Button for menue
 • Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy,

  Właściwie wszyscy mieliśmy nadzieję, że na wiosnę 2021 roku nie będziemy już tracić słów na koronawirusa. Wprawdzie jeszcze tak nie jest, ale najnowszy rozwój sytuacji daje powody do optymizmu. Ze względu na stale spadającą liczbę zakażeń w większości landów podejmowane są pierwsze nieśmiałe kroki w kierunku ponownego otwarcia. Jednocześnie nabiera tempa kampania szczepień, nawet jeśli nadal brakuje jej niezbędnego rozmachu. Jaką lekcję możemy już teraz wyciągnąć z pandemii? Przede wszystkim taką, że sprawdzający się w normalnych warunkach system federalny w obliczu wyjątkowej sytuacji ujawnił niebezpieczne słabości. Czy jest więc rzeczywiście korzystne, że w sytuacji globalnego zagrożenia decyzje dotyczące jego zwalczania są podejmowane na szczeblu krajów związkowych? Z drugiej strony, dlaczego słabo zaludniony region z niskim dwucyfrowym wskaźnikiem zapadalności miałby zatrzymywać życie publiczne tylko dlatego, że kilkaset kilometrów dalej liczba zachorowań na Covid-19 wykładniczo wzrasta? Na to nie ma łatwych odpowiedzi, ale w Niemczech mamy przynajmniej to szczęście, że dysponując prawie 27 tys. łóżek na oddziałach intensywnej terapii, jesteśmy lepiej przygotowani do tej sytuacji niż wiele innych krajów. Niestety, niemal wyłączne zajmowanie się leczeniem pacjentów z koronawirusem w czasach pandemii pogorszyło sytuację finansową szpitali, nie wspominając o stałym przeciążeniu pracą personelu oddziałów intensywnej terapii. Podjęte działania doprowadziły przynajmniej do drastycznego spadku zachorowań na wszystkie inne choroby dróg oddechowych. Fala grypy na szczęście nie wystąpiła, również dzięki stosowaniu specjalnych środków higieny.

  My Niemcy dotychczas byliśmy postrzegani w świecie jako mistrzowie organizacji i sprawności działania. Patrząc jednak na tutejsze tempo szczepień, można zwątpić w tę ocenę. I tu ponownie powracamy do tematu korzystania z usług podmiotów sektora prywatnego w sferze użyteczności publicznej. Od samego początku można by było uniknąć wielu problemów, gdyby przyjęto ofertę wsparcia kampanii szczepień ze strony sektora gospodarki prywatnej. Uzasadnione jest założenie, że działający na skalę międzynarodową internetowy sprzedawca biletów, który w ciągu kilku godzin potrafi wyprzedać festiwale rockowe lub światowe trasy koncertowe znanych artystów z udziałem milionów widzów, i to bez awarii serwera lub konieczności tworzenia nowego oprogramowania, mógłby szybciej i skuteczniej zorganizować zapisy online na terminy szczepień niż przeciążone urzędy ochrony zdrowia z przestarzałą infrastrukturą informatyczną. Z oferty tej jednak nie skorzystano, a jeżeli skorzystano, to jedynie sporadycznie i dużo za późno.

  Czy w gospodarce recyklingowej sytuacja wygląda lepiej? W tym numerze skupiamy się na różnicach pomiędzy powiatami ziemskimi a miastami. W przypadku niektórych usług w obszarze gospodarowania odpadami i gospodarki wodno-ściekowej to przede wszystkim powiaty ziemskie stawiają na efektywność działania sektora prywatnego. Takie podejście zapewnia nie tylko najlepsze usługi po rozsądnych cenach, ale ma również znaczący wpływ na efektywność działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Z uwagi na fakt obciążeń finansowych gmin spowodowanych kryzysem i znacznych potrzeb w zakresie modernizacji infrastruktury, warto dokładniej przyjrzeć się tej opcji. W końcu bowiem 22 proc. skarbników gmin spodziewa się, że w bieżącym roku wpływy z podatku od działalności gospodarczej będą o co najmniej 10 procent niższe niż w 2019 roku, a większość, bo aż 64 proc. gmin i miast planuje podwyżki podatków lub opłat. Duży potencjał optymalizacyjny istnieje zwłaszcza w przypadku kosztochłonnych usług komunalnych w obszarze zagospodarowania odpadów i gospodarki wodno-ściekowej, i może być wykorzystany albo w drodze konsekwentnego ogłaszania przetargów na wszystkie usługi, albo poprzez kontynuację lub tworzenie nowych spółek w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

  Życzę przyjemnej lektury niniejszego numeru i pozostania w zdrowiu.

  Ludger Rethmann

Dodatkowo do dostaw energii elektrycznej, gazu i wody

 • Rok 2021 r. rozpoczął się dla Stadtwerke Lüdenscheid, spółki należącej do Grupy ENERVIE, poszerzeniem jej oferty usług dla klientów. Oprócz energii elektrycznej, gazu i wody przedsiębiorstwo dostarcza teraz również ciepło dla dzielnicy Lüdenscheid-Wehberg, która w ciepło sieciowe jest zaopatrywana już od 1969 roku. Stało się to możliwe, ponieważ działający tam wcześniej zakład energetyki cieplnej Fernwärmeversorgung Niederrhein sprzedał dla Stadtwerke Lüdenscheid swoją całą infrastrukturę techniczną i bazę odbiorców.

Uzasadnione poszerzenie oferty

Dla Grupy ENERVIE to przejęcie stanowi logiczne uzupełnienie jej portfela działalności. Rzecznik zarządu Erik Höhne podkreślił: – Ten zakup jest kolejnym kamieniem milowym w realizacji naszej strategii regionalnej. Przyjazne dla środowiska zaopatrzenie w ciepło sieciowe produkowane w procesie kogeneracji na bazie gazu ziemnego jest dla nas ważnym obszarem działalności, jako że zarządzamy już sieciami ciepłowniczymi w pobliskich miastach Hagen i Herdecke. Tym bardziej więc cieszy nas, że będziemy teraz mogli dostarczać ciepło także odbiorcom w Lüdenscheid.

„Jako regionalny dostawca energii elektrycznej, gazu, wody i ciepła Stadtwerke Lüdenscheid już od dłuższego czasu były zainteresowane przejęciem dostaw ciepła sieciowego w Lüdenscheid-Wehberg”.

Volker Neumann, przyszły dyrektor zarządzający Stadtwerke Lüdenscheid

15 gigawatogodzin energii cieplnej rocznie

 • Stadtwerke Lüdenscheid wraz z całą infrastrukturą przejęły również wszystkich 320 klientów zakładu energetyki cieplnej Wärmeversorgung Niederrhein. Podczas podpisywania umowy 17 grudnia 2020 r. przyszły dyrektor zarządzający Stadtwerke Lüdenscheid Volker Neumann nie krył zadowolenia ze spełnienia się długo żywionego życzenia: – Jako regionalny dostawca energii elektrycznej, gazu, wody i ciepła Stadtwerke Lüdenscheid już od dłuższego czasu były zainteresowane przejęciem dostaw ciepła sieciowego w Lüdenscheid-Wehberg. Licząca 10,4 km sieć ciepłownicza jest zasilana z elektrociepłowni kogeneracyjnej wyposażonej w dwa kotły o mocy elektrycznej 500 kilowatów i mocy cieplnej 560 kilowatów, co przekłada się na 15 gigawatogodzin energii cieplnej dostarczanej rocznie do odbiorców.

Wyzwanie w postaci transformacji energetycznej

 • Grupa ENERVIE, w której głównym udziałowcem oprócz miast Hagen i Lüdenscheid jest REMONDIS Wasser Energie, postawiła sobie za cel realizację transformacji energetycznej w swoim regionie. Centralnym elementem tej strategii jest wytwarzanie ciepła w źródłach rozproszonych, co jest zarówno efektywne, jak i przyjazne dla środowiska. Jako rozwiązanie wykorzystujące czystą energię zapewnia ono wysoki poziom bezpieczeństwa dostaw przy niskich kosztach eksploatacji i utrzymania.

  Zastosowane również w Lüdenscheid-Wehberg źródło kogeneracyjne osiąga ponadprzeciętną sprawność dzięki skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła z gazu ziemnego. W porównaniu z systemami ogrzewania olejem, gazem lub pelletem pozwala to znacznie zmniejszyć ślad ekologiczny.

  • Podpisywanie umowy przejęcia w dniu 17 grudnia 2020 r. w Stadtwerke Lüdenscheid (od prawej): Volker Neumann, przyszły dyrektor zarządzający Stadtwerke Lüdenscheid, Erik Höhne, rzecznik zarządu ENERVIE, dr Daniel Dierich, prokurent i dyrektor ds. technicznych w Stadtwerke Dinslaken (na siedząco), Tobias Schwermer, prokurent i dyrektor ds. sprzedaży i prawnych w Stadtwerke Dinslaken (na stojąco)

Wykorzystanie synergii

Integracja ciepła systemowego dostarczanego do Lüdenscheid-Wehberg w ramach sieci ciepłowniczej Grupy ENERVIE przynosi korzyści dla wszystkich stron. Stadtwerke Lüdenscheid umacniają w ten sposób swoją pozycję na rodzimym rynku i mogą wykorzystywać istniejącą strukturę sprzedaży i obsługi klienta. Jednocześnie wnoszą one know-how, jakim dysponuje Grupa ENERVIE dzięki wieloletniemu doświadczeniu nabytemu przy eksploatacji sieci ciepłowniczych w Hagen i Herdecke. Oznacza to, że zarówno odbiorcy, jak i udziałowcy ciągną zyski z efektów synergii ekonomicznej i technicznej. Podobnie jak i klimat.

© 2022 REMONDIS SE & Co. KG  | Impressum | Kredyty fotograficzne