowej sytuacja wygląda lepiej? W tym numerze skupiamy się na różnicach pomiędzy powiatami ziemskimi a miastami. W przypadku niektórych usług w obszarze gospodarowania odpadami i gospodarki wodno-ściekowej to przede wszystkim powiaty ziemskie stawiają na efektywność działania sektora prywatnego. Takie podejście zapewnia nie tylko najlepsze usługi po rozsądnych cenach, ale ma również znaczący wpływ na efektywność działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Z uwagi na fakt obciążeń finansowych gmin spowodowanych kryzysem i znacznych potrzeb w zakresie modernizacji infrastruktury, warto dokładniej przyjrzeć się tej opcji. W końcu bowiem 22 proc. skarbników gmin spodziewa się, że w bieżącym roku wpływy z podatku od działalności gospodarczej będą o co najmniej 10 procent niższe niż w 2019 roku, a większość, bo aż 64 proc. gmin i miast planuje podwyżki podatków lub opłat. Duży potencjał optymalizacyjny istnieje zwłaszcza w przypadku kosztochłonnych usług komunalnych w obszarze zagospodarowania odpadów i gospodarki wodno-ściekowej, i może być wykorzystany albo w drodze konsekwentnego ogłaszania przetargów na wszystkie usługi, albo poprzez kontynuację lub tworzenie nowych spółek w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

  Życzę przyjemnej lektury niniejszego numeru i pozostania w zdrowiu.

  Ludger Rethmann

Oferta trafia w lukę

 • Nie ulega wątpliwości, że bez względu na to, jak mała jest ilość odpadów niebezpiecznych, muszą być one unieszkodliwiane zgodnie z przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska. Wiele przedsiębiorstw już od dawna ma z tym jednak problem. Jeśli firmy nie mogły lub nie chciały składować materiałów niebezpiecznych na swoim terenie, musiały znaleźć rozwiązanie w zakresie ich unieszkodliwiania zgodne z obowiązującym prawem i obejmujące także ich odbiór. Do tej pory na rynku istniały jedynie nieliczne, fragmentaryczne oferty dotyczące pojedynczych grup materiałów, nie wspominając już o ofertach dla obszaru całych Niemiec. Dzięki usłudze MIXX-TOUR REMONDIS z powodzeniem wypełnia tę lukę, wykorzystując swoją stale rosnącą flotę transportową, która jest sukcesywnie rozbudowywana w miarę wzrostu zapotrzebowania.

Przechowywanie na własnym terenie nie wchodzi w rachubę

Zapotrzebowanie na taką usługę dodatkowo wzrosło z powodu ostrzejszych wymagań stawianych przedsiębiorstwom handlowym w zakresie składowania i transportu odpadów niebezpiecznych. Przechowywanie na terenie własnego zakładu coraz częściej nie wchodzi w rachubę, ponieważ spełnienie związanych z tym wymogów prawnych oznacza nadmierne koszty. Dotyczy to w szczególności przedsiębiorstw posiadających wiele oddziałów lub mobilnych jednostek pogotowia technicznego. W takich przypadkach transport materiałów niebezpiecznych prowadzony przy użyciu firmowych pojazdów serwisowych staje się problemem, ponieważ pojazdy te z reguły nie są do tego przystosowane. A stworzenie własnego łańcucha logistycznego pozwalającego na centralne gromadzenie odpadów niebezpiecznych i ich późniejsze przekazywanie podmiotowi zajmującemu się ich utylizacją rozbija się o wymogi prawne i ograniczenia, którym podlegają klasyczne firmy logistyczne i przewoźnicy paczek.

Wszystko na temat oferty można znaleźć na stronie
mixx-tour.de

MIXX-TOUR rozwiązuje ten problem. Ta usługa oferowana przez REMONDIS Medison jest realizowana wspólnie z REMONDIS Industrie Service jako partnerem w zakresie zagospodarowania odpadów. W tym udanym związku MIXX-TOUR jest łańcuchem logistycznym, przy pomocy którego najróżniejsze grupy odpadów, w nawet najmniejszych ilościach, są w krótkim czasie odbierane od klientów komercyjnych, transportowane z zachowaniem przepisów ADR – tzn. zgodnie z warunkami bezpiecznego transportu ładunków niebezpiecznych – i profesjonalnie unieszkodliwiane w sposób przyjazny dla środowiska i potwierdzony stosownymi dokumentami.

„W REMONDIS udało się nam powiązać kilka usług, dzięki czemu możemy teraz dostarczać dokładnie to, co jest potrzebne“.

Michael Micke z kierownictwa MIXX-Tour

Bezpieczny odbiór i unieszkodliwianie

MIXX-TOUR może być w szczególności wykorzystany do utylizacji np. zużytych farb i emulsji, odpadów polakierniczych, baterii litowo-jonowych, folii osłonowych z lakierni, puszek po aerozolach, zużytych rozpuszczalników, olejów odpadowych, zaolejonych czynników roboczych, środków filtracyjnych, opakowań ze szkodliwymi resztkami zawartości, elektroodpadów, świetlówek, farmaceutyków, określonych chemikaliów i innych materiałów. Oprócz indywidualnych zleceń, których można udzielić za pomocą e-maila potwierdzającego złożoną ofertę, w ramach MIXX-TOUR przedsiębiorstwa zlecają również zdecentralizowane zagospodarowanie odpadów obejmujące ich wszystkie zespoły służb terenowych lub sieć oddziałów. Eliminuje to konieczność organizowania samodzielnego transportu materiałów niebezpiecznych oraz znacznie ogranicza biurokrację.

Odbiór zgodnie z potrzebami klientów

 • Stale powiększająca się flota pojazdów krąży po całych Niemczech, częściowo na regularnych trasach, ale także na indywidualne życzenia klientów, co pozwala w każdej chwili zareagować na potrzeby klientów. Ponadto w razie potrzeby jest do dyspozycji cała flota pojazdów REMONDIS Medison. Pod nazwą MIXX-TOUR kryje się zatem mały logistyczny majstersztyk, na który składa się: regularny i regionalnie zoptymalizowany pod względem logistycznym odbiór od klientów przez pojazdy z lokalnych oddziałów, logistyka uzupełniająca, której zadaniem jest przejmowanie odpadów od oddziałów, i na koniec dostarczenie odpadów do zakładów REMONDIS Industrie Service lub do zakładów przetwarzania odpadów na terenie całych Niemiec. W ostatnim czasie ta część logistyki, podobnie jak i popyt na te usługi, odnotowały silny wzrost.

  Michael Micke, który jest odpowiedzialny za tę nową usługę, mówi: – Chociaż zapotrzebowanie na usługę tak przyjazną dla użytkowników nie jest zupełnie nowe, to teraz udało się nam znaleźć inteligentne rozwiązanie zarówno dla klientów, jak i dla nas samych. W tym celu w REMONDIS udało się nam powiązać kilka usług, dzięki czemu możemy teraz dostarczać dokładnie to, co jest potrzebne.“

  • Za pomocą MIXX-TOUR można zutylizować na przykład zużyte farby, baterie litowo-jonowe, puszki po aerozolach, zużyte rozpuszczalniki, oleje odpadowe, opakowania ze szkodliwą zawartością resztkową, elektroodpady, świetlówki, farmaceutyki i wiele innych materiałów drobnicowych

© 2022 REMONDIS SE & Co. KG  | Impressum | Kredyty fotograficzne