Button for menue
 • Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy,

  Właściwie ten artykuł wstępny był już gotowy i zajmował się głównie tematem Europejskiego Zielonego Ładu. Ale wszystko pokrzyżował nam wirus i artykuł wstępny musieliśmy napisać od nowa. Mimo tego Zielony Ład pozostaje jednym z najważniejszych projektów na drodze ku europejskiej gospodarce o obiegu zamkniętym. W międzyczasie zdarzyło się jednak także wiele innych rzeczy: weźmy na przykład temat DSD.

  Teraz to już oficjalne. W dniu 22 kwietnia 2020 r. I Wydział Antymonopolowy Wyższego Sądu Krajowego w Düsseldorfie oddalił nasze odwołanie od decyzji Urzędu Antymonopolowego. To orzeczenie było dla nas zaskoczeniem, bowiem w dalszym ciągu jesteśmy przekonani, że mieliśmy lepsze argumenty za nabyciem firmy Duales System Deutschland GmbH. Ale ponieważ żyjemy w państwie prawa, postanowienie sądu oczywiście zaakceptujemy. Teraz należy dać sobie trochę czasu na staranne przeanalizowanie powodów odrzucenia transakcji i rozważne podjęcie dalszych kroków. Zważywszy na fakt, że wszyscy inni duzi konkurenci są na tym rynku aktywni, kwestią bardzo interesującą jest, jaką pozycję REMONDIS zajmie w przyszłości w temacie Duale Systeme.

  Spojrzenie w przyszłość w czasach koronawirusa nie jest jednak takie proste. Gdy 29 grudnia ub.r. w wiadomościach pojawiły się pierwsze doniesienia o tym, że Chiny zgłosiły do WHO niewytłumaczalną kumulację zachorowań na dotychczas nieznaną chorobę płuc, nikt nie przypuszczał, że ten wirus już kilka tygodni później z całą siłą uderzy w zglobalizowaną gospodarkę. Skutki wywołanego koronawirusem zamrożenia gospodarki są trudne do oszacowania. I nie uderzają one jedynie w sektor gospodarki prywatnej. Także i tak już napięta sytuacja finansowa wielu gmin pogorszy się jeszcze bardziej wskutek utraty dochodów z podatku od działalności gospodarczej i przychodów z gospodarki komunalnej. Może nadszedł już czas przezwyciężenia podziałów i nawiązywania z sektorem prywatnym długookresowych partnerstw, głównie w sferze usług użyteczności publicznej, przynoszących korzyści gospodarcze obu stronom. Publiczno-prywatne usługi użyteczności publicznej w dobrze sprawdzonej formie partnerstw publiczno-prywatnych mogłyby wnieść duży wkład w złagodzenie skutków koronakryzysu. Parafrazując, można by powiedzieć: ciężar podzielony – połową ciężaru. Pozytywną konsekwencją obecnej wyjątkowej sytuacji jest wyraźny wzrost solidarności międzyludzkiej, która w wielu wypadkach przenosi się także na sferę gospodarczą. W każdym razie REMONDIS także i zwłaszcza w czasie kryzysu stoi u boku swoich samorządowych partnerów.

  Pandemie znane z przeszłości rzadko trwały dłużej niż 2 lata. Niezależnie od tego, czy szczepionka będzie, czy jej nie będzie, życie publiczne i gospodarka kiedyś się znowu znormalizują. Najpóźniej wtedy stanie się dla wszystkich jasne, że dużo większy problem, z jakim ma do czynienia nasza planeta, a mianowicie zmiany klimatu, sam się nie rozwiązał. Dlatego znowu do centrum uwagi powraca Europejski Zielony Ład. Jak wynika ze wstępnej listy opublikowanej w kręgach unijnych, istnieje zagrożenie, że zostaną złagodzone wymogi odnoszące się głównie do obszaru gospodarki recyklingowej. Natomiast Narodowa Akademia Nauk Leopoldina w swoich zaleceniach z 14 kwietnia 2020 r. wyraźnie odradza zaniechania działań na rzecz ochrony klimatu i środowiska po kryzysie spowodowanym koronawirusem, a nawet zaleca ich zintensyfikowanie. Gospodarka musi powrócić na ścieżkę wzrostu, kierując się „zasadami zrównoważonego rozwoju również z tego względu, że tkwią w nim ogromne możliwości stymulacji wzrostu gospodarczego”. Zmiany klimatu są i pozostaną nadal największym wyzwaniem na przyszłość. A do sprostania temu wyzwaniu REMONDIS jako wiodące przedsiębiorstwo branży recyklingu i gospodarki wodnej wnosi znaczący wkład.

  Mając to wszystko na uwadze, życzę zdrowia i optymizmu.

  Thomas Conzendorf


Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Ochrona Państwa danych osobowych ma dla nas duże znaczenie. Poniżej chcemy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych osobowych w ramach korzystania z naszych stron internetowych.

Administrator

Administratorem odpowiedzialnym za te strony internetowe jest

REMONDIS SE & Co. KG
Brunnenstr. 138
44536 Lünen

Więcej informacji o naszej firmie można znaleźć w nocie prawnej.

Protokoły

Podczas korzystania z naszej strony internetowej tymczasowo zapisywane są określone dane dotyczące połączeń oraz dane udostępnione przez Państwa przeglądarkę. W związku z obsługą strony internetowej protokołowane są następujące dane:

 • adres IP wywołującego komputera
 • system operacyjny wywołującego komputera
 • wersja przeglądarki wywołującego komputera
 • nazwa wyświetlanej strony
 • data i godzina wyświetlenia
 • przesłana ilość danych
 • odsyłacz URL
 • protokół połączeń

Jeżeli informacje te odnoszą się do osoby, wykorzystujemy je w celu obsługi strony internetowej oraz do zapewnienia poufności i integralności danych osobowych przetwarzanych przez nasze systemy informatyczne (również do celów związanych z komunikacją sieciową, identyfikacji błędów i usterek oraz do odpierania ataków). Podstawę prawną tego przetwarzania danych stanowi art. 6 f ust. 1 podpunkt f RODO.

Po zakończeniu sesji adres IP zostaje zapisany po uprzedniej anonimizacji.

Ponadto REMONDIS wykorzystuje te informacje o zachowaniu użytkownika w zanonimizowanej formie w celu zgodnego z zapotrzebowaniem projektowania i ulepszania strony internetowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale „Pliki cookie”.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Na żądanie udzielimy Państwu pisemnej lub elektronicznej informacji o tym, czy i jakie dotyczące Państwa dane są u nas zapisane (art. 15 RODO) oraz sprawdzimy Państwa podania o usunięcie (art. 17 RODO), sprostowanie (art. 16 RODO), ograniczenie przetwarzania (art. 18 RODO) oraz przeniesienie (art. 20 RODO) Państwa danych osobowych i w przypadku spełnienia warunków podejmiemy te kroki. W tym zakresie prosimy o kontakt z:

REMONDIS SE & Co. KG
- Pełnomocnik ds. danych osobowych -
Brunnenstr. 138
D-44536 Lünen
datenschutz@remondis.de

Taka sama zasada obowiązuje, jeżeli udzielili Państwo zgody na gromadzenie lub wykorzystanie danych osobowych i chcą ją wycofać. Zgodę taką mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać ze skutkiem na przyszłość drogą mailową lub pocztą tradycyjną.

Prawo do wniesienia skargi

Masz również prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa https://www.uodo.gov.pl/) w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych.

Formularz kontaktowy / zamawianie informacji

W ramach komunikacji z klientami i potencjalnymi klientami oferujemy na naszej stronie internetowej formularz kontaktowy, za pośrednictwem którego mogą Państwo zamawiać informacje dotyczące naszych produktów lub nawiązywać ogólny kontakt. Oprócz dobrowolnych danych i treści wiadomości żądamy od Państwa podania następujących informacji:

- Keine -


Dane te są potrzebne, abyśmy mogli zająć się Państwa zapytaniem, prawidłowo się do Państwa zawracać i udzielać odpowiedzi. Zapytania przesyłane do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego zapisujemy jako e-mail i regularnie sprawdzamy, czy można usunąć dane osobowe. Jeżeli dane nie są potrzebne w ramach relacji z klientem lub potencjalnym klientem albo jeżeli przeważa przeciwstawny interes klienta, usuwamy te dane najpóźniej po 180 dniach, o ile nie jest to sprzeczne z ustawowymi obowiązkami przechowywania. Podstawę prawną tego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 podpunkt f) RODO. Jeżeli kontakt nastąpi w celu nawiązania stosunków prawnych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 podpunkt. b) RODO.

Przekazywanie danych stronom trzecim i poza teren UE

Przekazujemy Państwa dane osobowe stronom trzecim tylko wówczas, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przekazanie danych osobowych, przekazanie danych jest konieczne do realizacji ofert lub usług, z których chcą Państwo skorzystać lub istnieje inne ustawowe uprawnienie do przekazania danych osobowych i jest zapewniona ochrona Państwa słusznych interesów.

Z wyjątkiem korzystania z Google Fonts i Google Maps zebrane przez nas dane osobowe nie są przetwarzane w kraju trzecim. Dostawcą tych usług jest Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

W odniesieniu do korzystania z Google Fonts i Google Maps odpowiedni poziom ochrony danych Google Inc. jest gwarantowany w ramach jego uczestnictwa w tzw. „Tarczy Prywatności” (ang. Privacy Shield) oraz środków podjętych przez Google w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa danych w UE. Prosimy zapoznać się również z informacjami na temat Google Fonts i Google Maps.

Poniższa prezentacja przedstawia listę dostawców zewnętrznych i ich treści wraz z linkami do ich polityki prywatności, które zawierają więcej informacji na temat przetwarzania danych oraz, po części już tu wymienionych, możliwości sprzeciwu (tzw. opt-out):

Czcionki Google Web Fonts

Do jednolitego wyświetlania czcionek używamy tzw. czcionek internetowych udostępnianych przez Google. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje do pamięci podręcznej przeglądarki wymagane czcionki internetowe, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki. W tym celu używana przez Państwa przeglądarka musi się połączyć z serwerami Google. W ten sposób Google uzyskuje informację, że weszli Państwo na naszą stronę internetową ze swojego adresu IP. Korzystanie z Google Web Fonts odbywa się w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszej oferty online. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 podpunkt f RODO.

Więcej informacji na temat czcionek Google Web Fonts można znaleźć w polityce prywatności Google:https://www.google.com/policies/privacy/.
Mogą Państwo tak ustawić swoją przeglądarkę, aby czcionki nie były pobierane
z serwerów Google (np. poprzez instalację dodatków). Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek Google Fonts lub jeśli zablokują Państwo dostęp do serwerów Google, tekst zostanie wyświetlony w domyślnej czcionce systemu. Należy pamiętać, że nasza strona internetowa nie będzie się już wyświetlać zgodnie z zaprojektowanym układem.

Google Maps

W trosce o atrakcyjną prezentację naszych ofert online oraz łatwe odnalezienie miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej, za pośrednictwem API korzystamy z usługi Google Maps. Do korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest przechowywanie adresu IP. Informacje te przekazywane są z reguły na serwer Google w USA i tam zapisywane. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 podpunkt f RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Jeśli nie zgadzają się Państwo na przyszłe przekazywanie swoich danych do Google w ramach korzystania z Google Maps, istnieje możliwość całkowitej dezaktywacji usługi Google Maps poprzez wyłączenie aplikacji JavaScript w przeglądarce. W takim przypadku na tej stronie internetowej nie można korzystać z Google Maps, a tym samym wyświetlać map. Zwracamy uwagę, że jeśli wyłączą Państwo JavaScript, przestaną działać również inne funkcje, które oferujemy na naszej stronie internetowej.

Matomo

Na naszych stronach internetowych używamy wersji Matomo zaimplementowanej na naszych własnych serwerach. Jest to oprogramowanie analityczne na licencji open source, które służy do statystycznej analizy odwiedzin. Za pomocą tej analizy chcemy przede wszystkich obserwować, które z naszych stron są wywoływane i jak często, jednak bez identyfikacji, kto je wywołuje. Implementacja Matomo na naszym serwerze nie korzysta z plików cookie. Przechowujemy wyłącznie anonimowe dane użytkowników w celu gromadzenia ogólnych wartości statystycznych, bez dokonywania kompleksowej analizy zachowań użytkowników. Kompleksowa analiza zachowań użytkowników nie jest również możliwa ze względu na anonimowość gromadzonych danych. Zanim adres IP przesłany do serwera podczas logowania zostanie przekazany do instalacji Matomo, jest on anonimizowany na naszym serwerze i zastępowany przypadkowym adresem IP. Śledzenie adresu IP na podstawie anonimowych danych nie jest możliwe, ponieważ podczas instalacji Matomo wpisy czasowe są dobierane losowo.

Pliki cookie

Cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na dysku twardym przez Państwa przeglądarkę. Korzystamy z tzw. sesyjnych plików cookie. Służą one do ustanowienia jednoznacznego połączenia między Państwem a naszą stroną internetową. W tym celu przechowywana jest tylko losowa liczba. Sesyjny plik cookie jest automatycznie usuwany po zamknięciu przeglądarki.

Jeśli nie chcą Państwo akceptować plików cookie na swoim komputerze (lub innym urządzeniu), mogą je Państwo wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej. Może to jednak mieć wpływ na użyteczność i funkcjonalność strony internetowej. Podstawę prawną przetwarzania danych przy użyciu plików cookie do celów obsługi strony internetowej stanowi art. 6 ust. 1 podpunkt f RODO.

Nasza strona wykorzystuje następujące pliki cookie:

Fe_typo_user
Sesyjny plik cookie do systemu zarządzania użytkownikami Typo3
Ten plik cookie jest istotny tylko dla administratorów stron internetowych. Nie ma miejsca przetwarzanie danych osobowych.

PHPSESSID
Sesyjny plik cookie do obsługi strony korzystającej z PHP
Służy on do rozpoznawania Państwa przeglądarki w różnych celach (np. do zapamiętywania ustawienia języka). Okres przechowywania: dopóki otwarte jest okno przeglądarki.

retinaSupport
Plik cookie zapamiętuje, czy Twój monitor ma rozdzielczość w standardzie Retina.
Okres przechowywania danych: 4 tygodnie.

i18next
Sesyjny plik cookie do animacji na stronie głównej. Nie ma miejsca zapisywanie danych osobowych.

cookieconsent_status
Ten plik cookie jest tworzony po kliknięciu w link potwierdzający ogólną informację o plikach cookie na stronie internetowej. Dzięki temu aplikacja pamięta, że notatka nie ma być ponownie wyświetlana na następnej stronie.

Newsletter-Abonnement

Auf unseren Internetseiten haben Sie die Möglichkeit, Newsletter zu abonnieren. Wir versenden Newsletter und elektronische Benachrichtigungen mit werblichen Informationen nur mit der Einwilligung der Empfänger oder einer gesetzlichen Erlaubnis. Newsletter enthalten Informationen zu unseren Leistungen und unseren Unternehmen sowie Neuigkeiten in der Branche. Die Anmeldung zu unserem Newsletter erfolgt in einem sog. Double-Opt-In-Verfahren: Sie erhalten nach der Anmeldung eine E-Mail, in der Sie um die Bestätigung Ihrer Anmeldung gebeten werden. Um sich für den Newsletter anzumelden, reicht es aus, wenn Sie Ihre E-Mailadresse angeben. (ggf. ergänzen, wenn weitere Angaben abgefragt werden). Ihre Anmeldung zum Newsletter wird protokolliert, um den Anmeldeprozess entsprechend den rechtlichen Anforderungen nachweisen zu können. Hierzu gehört die Speicherung des Anmelde- und des Bestätigungszeitpunkts, sowie der IP-Adresse. Ebenso werden die Änderungen Ihrer bei dem Versanddienstleister gespeicherten Daten protokolliert. Zusätzlich werden während der Nutzungszeit des Newsletters folgende Daten erhoben:

Welche E-Mails per Newsletter zugestellt wurden und ob die Zustellung nicht erfolgreich war (sog. "bounces" = Rückläufer-E-Mails)

Der Versand der Newsletter erfolgt mittels des US-Versanddienstleisters Amazon Web Services Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, USA. Die Datenschutzbestimmungen des Versanddienstleisters können Sie hier einsehen: https://aws.amazon.com/de/privacy/. Amazon Web Services Inc. ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch die Garantie, das europäische Datenschutzniveau einzuhalten (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4&status=Active). Der Versanddienstleister wird auf Grundlage unserer berechtigten Interessen an einer sicheren Versendung der Newsletter gem. Art.6 Abs. 1 lit. f DSGVO und eines Auftragsverarbeitungsvertrages gem. Art.28Abs. 3 S. 1 DSGVO eingesetzt.

Der Versand des Newsletters erfolgt auf Grundlage einer Einwilligung der Empfänger gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a, Art. 7 DSGVO i.V.m § 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG bzw. auf Grundlage der gesetzlichen Erlaubnis gem. § 7 Abs. 3 UWG. Die Protokollierung des Anmeldeverfahrens erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser Interesse richtet sich auf den Einsatz eines nutzerfreundlichen sowie sicheren Newslettersystems, das sowohl unseren geschäftlichen Interessen dient, als auch den Erwartungen der Nutzer entspricht und uns ferner den Nachweis von Einwilligungen erlaubt.

Sie können Ihre Einwilligung in den Empfang unseres Newsletters jederzeit widerrufen. Einen Link zur Abbestellung des Newsletters finden Sie am Ende eines jeden Newsletters. Wir können die ausgetragenen E-Mailadressen bis zu drei Jahren auf Grundlage unserer berechtigten Interessen speichern bevor wir sie löschen, um eine ehemals gegebene Einwilligung nachweisen zu können. Die Verarbeitung dieser Daten wird auf den Zweck einer möglichen Abwehr von Ansprüchen beschränkt.


© 2021 REMONDIS SE & Co. KG  | Stopka redakcyjna | Polityka Prywatnosci | Kredyty fotograficzne