Button for menue
 • Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy,

  Właściwie wszyscy mieliśmy nadzieję, że na wiosnę 2021 roku nie będziemy już tracić słów na koronawirusa. Wprawdzie jeszcze tak nie jest, ale najnowszy rozwój sytuacji daje powody do optymizmu. Ze względu na stale spadającą liczbę zakażeń w większości landów podejmowane są pierwsze nieśmiałe kroki w kierunku ponownego otwarcia. Jednocześnie nabiera tempa kampania szczepień, nawet jeśli nadal brakuje jej niezbędnego rozmachu. Jaką lekcję możemy już teraz wyciągnąć z pandemii? Przede wszystkim taką, że sprawdzający się w normalnych warunkach system federalny w obliczu wyjątkowej sytuacji ujawnił niebezpieczne słabości. Czy jest więc rzeczywiście korzystne, że w sytuacji globalnego zagrożenia decyzje dotyczące jego zwalczania są podejmowane na szczeblu krajów związkowych? Z drugiej strony, dlaczego słabo zaludniony region z niskim dwucyfrowym wskaźnikiem zapadalności miałby zatrzymywać życie publiczne tylko dlatego, że kilkaset kilometrów dalej liczba zachorowań na Covid-19 wykładniczo wzrasta? Na to nie ma łatwych odpowiedzi, ale w Niemczech mamy przynajmniej to szczęście, że dysponując prawie 27 tys. łóżek na oddziałach intensywnej terapii, jesteśmy lepiej przygotowani do tej sytuacji niż wiele innych krajów. Niestety, niemal wyłączne zajmowanie się leczeniem pacjentów z koronawirusem w czasach pandemii pogorszyło sytuację finansową szpitali, nie wspominając o stałym przeciążeniu pracą personelu oddziałów intensywnej terapii. Podjęte działania doprowadziły przynajmniej do drastycznego spadku zachorowań na wszystkie inne choroby dróg oddechowych. Fala grypy na szczęście nie wystąpiła, również dzięki stosowaniu specjalnych środków higieny.

  My Niemcy dotychczas byliśmy postrzegani w świecie jako mistrzowie organizacji i sprawności działania. Patrząc jednak na tutejsze tempo szczepień, można zwątpić w tę ocenę. I tu ponownie powracamy do tematu korzystania z usług podmiotów sektora prywatnego w sferze użyteczności publicznej. Od samego początku można by było uniknąć wielu problemów, gdyby przyjęto ofertę wsparcia kampanii szczepień ze strony sektora gospodarki prywatnej. Uzasadnione jest założenie, że działający na skalę międzynarodową internetowy sprzedawca biletów, który w ciągu kilku godzin potrafi wyprzedać festiwale rockowe lub światowe trasy koncertowe znanych artystów z udziałem milionów widzów, i to bez awarii serwera lub konieczności tworzenia nowego oprogramowania, mógłby szybciej i skuteczniej zorganizować zapisy online na terminy szczepień niż przeciążone urzędy ochrony zdrowia z przestarzałą infrastrukturą informatyczną. Z oferty tej jednak nie skorzystano, a jeżeli skorzystano, to jedynie sporadycznie i dużo za późno.

  Czy w gospodarce recyklingowej sytuacja wygląda lepiej? W tym numerze skupiamy się na różnicach pomiędzy powiatami ziemskimi a miastami. W przypadku niektórych usług w obszarze gospodarowania odpadami i gospodarki wodno-ściekowej to przede wszystkim powiaty ziemskie stawiają na efektywność działania sektora prywatnego. Takie podejście zapewnia nie tylko najlepsze usługi po rozsądnych cenach, ale ma również znaczący wpływ na efektywność działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Z uwagi na fakt obciążeń finansowych gmin spowodowanych kryzysem i znacznych potrzeb w zakresie modernizacji infrastruktury, warto dokładniej przyjrzeć się tej opcji. W końcu bowiem 22 proc. skarbników gmin spodziewa się, że w bieżącym roku wpływy z podatku od działalności gospodarczej będą o co najmniej 10 procent niższe niż w 2019 roku, a większość, bo aż 64 proc. gmin i miast planuje podwyżki podatków lub opłat. Duży potencjał optymalizacyjny istnieje zwłaszcza w przypadku kosztochłonnych usług komunalnych w obszarze zagospodarowania odpadów i gospodarki wodno-ściekowej, i może być wykorzystany albo w drodze konsekwentnego ogłaszania przetargów na wszystkie usługi, albo poprzez kontynuację lub tworzenie nowych spółek w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

  Życzę przyjemnej lektury niniejszego numeru i pozostania w zdrowiu.

  Ludger Rethmann

Uczyć się, nie opuszczając domu

Już w 2017 roku REMONDIS rozpoczął tworzenie systemu zarządzania nauczaniem dla swoich pracowników (ang. Learning Management System – LMS). W przedsiębiorstwie posiadającym około 800 oddziałów na całym świecie, w którym wielu pracowników swoją codzienną pracę wykonuje nie za biurkiem, ale w podróży, e-learning jest szczególnie atrakcyjną opcją, bowiem można z niego korzystać z dowolnego miejsca, także będąc w domu.

9 tys. zarejestrowanych pracowników

Obecnie w systemie jest zarejestrowanych ok. 9 tys. pracowników, którzy w 2020 roku odbyli ok. 17,5 tys. kursów szkoleniowych. W warunkach pandemii COVID-19 platforma LMS w decydujący sposób przyczyniła się do tego, że kształcenie i doskonalenie zawodowe mogło być kontynuowane w REMONDIS prawie we wszystkich obszarach działalności. Możliwości kształtowania treści przez instruktorów i inne grupy pracowników poszerza obecnie nowe, mobilne studio telewizyjne, które pomaga także uatrakcyjnić istniejącą ofertę szkoleń.

Studio zawsze pod ręką

 • Mobilne studio telewizyjne firmy mastersolution AG jest w użyciu od 2020 roku. Bezpiecznie zapakowane w skrzynce transportowej może być w zasadzie użyte wszędzie tam, gdzie zaistnieje taka potrzeba. Pierwsze doświadczenia już zebrano, przeprowadzając zebrania pracowników, które dzięki temu można było nagrać, a „przy okazji” także łatwiej połączyć się z pracownikami w terenie lub w oddalonych lokalizacjach. Również w przypadku prezentacji w ramach kursów dokształcających, szkoleń sprzedażowych lub kontaktów z klientami, których obecnie nie można odwiedzić, dźwięk i obraz stwarzają namiastkę kontaktów międzyludzkich, co w przypadku spotkań wirtualnych często schodzi na dalszy plan. Użycie studia jest możliwe nawet do transmisji na żywo. Zdecydowaną zaletą studia jest profesjonalna technika, która umożliwia nadawanie obrazu, dźwięku i wyświetlania na przykład slajdów w jakości telewizyjnej, co pozwala uzyskać wysoce profesjonalny efekt. Również dlatego, że w tle zamiast biura taty na poddaszu widoczne są zakłady Lippewerk.

  Obecnie w ofercie platformy e-learningowej znajduje się 115 kursów. Są to zarówno kursy online, jaki i formy mieszane z modułami online i stacjonarnymi

Coach pomaga przy korzystaniu ze sprzętu

 • Podstawowym elementem wyposażenia jest specjalny laptop najnowszej generacji z profesjonalnym oprogramowaniem, które symultanicznie miksuje obrazy i dźwięki np. z przygotowanymi tapetami, a uzyskany rezultat przedstawia do natychmiastowego sprawdzenia i skorygowania. Ponadto korzysta się oczywiście z kamery, kilku mikrofonów, sprzętu oświetleniowego, telepromtera oraz tzw. green screenu, na który nakładane są inne tła lub elementy graficzne. W celu zachęcenia także niedoświadczonych użytkowników do skorzystania z mobilnego studia telewizyjnego REMONDIS oferuje je wraz z coachem.

  Widok na mobilne studio telewizyjne

Learning Management System ciągle rośnie

Między nowym studiem a wdrożonym w REMONDIS systemem zarządzania nauczaniem istnieje oczywiście wiele punktów stycznych – oba systemy doskonale się uzupełniają. Produkcje nakręcone za pomocą studia mogą być wbudowane w LMS. Sama platforma LMS jest czymś więcej niż tylko systemem e-learningu, ponieważ oferuje zarówno czysto internetowe treści edukacyjne, jak i formy mieszane z modułami online i modułami stacjonarnymi. Ponadto system może być wykorzystywany do zarządzania wydarzeniami stacjonarnymi, tzn. do wysyłania zaproszeń, obsługi procesu rejestracji i wydawania potwierdzeń uczestnictwa.

Mobilne studio telewizyjne umożliwiające wszelkie rodzaje prezentacji zostało stworzone we współpracy z firmą mastersolution. Więcej informacji na temat mastersolution można znaleźć tutaj

Obecnie w ofercie platformy znajduje się około 115 kursów. Oznacza to wzrost ich liczby w ciągu dwóch lat o około 60 procent. Część z oferowanych kursów ma charakter obowiązkowy. Dotyczy to np. obligatoryjnych, po części powtarzających się tematów, jak choćby w zakresie BHP, w przypadku których REMONDIS i jego spółki zależne muszą wykazywać i dokumentować przeprowadzenie szkoleń. W tym celu wykorzystuje się automatyczne generowanie zaproszeń dla uczestników.

E-learning coraz powszechniejszy

Także program dla stażystów lub szkolenia dla kadry kierowniczej oferowane w formie mieszanej, na którą składają się kursy online i kursy stacjonarne, są adresowane do określonej grupy użytkowników. Na nie mniej ważnej pozycji na liście priorytetów znajduje się oferta szkoleń dotyczących umiejętności ogólnych, takich jak kompetencje cyfrowe, praca zespołowa czy umiejętności komunikacyjne. Planuje się, że w przyszłości pracownicy uzyskają możliwość korzystania z treści edukacyjnych z otwartego portfolio. E-learning staje się coraz ważniejszy ze względu na szybkie tempo zmian technologicznych. REMONDIS wykorzystuje e-learning jako metodę efektywnego szkolenia i dokształcania swoich pracowników w celu utrzymania konkurencyjności, a ponadto w ten sposób promuje kształcenie ustawiczne. Odpowiedzialne za kształcenie cyfrowe Yvonne Schmidt i Jennifer van Bernum zapraszają do współpracy wszystkich pracowników REMONDIS: – Mobilne studio telewizyjne oraz platforma LMS są ofertą, która ma wzbudzić ciekawość i kreatywność naszych pracowników. Tutaj mogą oni wypróbować nowe kanały komunikacji, doskonalić swoje umiejętności zawodowe i wykorzystywać szanse.

© 2022 REMONDIS SE & Co. KG  | Impressum | Kredyty fotograficzne