Button for menue
 • Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy,

  Właściwie wszyscy mieliśmy nadzieję, że na wiosnę 2021 roku nie będziemy już tracić słów na koronawirusa. Wprawdzie jeszcze tak nie jest, ale najnowszy rozwój sytuacji daje powody do optymizmu. Ze względu na stale spadającą liczbę zakażeń w większości landów podejmowane są pierwsze nieśmiałe kroki w kierunku ponownego otwarcia. Jednocześnie nabiera tempa kampania szczepień, nawet jeśli nadal brakuje jej niezbędnego rozmachu. Jaką lekcję możemy już teraz wyciągnąć z pandemii? Przede wszystkim taką, że sprawdzający się w normalnych warunkach system federalny w obliczu wyjątkowej sytuacji ujawnił niebezpieczne słabości. Czy jest więc rzeczywiście korzystne, że w sytuacji globalnego zagrożenia decyzje dotyczące jego zwalczania są podejmowane na szczeblu krajów związkowych? Z drugiej strony, dlaczego słabo zaludniony region z niskim dwucyfrowym wskaźnikiem zapadalności miałby zatrzymywać życie publiczne tylko dlatego, że kilkaset kilometrów dalej liczba zachorowań na Covid-19 wykładniczo wzrasta? Na to nie ma łatwych odpowiedzi, ale w Niemczech mamy przynajmniej to szczęście, że dysponując prawie 27 tys. łóżek na oddziałach intensywnej terapii, jesteśmy lepiej przygotowani do tej sytuacji niż wiele innych krajów. Niestety, niemal wyłączne zajmowanie się leczeniem pacjentów z koronawirusem w czasach pandemii pogorszyło sytuację finansową szpitali, nie wspominając o stałym przeciążeniu pracą personelu oddziałów intensywnej terapii. Podjęte działania doprowadziły przynajmniej do drastycznego spadku zachorowań na wszystkie inne choroby dróg oddechowych. Fala grypy na szczęście nie wystąpiła, również dzięki stosowaniu specjalnych środków higieny.

  My Niemcy dotychczas byliśmy postrzegani w świecie jako mistrzowie organizacji i sprawności działania. Patrząc jednak na tutejsze tempo szczepień, można zwątpić w tę ocenę. I tu ponownie powracamy do tematu korzystania z usług podmiotów sektora prywatnego w sferze użyteczności publicznej. Od samego początku można by było uniknąć wielu problemów, gdyby przyjęto ofertę wsparcia kampanii szczepień ze strony sektora gospodarki prywatnej. Uzasadnione jest założenie, że działający na skalę międzynarodową internetowy sprzedawca biletów, który w ciągu kilku godzin potrafi wyprzedać festiwale rockowe lub światowe trasy koncertowe znanych artystów z udziałem milionów widzów, i to bez awarii serwera lub konieczności tworzenia nowego oprogramowania, mógłby szybciej i skuteczniej zorganizować zapisy online na terminy szczepień niż przeciążone urzędy ochrony zdrowia z przestarzałą infrastrukturą informatyczną. Z oferty tej jednak nie skorzystano, a jeżeli skorzystano, to jedynie sporadycznie i dużo za późno.

  Czy w gospodarce recyklingowej sytuacja wygląda lepiej? W tym numerze skupiamy się na różnicach pomiędzy powiatami ziemskimi a miastami. W przypadku niektórych usług w obszarze gospodarowania odpadami i gospodarki wodno-ściekowej to przede wszystkim powiaty ziemskie stawiają na efektywność działania sektora prywatnego. Takie podejście zapewnia nie tylko najlepsze usługi po rozsądnych cenach, ale ma również znaczący wpływ na efektywność działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Z uwagi na fakt obciążeń finansowych gmin spowodowanych kryzysem i znacznych potrzeb w zakresie modernizacji infrastruktury, warto dokładniej przyjrzeć się tej opcji. W końcu bowiem 22 proc. skarbników gmin spodziewa się, że w bieżącym roku wpływy z podatku od działalności gospodarczej będą o co najmniej 10 procent niższe niż w 2019 roku, a większość, bo aż 64 proc. gmin i miast planuje podwyżki podatków lub opłat. Duży potencjał optymalizacyjny istnieje zwłaszcza w przypadku kosztochłonnych usług komunalnych w obszarze zagospodarowania odpadów i gospodarki wodno-ściekowej, i może być wykorzystany albo w drodze konsekwentnego ogłaszania przetargów na wszystkie usługi, albo poprzez kontynuację lub tworzenie nowych spółek w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

  Życzę przyjemnej lektury niniejszego numeru i pozostania w zdrowiu.

  Ludger Rethmann

Projekty na rzecz dostaw wysokiej jakości wody

 • Na porządku dziennym EURAWASSER Nord stoją dwa projekty mające na celu długoterminowe zabezpieczenie dostaw wysokiej jakości wody pitnej dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Güstrow-Bützow-Sternberg (WAZ) w Meklemburgii. Pierwszy z nich – przebudowa sieci wodociągowej w gminie Kloster Tempzin – został już pomyślnie ukończony, a drugi – budowa nowego zbiornika wody czystej na terenie stacji uzdatniania wody Laage – jest obecnie w trakcie realizacji.

Gmina Kloster Tempzin przyłączona do wodociągu grupowego w Kuhlen

Dotychczas pięć osiedli w gminie Kloster Tempzin WAZ zasilał w wodę z własnej stacji wodociągowej w Zahrensdorfie w powiecie Ludwigslust-Parchim. Jednak w ostatnim czasie wykryto tam w wodzie wzrastające stężenie chlorków, będące skutkiem naturalnych procesów, które zbliżało się do wartości dopuszczalnej. W związku z tym WAZ podjął decyzję o przyłączeniu dotkniętych tym problemem miejscowości Zahrensdorf, Tempzin, Langen Jarchow, Klein Jarchow i Häven do wodociągu grupowego w Kuhlen.

Realizacji tego projektu podjęła się w sprawdzony sposób spółka zależna REMONDIS – EURAWASSER Nord. Ponieważ nowa trasa wodociągu przebiega przez wyznaczony przez Unię Europejską specjalny obszar ochrony ptaków (Schweriner Seen), prace były prowadzone zgodnie z wymogami ochrony przyrody i środowiska oraz dokładnie dostosowane do potrzeb w zakresie ochrony zwierząt żyjących w tym rezerwacie.

 • „Zastąpienie wyłączonej z eksploatacji stacji wodociągowej Zahrensdorf jest działaniem wynikającym z uchwalonej w 2019 roku strategicznej koncepcji zaopatrzenia w wodę pitną Związku Międzygminnego, która w dużej mierze została opracowana przez EURAWASSER Nord”.

  Katja Gödke, dyrektor zarządzająca WAZ 

Zaledwie trzymiesięczny okres budowy

 • Zachowując powyższe wymogi, w ciągu wyznaczonego, zaledwie trzymiesięcznego okresu budowy udało się położyć 4600 metrów rurociągu wody pitnej prowadzącego z Kuhlen przez Holdorf do miejscowości Klein Jarchow. W przeważającej części możliwe było przy tym zastosowanie nowoczesnej i mniej inwazyjnej techniki bezwykopowego układania rur. Rezultat: dzięki już ukończonemu połączeniu jakość wody pitnej w miejscowościach zaopatrywanych wcześniej ze stacji wodociągowej w Zahrensdorfie znacznie się poprawiła. Przy niezmiennej twardości wody udało się zwiększyć jej ciśnienie i zmniejszyć o 90 procent zawartość chlorków. W międzyczasie zakończono również demontaż zlikwidowanej stacji uzdatniania Zahrensdorf i jej ujęć wody.

  Budowa nowego zbiornika wody czystej w stacji wodociągowej Laage służy zwiększeniu bezpieczeństwa dostaw wody w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Nowy zbiornik wody w stacji wodociągowej Laage

  • Jednocześnie EURAWASSER Nord prowadzi prace projektowe w celu budowy nowego zbiornika wody czystej o pojemności 500 metrów sześc. w stacji wodociągowej Laage. Ma on służyć zaopatrzeniu około 6 tys. mieszkańców, a także handlu i przemysłu w dwudziestu miejscowościach powiatu rostockiego.

  Nowy zbiornik zastąpi wyeksploatowany jednokomorowy zbiornik z 1980 r. Istniejąca stacja zostanie rozbudowana na powierzchni 300 metrów kwadratowych, a nowy obiekt wyposażony w odpowiednie systemy techniczne i następnie przyłączony. Jednocześnie do sierpnia 2021 roku zostanie odnowionych 146 metrów podziemnych rurociągów zasilających i odprowadzających oraz 104 metry kanalizacji grawitacyjnej wraz ze studzienkami oraz przyległe oświetlenie uliczne.

Zmniejszenie kosztów renowacji

– Zastąpienie wyłączonej z eksploatacji stacji wodociągowej Zahrensdorf jest działaniem wynikającym z uchwalonej w 2019 roku strategicznej koncepcji zaopatrzenia w wodę pitną Związku Międzygminnego, która w dużej mierze została opracowana przez EURAWASSER Nord. Do 2024 roku ma być zastąpionych kolejnych 9 likwidowanych stacji wodociągowych. Celem jest długoterminowe zmniejszenie kosztów, co przyniesie korzyści płatnikom opłat – podkreśla Katja Gödke, dyrektor zarządzająca WAZ.

© 2022 REMONDIS SE & Co. KG  | Impressum | Kredyty fotograficzne