Button for menue
 • Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy,

  Właściwie wszyscy mieliśmy nadzieję, że na wiosnę 2021 roku nie będziemy już tracić słów na koronawirusa. Wprawdzie jeszcze tak nie jest, ale najnowszy rozwój sytuacji daje powody do optymizmu. Ze względu na stale spadającą liczbę zakażeń w większości landów podejmowane są pierwsze nieśmiałe kroki w kierunku ponownego otwarcia. Jednocześnie nabiera tempa kampania szczepień, nawet jeśli nadal brakuje jej niezbędnego rozmachu. Jaką lekcję możemy już teraz wyciągnąć z pandemii? Przede wszystkim taką, że sprawdzający się w normalnych warunkach system federalny w obliczu wyjątkowej sytuacji ujawnił niebezpieczne słabości. Czy jest więc rzeczywiście korzystne, że w sytuacji globalnego zagrożenia decyzje dotyczące jego zwalczania są podejmowane na szczeblu krajów związkowych? Z drugiej strony, dlaczego słabo zaludniony region z niskim dwucyfrowym wskaźnikiem zapadalności miałby zatrzymywać życie publiczne tylko dlatego, że kilkaset kilometrów dalej liczba zachorowań na Covid-19 wykładniczo wzrasta? Na to nie ma łatwych odpowiedzi, ale w Niemczech mamy przynajmniej to szczęście, że dysponując prawie 27 tys. łóżek na oddziałach intensywnej terapii, jesteśmy lepiej przygotowani do tej sytuacji niż wiele innych krajów. Niestety, niemal wyłączne zajmowanie się leczeniem pacjentów z koronawirusem w czasach pandemii pogorszyło sytuację finansową szpitali, nie wspominając o stałym przeciążeniu pracą personelu oddziałów intensywnej terapii. Podjęte działania doprowadziły przynajmniej do drastycznego spadku zachorowań na wszystkie inne choroby dróg oddechowych. Fala grypy na szczęście nie wystąpiła, również dzięki stosowaniu specjalnych środków higieny.

  My Niemcy dotychczas byliśmy postrzegani w świecie jako mistrzowie organizacji i sprawności działania. Patrząc jednak na tutejsze tempo szczepień, można zwątpić w tę ocenę. I tu ponownie powracamy do tematu korzystania z usług podmiotów sektora prywatnego w sferze użyteczności publicznej. Od samego początku można by było uniknąć wielu problemów, gdyby przyjęto ofertę wsparcia kampanii szczepień ze strony sektora gospodarki prywatnej. Uzasadnione jest założenie, że działający na skalę międzynarodową internetowy sprzedawca biletów, który w ciągu kilku godzin potrafi wyprzedać festiwale rockowe lub światowe trasy koncertowe znanych artystów z udziałem milionów widzów, i to bez awarii serwera lub konieczności tworzenia nowego oprogramowania, mógłby szybciej i skuteczniej zorganizować zapisy online na terminy szczepień niż przeciążone urzędy ochrony zdrowia z przestarzałą infrastrukturą informatyczną. Z oferty tej jednak nie skorzystano, a jeżeli skorzystano, to jedynie sporadycznie i dużo za późno.

  Czy w gospodarce recyklingowej sytuacja wygląda lepiej? W tym numerze skupiamy się na różnicach pomiędzy powiatami ziemskimi a miastami. W przypadku niektórych usług w obszarze gospodarowania odpadami i gospodarki wodno-ściekowej to przede wszystkim powiaty ziemskie stawiają na efektywność działania sektora prywatnego. Takie podejście zapewnia nie tylko najlepsze usługi po rozsądnych cenach, ale ma również znaczący wpływ na efektywność działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Z uwagi na fakt obciążeń finansowych gmin spowodowanych kryzysem i znacznych potrzeb w zakresie modernizacji infrastruktury, warto dokładniej przyjrzeć się tej opcji. W końcu bowiem 22 proc. skarbników gmin spodziewa się, że w bieżącym roku wpływy z podatku od działalności gospodarczej będą o co najmniej 10 procent niższe niż w 2019 roku, a większość, bo aż 64 proc. gmin i miast planuje podwyżki podatków lub opłat. Duży potencjał optymalizacyjny istnieje zwłaszcza w przypadku kosztochłonnych usług komunalnych w obszarze zagospodarowania odpadów i gospodarki wodno-ściekowej, i może być wykorzystany albo w drodze konsekwentnego ogłaszania przetargów na wszystkie usługi, albo poprzez kontynuację lub tworzenie nowych spółek w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

  Życzę przyjemnej lektury niniejszego numeru i pozostania w zdrowiu.

  Ludger Rethmann

Różnorodne zadania

W ostatnich dziesięcioleciach oczyszczalnie ścieków stały się obiektami o wszechstronnym charakterze. Oprócz oczyszczania ścieków nowoczesne oczyszczalnie stanowią barierę dla zanieczyszczeń, odzyskują minerały, jak na przykład fosfor, i dostarczają energię. Wnoszą więc coraz większy wkład na rzecz zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym. A obecnie pomagają nawet w zwalczaniu COVID-19, ponieważ próbki ścieków dostarczają cennych informacji na temat szerzącej się w wielu miejscach infekcji.

Szerokie spektrum monitoringu ścieków

  • Wykorzystywanie monitoringu ścieków do identyfikowania substancji śladowych, tzn. mikroskopijnie małych zanieczyszczeń, oraz do badania ich pochodzenia nie jest wynalazkiem czasu pandemii koronawirusa. Dewizą branży jest bowiem, że tylko ten, kto dokładnie zna swoje ścieki, może je optymalnie oczyszczać. Monitorowanie ścieków w celu wykrycia patogenów nie jest więc metodą nową. Ogólnie rzecz biorąc, oczyszczalnia ścieków jest zwierciadłem stanu zdrowia mieszkańców. W przeszłości można więc było jasno wykazać falowe występowanie zakażeń, takich jak na przykład wirusowe zapalenie wątroby lub norowirusy. Próbki pozwalają przy tym na wyciągnięcie bezpośrednich wniosków na temat występowania infekcji i mogą być wykorzystywane do wczesnego wykrywania ognisk choroby, na przykład w dzielnicach miasta najbardziej dotkniętych zakażeniem.

  Monitorowanie ścieków w celu identyfikowania patogenów nie jest metodą nową. Dotyczy to również koronawirusa. REMONDIS wraz ze swoimi partnerami zdecydowanie opowiada się za pobieraniem próbek ścieków w ponad 20 komunalnych oczyszczalniach.

  Dotyczy to również koronawirusa. REMONDIS wraz ze swoimi partnerami zdecydowanie opowiada się za pobieraniem próbek ścieków. Chodzi tu o ponad 20 komunalnych oczyszczalni ścieków prowadzonych przez EURAWASSER, spółkę będącą w 100 proc. własnością REMONDIS Aqua. Na przykład w oczyszczalni ścieków w Cottbus jest prowadzony monitoring koronawirusa w celu określenia rozwoju patogenu w czasie. W tym celu należąca do EURAWASSER spółka Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG w listopadzie 2020 r. nawiązała współpracę z Centrum Badań nad Środowiskiem im. Helmholtza (UFZ) w Lipsku, Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie oraz Niemieckim Stowarzyszeniem Gospodarki Wodą, Ściekami i Odpadami (DWA). Celem tej kooperacji jest monitorowanie zachowania się wirusa w czasie rzeczywistym, co pozwoli określić poziom zakażeń w społeczeństwie. W tym projekcie REMONDIS korzysta również z wiedzy własnego akredytowanego laboratorium AQS (Aqua Service Schwerin Beratungs- und Betriebsführungsgesellschaft mbH) w zakresie pobierania próbek, analiz i usług laboratoryjnych.

Oczyszczalnie mogą dużo więcej

  • Nowoczesna oczyszczalnia ścieków jest dziś nie tylko cennym źródłem informacji o mikroelementach. Jako dostawca surowców pełni ona także wiele innych funkcji. Na przykład, osady ściekowe zawierają wartościowe surowce, między innymi fosfor.

  Dla ich odzysku REMONDIS opracował dwa innowacyjne rozwiązania w postaci opatentowanych technologii REMONDIS TetraPhos® oraz REMONDIS Aquatic Mining®. Ponadto osady ściekowe są źródłem dużej ilości energii: w komorach fermentacyjnych powstaje biogaz, który może być wykorzystywany w elektrociepłowniach do wytwarzania energii neutralnej dla klimatu lub sam może być źródłem energii dla oczyszczalni ścieków, bądź też zasilać sieć gazową jako biogaz neutralny pod względem emisji CO2. Ilość energii produkowanej rocznie przez REMONDIS z biogazu wystarczyłaby dla zasilenia 100 tys. samochodów osobowych z napędem na gaz, które na tym paliwie mogłyby jeździć proklimatycznie przez cały rok.

„Oczyszczalnie ścieków są dziś technicznie zaawansowanymi zakładami, w których pozyskujemy ze ścieków cenne zasoby, zrównoważoną energię, ważne informacje dla zdrowia każdego z nas, a na koniec – przede wszystkim czystą wodę”.

Michael Figge, dyrektor zarządzający EURAWASSER Goslar

Energia ze ścieków

 • Kolejny innowacyjny projekt wytwarzania energii wystartował już w 2014 r. w oddziale EURAWASSER w Goslar – biologiczne ogniwo paliwowe BioBZ. Wspólnie z Centrum Badań Technologii Środowiskowych Clausthal (CUTEC) i innymi instytucjami EURAWASSER bada możliwości tej proekologicznej produkcji energii. Ustalono już, że możliwe jest wytwarzanie energii elektrycznej w wyniku biologicznego rozkładu substancji organicznych zawartych w ściekach.

  Oczyszczalnia ścieków komunalnych może więc znacznie więcej niż tylko oczyszczać ścieki. Michael Figge, dyrektor zarządzający EURAWASSER Goslar, podkreśla: – Oczyszczalnie ścieków są dziś technicznie zaawansowanymi zakładami, w których pozyskujemy ze ścieków cenne zasoby, zrównoważoną energię, ważne informacje dla zdrowia każdego z nas, a na koniec – przede wszystkim czystą wodę. Kluczem do tego jest stały monitoring substancji śladowych.

  Nowoczesna oczyszczalnia ścieków jest dziś nie tylko cennym źródłem informacji o mikroelementach. Jako dostawca surowców pełni ona także wiele innych funkcji

© 2022 REMONDIS SE & Co. KG  | Impressum | Kredyty fotograficzne