Button for menue
 • Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy,

  Właściwie ten artykuł wstępny był już gotowy i zajmował się głównie tematem Europejskiego Zielonego Ładu. Ale wszystko pokrzyżował nam wirus i artykuł wstępny musieliśmy napisać od nowa. Mimo tego Zielony Ład pozostaje jednym z najważniejszych projektów na drodze ku europejskiej gospodarce o obiegu zamkniętym. W międzyczasie zdarzyło się jednak także wiele innych rzeczy: weźmy na przykład temat DSD.

  Teraz to już oficjalne. W dniu 22 kwietnia 2020 r. I Wydział Antymonopolowy Wyższego Sądu Krajowego w Düsseldorfie oddalił nasze odwołanie od decyzji Urzędu Antymonopolowego. To orzeczenie było dla nas zaskoczeniem, bowiem w dalszym ciągu jesteśmy przekonani, że mieliśmy lepsze argumenty za nabyciem firmy Duales System Deutschland GmbH. Ale ponieważ żyjemy w państwie prawa, postanowienie sądu oczywiście zaakceptujemy. Teraz należy dać sobie trochę czasu na staranne przeanalizowanie powodów odrzucenia transakcji i rozważne podjęcie dalszych kroków. Zważywszy na fakt, że wszyscy inni duzi konkurenci są na tym rynku aktywni, kwestią bardzo interesującą jest, jaką pozycję REMONDIS zajmie w przyszłości w temacie Duale Systeme.

  Spojrzenie w przyszłość w czasach koronawirusa nie jest jednak takie proste. Gdy 29 grudnia ub.r. w wiadomościach pojawiły się pierwsze doniesienia o tym, że Chiny zgłosiły do WHO niewytłumaczalną kumulację zachorowań na dotychczas nieznaną chorobę płuc, nikt nie przypuszczał, że ten wirus już kilka tygodni później z całą siłą uderzy w zglobalizowaną gospodarkę. Skutki wywołanego koronawirusem zamrożenia gospodarki są trudne do oszacowania. I nie uderzają one jedynie w sektor gospodarki prywatnej. Także i tak już napięta sytuacja finansowa wielu gmin pogorszy się jeszcze bardziej wskutek utraty dochodów z podatku od działalności gospodarczej i przychodów z gospodarki komunalnej. Może nadszedł już czas przezwyciężenia podziałów i nawiązywania z sektorem prywatnym długookresowych partnerstw, głównie w sferze usług użyteczności publicznej, przynoszących korzyści gospodarcze obu stronom. Publiczno-prywatne usługi użyteczności publicznej w dobrze sprawdzonej formie partnerstw publiczno-prywatnych mogłyby wnieść duży wkład w złagodzenie skutków koronakryzysu. Parafrazując, można by powiedzieć: ciężar podzielony – połową ciężaru. Pozytywną konsekwencją obecnej wyjątkowej sytuacji jest wyraźny wzrost solidarności międzyludzkiej, która w wielu wypadkach przenosi się także na sferę gospodarczą. W każdym razie REMONDIS także i zwłaszcza w czasie kryzysu stoi u boku swoich samorządowych partnerów.

  Pandemie znane z przeszłości rzadko trwały dłużej niż 2 lata. Niezależnie od tego, czy szczepionka będzie, czy jej nie będzie, życie publiczne i gospodarka kiedyś się znowu znormalizują. Najpóźniej wtedy stanie się dla wszystkich jasne, że dużo większy problem, z jakim ma do czynienia nasza planeta, a mianowicie zmiany klimatu, sam się nie rozwiązał. Dlatego znowu do centrum uwagi powraca Europejski Zielony Ład. Jak wynika ze wstępnej listy opublikowanej w kręgach unijnych, istnieje zagrożenie, że zostaną złagodzone wymogi odnoszące się głównie do obszaru gospodarki recyklingowej. Natomiast Narodowa Akademia Nauk Leopoldina w swoich zaleceniach z 14 kwietnia 2020 r. wyraźnie odradza zaniechania działań na rzecz ochrony klimatu i środowiska po kryzysie spowodowanym koronawirusem, a nawet zaleca ich zintensyfikowanie. Gospodarka musi powrócić na ścieżkę wzrostu, kierując się „zasadami zrównoważonego rozwoju również z tego względu, że tkwią w nim ogromne możliwości stymulacji wzrostu gospodarczego”. Zmiany klimatu są i pozostaną nadal największym wyzwaniem na przyszłość. A do sprostania temu wyzwaniu REMONDIS jako wiodące przedsiębiorstwo branży recyklingu i gospodarki wodnej wnosi znaczący wkład.

  Mając to wszystko na uwadze, życzę zdrowia i optymizmu.

  Thomas Conzendorf

Oblicze miasta się uatrakcyjnia

 • W niewielkim mieście Altena w Sauerlandzie wiele się dzieje. Oblicze miasta u podnóża zamku Altena, wzdłuż promenady nad rzeką Lenne coraz bardziej się unowocześnia. Także dyrektor miejskiego przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej Stadtwerke Altena Hendrik Voß postawił sobie za cel wniesienie wkładu w zwiększenie atrakcyjności miasta.

Dobrze wykorzystana energia

Wdrożenie przedsięwzięć, mających zmodernizować zarządzanie energią w mieście Altena, rozpoczęło się w 2016 r. od budowy nowej elektrociepłowni blokowej ze skojarzonym wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej. Od chwili uruchomienia elektrociepłownia pracuje z dużo niższą awaryjnością niż jej poprzedniczka i przede wszystkim znacznie efektywniej. Ponadto pozwala ona rocznie zaoszczędzić 42 t emisji CO2. Ciepło produkowane w elektrociepłowni jest wykorzystywane do ogrzewania i zasilania w ciepłą wodę pobliskich budynków, a energia elektryczna zasila budynek administracyjny Stadtwerke Altena. Prądem z elektrociepłowni jest także zasilane całkowicie ledowe oświetlenie zewnętrzne, a w przyszłości będą na nim jeździć własne e-pojazdy Stadtwerke Altena.

Flota samochodowa tankuje własny prąd

Pierwsze samochody elektryczne Stadtwerke Altena planują zakupić w 2020 r. Dwa furgony na napęd elektryczny mają zastąpić używane przez monterów pojazdy z silnikami diesla. – Nasi pracownicy już korzystali z tych pojazdów i byli z nich bardzo zadowoleni – mówi dyrektor Hendrik Voß. Pozwoli to na dalszą optymalizację wykorzystania mocy wytwórczych elektrociepłowni. Równie ważny dla dyrektora Hendrika Voßa jest argument dotyczący klimatu: – Bilans emisji CO2 w przypadku produkcji energii elektrycznej z gazu jest lepszy niż dla przeciętnego miksu energetycznego w Niemczech – wyjaśnia.

Stadtwerke Altena uczestniczą w dobrowolnym benchmarkingu w Nadrenii Północnej-Westfalii, którego celem jest stała poprawa efektywności działalności przedsiębiorstw wodociągowych.

Wykorzystanie potencjału zapory wodnej i rzeki Lenne

 • Aby w czasach silnych upałów móc zapewnić zaopatrzenie miasta w wodę, Stadtwerke Altena od dwóch lat wykorzystują cyfrowy system zarządzania dystrybucją wody. W sytuacjach nadzwyczajnych system ten zapewnia autarkiczne zaopatrzenie Alteny w wodę. Za pomocą nowoczesnej technologii IT są rejestrowane dane o poziomie napełnienia zbiornika zapory i wyniki pomiarów ciśnienia wody w różnych częściach miasta, co pozwala na wyliczenie optymalnego rozdziału wody w mieście.

  • – W energetyce i w gospodarce wodno-ściekowej cyfryzacja i ochrona klimatu dają się ze sobą dobrze pogodzić. Najnowsze wskaźniki lokalne potwierdzają nasze zaangażowane w regionie. Z każdego euro wpływającego do Stadtwerke Altena ponad 70 centów pozostaje w regionie. To też nazywa się rozwojem zrównoważonym – zauważa dyrektor Hendrik Voß, objaśniając filozofię Stadtwerke Altena.

© 2021 REMONDIS SE & Co. KG  | Stopka redakcyjna | Polityka Prywatnosci | Kredyty fotograficzne