Button for menue
 • Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy,

  Właściwie ten artykuł wstępny był już gotowy i zajmował się głównie tematem Europejskiego Zielonego Ładu. Ale wszystko pokrzyżował nam wirus i artykuł wstępny musieliśmy napisać od nowa. Mimo tego Zielony Ład pozostaje jednym z najważniejszych projektów na drodze ku europejskiej gospodarce o obiegu zamkniętym. W międzyczasie zdarzyło się jednak także wiele innych rzeczy: weźmy na przykład temat DSD.

  Teraz to już oficjalne. W dniu 22 kwietnia 2020 r. I Wydział Antymonopolowy Wyższego Sądu Krajowego w Düsseldorfie oddalił nasze odwołanie od decyzji Urzędu Antymonopolowego. To orzeczenie było dla nas zaskoczeniem, bowiem w dalszym ciągu jesteśmy przekonani, że mieliśmy lepsze argumenty za nabyciem firmy Duales System Deutschland GmbH. Ale ponieważ żyjemy w państwie prawa, postanowienie sądu oczywiście zaakceptujemy. Teraz należy dać sobie trochę czasu na staranne przeanalizowanie powodów odrzucenia transakcji i rozważne podjęcie dalszych kroków. Zważywszy na fakt, że wszyscy inni duzi konkurenci są na tym rynku aktywni, kwestią bardzo interesującą jest, jaką pozycję REMONDIS zajmie w przyszłości w temacie Duale Systeme.

  Spojrzenie w przyszłość w czasach koronawirusa nie jest jednak takie proste. Gdy 29 grudnia ub.r. w wiadomościach pojawiły się pierwsze doniesienia o tym, że Chiny zgłosiły do WHO niewytłumaczalną kumulację zachorowań na dotychczas nieznaną chorobę płuc, nikt nie przypuszczał, że ten wirus już kilka tygodni później z całą siłą uderzy w zglobalizowaną gospodarkę. Skutki wywołanego koronawirusem zamrożenia gospodarki są trudne do oszacowania. I nie uderzają one jedynie w sektor gospodarki prywatnej. Także i tak już napięta sytuacja finansowa wielu gmin pogorszy się jeszcze bardziej wskutek utraty dochodów z podatku od działalności gospodarczej i przychodów z gospodarki komunalnej. Może nadszedł już czas przezwyciężenia podziałów i nawiązywania z sektorem prywatnym długookresowych partnerstw, głównie w sferze usług użyteczności publicznej, przynoszących korzyści gospodarcze obu stronom. Publiczno-prywatne usługi użyteczności publicznej w dobrze sprawdzonej formie partnerstw publiczno-prywatnych mogłyby wnieść duży wkład w złagodzenie skutków koronakryzysu. Parafrazując, można by powiedzieć: ciężar podzielony – połową ciężaru. Pozytywną konsekwencją obecnej wyjątkowej sytuacji jest wyraźny wzrost solidarności międzyludzkiej, która w wielu wypadkach przenosi się także na sferę gospodarczą. W każdym razie REMONDIS także i zwłaszcza w czasie kryzysu stoi u boku swoich samorządowych partnerów.

  Pandemie znane z przeszłości rzadko trwały dłużej niż 2 lata. Niezależnie od tego, czy szczepionka będzie, czy jej nie będzie, życie publiczne i gospodarka kiedyś się znowu znormalizują. Najpóźniej wtedy stanie się dla wszystkich jasne, że dużo większy problem, z jakim ma do czynienia nasza planeta, a mianowicie zmiany klimatu, sam się nie rozwiązał. Dlatego znowu do centrum uwagi powraca Europejski Zielony Ład. Jak wynika ze wstępnej listy opublikowanej w kręgach unijnych, istnieje zagrożenie, że zostaną złagodzone wymogi odnoszące się głównie do obszaru gospodarki recyklingowej. Natomiast Narodowa Akademia Nauk Leopoldina w swoich zaleceniach z 14 kwietnia 2020 r. wyraźnie odradza zaniechania działań na rzecz ochrony klimatu i środowiska po kryzysie spowodowanym koronawirusem, a nawet zaleca ich zintensyfikowanie. Gospodarka musi powrócić na ścieżkę wzrostu, kierując się „zasadami zrównoważonego rozwoju również z tego względu, że tkwią w nim ogromne możliwości stymulacji wzrostu gospodarczego”. Zmiany klimatu są i pozostaną nadal największym wyzwaniem na przyszłość. A do sprostania temu wyzwaniu REMONDIS jako wiodące przedsiębiorstwo branży recyklingu i gospodarki wodnej wnosi znaczący wkład.

  Mając to wszystko na uwadze, życzę zdrowia i optymizmu.

  Thomas Conzendorf

Umowa na 10 lat

Dobre wieści z Grafschaft: ta gmina w powiecie Ahrweiler z początkiem bieżącego roku utworzyła spółkę w formule partnerstwa publiczno-prywatnego z REMONDIS EURAWASSER GmbH. Współpraca zaplanowana początkowo na 10 lat ma zapewnić wysoki stopień bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę, niewielkie wahania opłat, a także usługi dla mających tu swoje siedziby zakładów produkcyjnych.

Podpisanie umowy w lutym 2020 r.

 • W gminie Grafschaft REMONDIS EURAWASSER już od 12 lat świadczy szerokie usługi w zakresie zarówno technicznego, jak i handlowego zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną. W roku 2017 gmina była zobligowana do przeprowadzenia nowego ogólnoeuropejskiego postępowania o udzielenie zamówienia na te usługi, które zawierało dodatkowo budowę i prowadzenie eksploatacji instalacji podczyszczania ścieków. Celem postępowania przetargowego było utworzenie spółki publiczno-prywatnej, która miałaby w przyszłości świadczyć powyższe usługi. W lutym 2020 r., po kilku renegocjacjach, doszło do podpisania umowy utworzenia spółki Regionalwerke Grafschaft GmbH, w której gmina Grafschaft ma 51 proc., a REMONDIS EURAWASSER GmbH 49 proc. udziałów. Burmistrz Achim Juchem jest bardzo zadowolony z podpisanej w lutym br. umowy o partnerstwie publiczno- prywatnym: – Dzięki utworzeniu spółki Regionalwerke Grafschaft GmbH udało się nam zbudować partnerstwo na przyszłość oparte na zaufaniu i bazujące na doświadczeniu i wiedzy REMONDIS EURAWASSER oraz zapewnić najlepsze z możliwych usługi dla mieszkańców i zakładów przemysłowych naszego regionu.

  Atrament na umowie już wysechł: (z przodu, od lewej) Andreas Schneider, dyr. Wydziału Finansowego Urzędu Gminy Grafschaft, i Christoph Lasek, dyrektor REMONDIS EURAWASSER GmbH, w obecności Dietera Dismona (gmina Grafschaft), Roberta Ristowa (EURAWASSER), Achima Juchema (burmistrz gminy Grafschaft), Mario Schellhardta (EURAWASSER), Andrei Thelen (EURAWASSER) i Kathrin Brenner (REMONDIS) podpisują umowę PPP

„Takie jak nasz modele udziałowe dają gminie dużą samodzielność w zakresie budowy zcentralizowanej komunalnej infrastruktury technicznej, a jednocześnie dzięki naszemu know-how pozwalają ograniczyć ryzyka”.

Mario Schellhardt, dyrektor REMONDIS EUROWASSER

Podział ryzyka – wspólne cele

Dla liczącej 11 tys. mieszkańców gminy Grafschaft, gdzie swoje siedziby mają liczne zakłady przemysłowe i produkcyjne, partnerstwo publiczno-prywatne przynosi wiele korzyści. Daje ono nie tylko bezpośredni dostęp do know-how i infrastruktury technicznej Grupy REMONDIS, ale umożliwia także podział ryzyka inwestycyjnego. Z tej możliwości obaj partnerzy skorzystali od razu na początku współpracy. Nowa podczyszczalnia ścieków poprodukcyjnych ma być w przyszłości zbudowana pod flagą Regionalwerke Grafschaft GmbH. W tym celu rozpoczęto już testy pilotażowe. Zakres współpracy w dalszym ciągu będzie obejmować usługi świadczone dotychczas przez REMONDIS, na które składa się zarządzanie siecią wodociągowo-kanalizacyjną o długości ponad 200 km, dziewięcioma pompowniami oraz sześcioma zbiornikami wody pitnej w 17 częściach gminy. Z tych wielu dodatkowych zadań cieszy się również dyrektor REMONDIS EURAWASSER GmbH Mario Schellhardt: – Takie jak nasz modele udziałowe dają gminie dużą samodzielność w zakresie budowy zcentralizowanej komunalnej infrastruktury technicznej, a jednocześnie dzięki naszemu know-how pozwalają ograniczyć ryzyka. Bezpieczeństwo dostaw mediów i koncepcja ochrony przed powodziami oraz innowacyjne źródła energii są aktualnymi tematami, które dotyczą nas wszystkich i z którymi także w przyszłości będziemy się wspólnie zmierzać.

Smak radości – także w HARIBO

 • Także jedno z największych w regionie przedsiębiorstw z bogatą tradycją – producent słodyczy HARIBO czerpie korzyści z nowo utworzonej spółki gminy Grafschaft i firmy REMONDIS. Z poprodukcyjnych, zawierających cukier ścieków HARIBO Regionalwerke Grafschaft GmbH będą w przyszłości pozyskiwać biogaz. W tym celu jest zaplanowana budowa instalacji podczyszczania ścieków w pobliżu terenu zakładu producenta słodyczy w Parku Innowacyjnym Rheinland (IPR), która ma być oddana do użytku w 2021 r. Pozyskiwana tam zielona energia ma trafiać do sieci publicznej. Gmina Grafschaft stanie się dzięki temu trochę bardziej niezależna od zewnętrznych źródeł energii.

© 2021 REMONDIS SE & Co. KG  | Stopka redakcyjna | Polityka Prywatnosci | Kredyty fotograficzne