Button for menue
 • Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy,

  Właściwie wszyscy mieliśmy nadzieję, że na wiosnę 2021 roku nie będziemy już tracić słów na koronawirusa. Wprawdzie jeszcze tak nie jest, ale najnowszy rozwój sytuacji daje powody do optymizmu. Ze względu na stale spadającą liczbę zakażeń w większości landów podejmowane są pierwsze nieśmiałe kroki w kierunku ponownego otwarcia. Jednocześnie nabiera tempa kampania szczepień, nawet jeśli nadal brakuje jej niezbędnego rozmachu. Jaką lekcję możemy już teraz wyciągnąć z pandemii? Przede wszystkim taką, że sprawdzający się w normalnych warunkach system federalny w obliczu wyjątkowej sytuacji ujawnił niebezpieczne słabości. Czy jest więc rzeczywiście korzystne, że w sytuacji globalnego zagrożenia decyzje dotyczące jego zwalczania są podejmowane na szczeblu krajów związkowych? Z drugiej strony, dlaczego słabo zaludniony region z niskim dwucyfrowym wskaźnikiem zapadalności miałby zatrzymywać życie publiczne tylko dlatego, że kilkaset kilometrów dalej liczba zachorowań na Covid-19 wykładniczo wzrasta? Na to nie ma łatwych odpowiedzi, ale w Niemczech mamy przynajmniej to szczęście, że dysponując prawie 27 tys. łóżek na oddziałach intensywnej terapii, jesteśmy lepiej przygotowani do tej sytuacji niż wiele innych krajów. Niestety, niemal wyłączne zajmowanie się leczeniem pacjentów z koronawirusem w czasach pandemii pogorszyło sytuację finansową szpitali, nie wspominając o stałym przeciążeniu pracą personelu oddziałów intensywnej terapii. Podjęte działania doprowadziły przynajmniej do drastycznego spadku zachorowań na wszystkie inne choroby dróg oddechowych. Fala grypy na szczęście nie wystąpiła, również dzięki stosowaniu specjalnych środków higieny.

  My Niemcy dotychczas byliśmy postrzegani w świecie jako mistrzowie organizacji i sprawności działania. Patrząc jednak na tutejsze tempo szczepień, można zwątpić w tę ocenę. I tu ponownie powracamy do tematu korzystania z usług podmiotów sektora prywatnego w sferze użyteczności publicznej. Od samego początku można by było uniknąć wielu problemów, gdyby przyjęto ofertę wsparcia kampanii szczepień ze strony sektora gospodarki prywatnej. Uzasadnione jest założenie, że działający na skalę międzynarodową internetowy sprzedawca biletów, który w ciągu kilku godzin potrafi wyprzedać festiwale rockowe lub światowe trasy koncertowe znanych artystów z udziałem milionów widzów, i to bez awarii serwera lub konieczności tworzenia nowego oprogramowania, mógłby szybciej i skuteczniej zorganizować zapisy online na terminy szczepień niż przeciążone urzędy ochrony zdrowia z przestarzałą infrastrukturą informatyczną. Z oferty tej jednak nie skorzystano, a jeżeli skorzystano, to jedynie sporadycznie i dużo za późno.

  Czy w gospodarce recyklingowej sytuacja wygląda lepiej? W tym numerze skupiamy się na różnicach pomiędzy powiatami ziemskimi a miastami. W przypadku niektórych usług w obszarze gospodarowania odpadami i gospodarki wodno-ściekowej to przede wszystkim powiaty ziemskie stawiają na efektywność działania sektora prywatnego. Takie podejście zapewnia nie tylko najlepsze usługi po rozsądnych cenach, ale ma również znaczący wpływ na efektywność działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Z uwagi na fakt obciążeń finansowych gmin spowodowanych kryzysem i znacznych potrzeb w zakresie modernizacji infrastruktury, warto dokładniej przyjrzeć się tej opcji. W końcu bowiem 22 proc. skarbników gmin spodziewa się, że w bieżącym roku wpływy z podatku od działalności gospodarczej będą o co najmniej 10 procent niższe niż w 2019 roku, a większość, bo aż 64 proc. gmin i miast planuje podwyżki podatków lub opłat. Duży potencjał optymalizacyjny istnieje zwłaszcza w przypadku kosztochłonnych usług komunalnych w obszarze zagospodarowania odpadów i gospodarki wodno-ściekowej, i może być wykorzystany albo w drodze konsekwentnego ogłaszania przetargów na wszystkie usługi, albo poprzez kontynuację lub tworzenie nowych spółek w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

  Życzę przyjemnej lektury niniejszego numeru i pozostania w zdrowiu.

  Ludger Rethmann

Intensyfikacja recyklingu

Dzięki nowej umowie z REMONDIS gminy w stanie Australia Zachodnia staną się czystsze i bardziej przyjazne dla środowiska. Koordynator systemu „WA Return Recycle Renew“ na okres pięciu lat zlecił firmie REMONDIS Australia zbiórkę i recykling plastikowych i metalowych opakowań po napojach w regionach Perth, Peel i Wheatbelt. W ramach programu „Containers for Change“ – nowo wprowadzonego systemu zbiórki opakowań po napojach w Australii Zachodniej – REMONDIS przyczyni się do przetwarzania większej ilości surowców wtórnych, a tym samym do intensyfikacji recyklingu. Rocznie ma być zbieranych około 7,5 tys. ton, czyli 550 milionów opakowań po napojach. Swoim działaniem REMONDIS obejmie około 85 procent gospodarstw domowych stanu Australia Zachodnia i będzie odpowiadać za około 70 procent całkowitego wolumenu opakowań po napojach.

 • Rocznie ma być zbieranych około 7500 ton lub 550 milionów opakowań po napojach.

Poziom recyklingu ma się podwoić

 • „Containers for Change” zachęca lokalnych mieszkańców do dostarczania pustych opakowań po napojach do punktów zbiórki, gdzie za każde opakowanie otrzymują refundację w wysokości 10 centów australijskich. Zebrane opakowania można dostarczyć do punktów zbiórki albo do miejsc, gdzie znajdują się recyklomaty. Dotychczas opakowania po napojach były po prostu wyrzucane lub traktowane jako odpady komunalne. Celem akcji „Containers for Change” jest podwojenie poziomu recyklingu.

  „Containers for Change” zachęca lokalnych mieszkańców do dostarczania pustych opakowań po napojach do punktów zbiórki, gdzie za każde opakowanie otrzymują refundację w wysokości 10 centów australijskich.

  • Bodźcem do udziału w programie jest, że po jednorazowej rejestracji uczestnicy otrzymują numer identyfikacyjny, pod którym mogą zbierać kwoty uzyskane za dostarczone opakowania. Następnie mogą zadecydować, czy dokonają przelewu tych kwot na swoje konto, czy pobiorą je w gotówce, czy też przekażą na jakiś szczytny cel. W tym celu w systemie zarejestrowały się setki organizacji charytatywnych, które można wesprzeć. Finansowany jest ten system z przychodów ze sprzedaży zebranych surowców wtórnych.

  • Rocznie system ma zbierać 550 milionów pojemników

Start programu 1 października 2020 r.

 • Program „Containers for Change” wystartował w Australii Zachodniej 1 października 2020 roku, a sam system zbiórki opakowań po napojach jest inicjatywą, która została zapoczątkowana w 1977 r. w Australii Południowej. Tylko dwa stany australijskie, Victoria i Tasmania, jeszcze nie wprowadziły tego programu, ale mają już gotowe plany. W ten sposób w Australii został stworzony ciekawy wariant promocji recyklingu.

  Tim Cusack, CEO WARRRL, Chris Gusenzow, General Manager REMONIS Western Australia (od lewej)

Nowa sortownia w Queensland: nowoczesna technologia zwiększa poziom recyklingu

 • Technologia sortowania jest kluczem do odzysku jak największej ilości wartościowych surowców z różnych strumieni odpadów. Wynika to z faktu, że dokładne sortowanie znacznie poprawia jakość materiałów poddawanych recyklingowi i pozwala zapewnić jakość odzyskanych surowców spełniającą oczekiwania klientów.

  W tym właśnie celu REMONDIS zbudował dodatkową sortownię w zakładzie Rocklea Resource Recovery Facility w Rocklea w pobliżu Brisbane w Australii. Ta sortownia w stanie Queensland wykorzystuje kombinację różnych technik: sortowanie mechaniczne przy użyciu sit wibracyjnych, separację magnetyczną i sortowanie ręczne. Wszystkie te techniki służą odzyskiwaniu tworzyw sztucznych, tektury, drewna i złomu żelaznego z odpadów komercyjnych i przemysłowych trafiających do sortowni. Nowa instalacja może przetworzyć do 50 ton materiału na godzinę i jest obsługiwana przez 7 pracowników. Łącznie REMONDIS przetwarza w Rocklea ponad 130 tys. ton surowców wtórnych rocznie.

  • Zakład w Rocklea przyczynia się do zwiększenia poziomu recyklingu odpadów przemysłowych i komercyjnych w Queensland zgodnie ze strategią rządu australijskiego, która zakłada bardziej ambitne cele w zakresie recyklingu i redukcji ilości odpadów trafiających na wysypiska.

  Zakład odgrywa również ważną rolę w dążeniu Australii do samowystarczalności w zakresie surowców wtórnych, bowiem w najbliższych latach planuje się wprowadzenie zakazu eksportu odpadów.

© 2022 REMONDIS SE & Co. KG  | Impressum | Kredyty fotograficzne