Button for menue
 • Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy,

  Właściwie wszyscy mieliśmy nadzieję, że na wiosnę 2021 roku nie będziemy już tracić słów na koronawirusa. Wprawdzie jeszcze tak nie jest, ale najnowszy rozwój sytuacji daje powody do optymizmu. Ze względu na stale spadającą liczbę zakażeń w większości landów podejmowane są pierwsze nieśmiałe kroki w kierunku ponownego otwarcia. Jednocześnie nabiera tempa kampania szczepień, nawet jeśli nadal brakuje jej niezbędnego rozmachu. Jaką lekcję możemy już teraz wyciągnąć z pandemii? Przede wszystkim taką, że sprawdzający się w normalnych warunkach system federalny w obliczu wyjątkowej sytuacji ujawnił niebezpieczne słabości. Czy jest więc rzeczywiście korzystne, że w sytuacji globalnego zagrożenia decyzje dotyczące jego zwalczania są podejmowane na szczeblu krajów związkowych? Z drugiej strony, dlaczego słabo zaludniony region z niskim dwucyfrowym wskaźnikiem zapadalności miałby zatrzymywać życie publiczne tylko dlatego, że kilkaset kilometrów dalej liczba zachorowań na Covid-19 wykładniczo wzrasta? Na to nie ma łatwych odpowiedzi, ale w Niemczech mamy przynajmniej to szczęście, że dysponując prawie 27 tys. łóżek na oddziałach intensywnej terapii, jesteśmy lepiej przygotowani do tej sytuacji niż wiele innych krajów. Niestety, niemal wyłączne zajmowanie się leczeniem pacjentów z koronawirusem w czasach pandemii pogorszyło sytuację finansową szpitali, nie wspominając o stałym przeciążeniu pracą personelu oddziałów intensywnej terapii. Podjęte działania doprowadziły przynajmniej do drastycznego spadku zachorowań na wszystkie inne choroby dróg oddechowych. Fala grypy na szczęście nie wystąpiła, również dzięki stosowaniu specjalnych środków higieny.

  My Niemcy dotychczas byliśmy postrzegani w świecie jako mistrzowie organizacji i sprawności działania. Patrząc jednak na tutejsze tempo szczepień, można zwątpić w tę ocenę. I tu ponownie powracamy do tematu korzystania z usług podmiotów sektora prywatnego w sferze użyteczności publicznej. Od samego początku można by było uniknąć wielu problemów, gdyby przyjęto ofertę wsparcia kampanii szczepień ze strony sektora gospodarki prywatnej. Uzasadnione jest założenie, że działający na skalę międzynarodową internetowy sprzedawca biletów, który w ciągu kilku godzin potrafi wyprzedać festiwale rockowe lub światowe trasy koncertowe znanych artystów z udziałem milionów widzów, i to bez awarii serwera lub konieczności tworzenia nowego oprogramowania, mógłby szybciej i skuteczniej zorganizować zapisy online na terminy szczepień niż przeciążone urzędy ochrony zdrowia z przestarzałą infrastrukturą informatyczną. Z oferty tej jednak nie skorzystano, a jeżeli skorzystano, to jedynie sporadycznie i dużo za późno.

  Czy w gospodarce recyklingowej sytuacja wygląda lepiej? W tym numerze skupiamy się na różnicach pomiędzy powiatami ziemskimi a miastami. W przypadku niektórych usług w obszarze gospodarowania odpadami i gospodarki wodno-ściekowej to przede wszystkim powiaty ziemskie stawiają na efektywność działania sektora prywatnego. Takie podejście zapewnia nie tylko najlepsze usługi po rozsądnych cenach, ale ma również znaczący wpływ na efektywność działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Z uwagi na fakt obciążeń finansowych gmin spowodowanych kryzysem i znacznych potrzeb w zakresie modernizacji infrastruktury, warto dokładniej przyjrzeć się tej opcji. W końcu bowiem 22 proc. skarbników gmin spodziewa się, że w bieżącym roku wpływy z podatku od działalności gospodarczej będą o co najmniej 10 procent niższe niż w 2019 roku, a większość, bo aż 64 proc. gmin i miast planuje podwyżki podatków lub opłat. Duży potencjał optymalizacyjny istnieje zwłaszcza w przypadku kosztochłonnych usług komunalnych w obszarze zagospodarowania odpadów i gospodarki wodno-ściekowej, i może być wykorzystany albo w drodze konsekwentnego ogłaszania przetargów na wszystkie usługi, albo poprzez kontynuację lub tworzenie nowych spółek w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

  Życzę przyjemnej lektury niniejszego numeru i pozostania w zdrowiu.

  Ludger Rethmann

Hałda leżała odłogiem przez osiem lat

 • We Friedrichsthal, centrum dawnego zagłębia górniczego Kraju Saary, znajduje się hałda górnicza Maybach. Przez dziesiątki lat zwałowano tu skałę płonną pochodzącą z pobliskich kopalń węgla kamiennego Ensdorf i Maybach. Przed ponad ośmiu laty, po zakończeniu eksploatacji węgla kamiennego nad Saarą hałda utraciła swoje znaczenie i leżała odłogiem. Obecnie z pomocą firmy REMEX ten areał ożywa, by służyć nowym celom.

Celem rekultywacja

Podobnie jak wszystkie dawne tereny wyrobisk górniczych hałda Maybach podlega nadzorowi górniczemu. Chcąc więc zagospodarować i ponownie wykorzystać ten 12-hektarowy areał, hałda musi być najpierw wyłączona spod tego nadzoru. To z kolei wymaga podjęcia szeroko zakrojonych działań w zakresie ostatecznego zaprojektowania i rekultywacji terenu – i jest to właśnie projekt, który z powodzeniem rozpoczął się na początku ubiegłego roku.

„Cieszymy się, że możemy aktywnie wesprzeć RAG w tym długofalowym projekcie rekultywacji terenu pogórniczego nad Saarą“.

Marcus Rautenberg, dyrektor zarządzający REMEX SüdWest GmbH

Potrzeba 1,8 mln ton materiałów

Za ten kompleksowy projekt odpowiada firma RAG, która jego realizację zleciła swojej spółce nieruchomościowej RAG Montan Immobilien. W pierwszym kroku ma być dostarczonych łącznie około 1,8 mln ton mieszanek ziemi i minerałów. Jest to ogromna ilość, którą trzeba zapewnić, zdając się na niezawodne dostawy. Aby to zagwarantować, dwaj silni partnerzy REMEX SüdWest GmbH z Karlsruhe i Alois OMLOR GmbH z Homburga połączyli swoje siły w ramach konsorcjum. Te obie firmy stanowią zgrany zespół i już od wielu lat współpracują ze sobą w tym regionie. Działając w obszarze zarządzania przepływem materiałów i logistyki transportu odpadów mineralnych, rocznie przemieszczają wiele milionów ton materiałów sypkich. Z punktu widzenia RAG Montan Immobilien GmbH jest to istotna zaleta, bowiem dostawy ziemi są decydujące dla przygotowania terenu do rekultywacji zgodnie w wymogami federalnej ustawy górniczej, a tym samym kluczowym elementem planu zakończenia działalności górniczej.

Wkład w transformację strukturalną regionu

 • Wspólnym celem jest przyczynienie się do transformacji strukturalnej regionu poprzez rekultywację hałdy Maybach. Podstawą do tego są dostawy mieszanek mineralno-glebowych przez okres około dziesięciu lat. Plany przewidują późniejsze wykorzystanie tego terenu na cele parku przemysłowego, ale także jako miejsca wycieczek i lokalnej bazy rekreacyjnej. Zakłada się zrealizowanie atrakcyjnego rozwiązania, które pasowałoby do regionu i byłoby przekonujące nie tylko z ekonomicznego, ale przede wszystkim z ekologicznego punktu widzenia.

© 2022 REMONDIS SE & Co. KG  | Impressum | Kredyty fotograficzne