Button for menue
 • Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy,

  Właściwie ten artykuł wstępny był już gotowy i zajmował się głównie tematem Europejskiego Zielonego Ładu. Ale wszystko pokrzyżował nam wirus i artykuł wstępny musieliśmy napisać od nowa. Mimo tego Zielony Ład pozostaje jednym z najważniejszych projektów na drodze ku europejskiej gospodarce o obiegu zamkniętym. W międzyczasie zdarzyło się jednak także wiele innych rzeczy: weźmy na przykład temat DSD.

  Teraz to już oficjalne. W dniu 22 kwietnia 2020 r. I Wydział Antymonopolowy Wyższego Sądu Krajowego w Düsseldorfie oddalił nasze odwołanie od decyzji Urzędu Antymonopolowego. To orzeczenie było dla nas zaskoczeniem, bowiem w dalszym ciągu jesteśmy przekonani, że mieliśmy lepsze argumenty za nabyciem firmy Duales System Deutschland GmbH. Ale ponieważ żyjemy w państwie prawa, postanowienie sądu oczywiście zaakceptujemy. Teraz należy dać sobie trochę czasu na staranne przeanalizowanie powodów odrzucenia transakcji i rozważne podjęcie dalszych kroków. Zważywszy na fakt, że wszyscy inni duzi konkurenci są na tym rynku aktywni, kwestią bardzo interesującą jest, jaką pozycję REMONDIS zajmie w przyszłości w temacie Duale Systeme.

  Spojrzenie w przyszłość w czasach koronawirusa nie jest jednak takie proste. Gdy 29 grudnia ub.r. w wiadomościach pojawiły się pierwsze doniesienia o tym, że Chiny zgłosiły do WHO niewytłumaczalną kumulację zachorowań na dotychczas nieznaną chorobę płuc, nikt nie przypuszczał, że ten wirus już kilka tygodni później z całą siłą uderzy w zglobalizowaną gospodarkę. Skutki wywołanego koronawirusem zamrożenia gospodarki są trudne do oszacowania. I nie uderzają one jedynie w sektor gospodarki prywatnej. Także i tak już napięta sytuacja finansowa wielu gmin pogorszy się jeszcze bardziej wskutek utraty dochodów z podatku od działalności gospodarczej i przychodów z gospodarki komunalnej. Może nadszedł już czas przezwyciężenia podziałów i nawiązywania z sektorem prywatnym długookresowych partnerstw, głównie w sferze usług użyteczności publicznej, przynoszących korzyści gospodarcze obu stronom. Publiczno-prywatne usługi użyteczności publicznej w dobrze sprawdzonej formie partnerstw publiczno-prywatnych mogłyby wnieść duży wkład w złagodzenie skutków koronakryzysu. Parafrazując, można by powiedzieć: ciężar podzielony – połową ciężaru. Pozytywną konsekwencją obecnej wyjątkowej sytuacji jest wyraźny wzrost solidarności międzyludzkiej, która w wielu wypadkach przenosi się także na sferę gospodarczą. W każdym razie REMONDIS także i zwłaszcza w czasie kryzysu stoi u boku swoich samorządowych partnerów.

  Pandemie znane z przeszłości rzadko trwały dłużej niż 2 lata. Niezależnie od tego, czy szczepionka będzie, czy jej nie będzie, życie publiczne i gospodarka kiedyś się znowu znormalizują. Najpóźniej wtedy stanie się dla wszystkich jasne, że dużo większy problem, z jakim ma do czynienia nasza planeta, a mianowicie zmiany klimatu, sam się nie rozwiązał. Dlatego znowu do centrum uwagi powraca Europejski Zielony Ład. Jak wynika ze wstępnej listy opublikowanej w kręgach unijnych, istnieje zagrożenie, że zostaną złagodzone wymogi odnoszące się głównie do obszaru gospodarki recyklingowej. Natomiast Narodowa Akademia Nauk Leopoldina w swoich zaleceniach z 14 kwietnia 2020 r. wyraźnie odradza zaniechania działań na rzecz ochrony klimatu i środowiska po kryzysie spowodowanym koronawirusem, a nawet zaleca ich zintensyfikowanie. Gospodarka musi powrócić na ścieżkę wzrostu, kierując się „zasadami zrównoważonego rozwoju również z tego względu, że tkwią w nim ogromne możliwości stymulacji wzrostu gospodarczego”. Zmiany klimatu są i pozostaną nadal największym wyzwaniem na przyszłość. A do sprostania temu wyzwaniu REMONDIS jako wiodące przedsiębiorstwo branży recyklingu i gospodarki wodnej wnosi znaczący wkład.

  Mając to wszystko na uwadze, życzę zdrowia i optymizmu.

  Thomas Conzendorf

Szeroki zakres działalności

 • Z mocą wsteczną od 1 stycznia 2019 r. REMONDIS przejął firmy recyklingowe Baetsen Containers B.V., Baetsen Recycling B.V. oraz Baetsen Bouwstoffen & Sloopwerken B.V. Grupa Baetsen ze swoimi oddziałami w Veldhoven, Son i Echt stała się w ostatnich latach ważnym podmiotem na rynku recyklingu, obsługując zarówno klientów biznesowych i indywidualnych, jak i komunalnych. Przedsiębiorstwo rodzinne, które ma swoją siedzibę na południu Niderlandów, prowadzi działalność w zakresie zbiórki odpadów, recyklingu, transportu, robót ziemnych i rozbiórkowych oraz wypożyczania dźwigów i przerabia rocznie ok. 175 tys. ton zmieszanych odpadów budowalnych, 100 tys. ton odpadów z drewna i 350 tys. ton odpadów mineralnych.

Właściwy i ważny wybór

Hans van Roosmalen, prezes Grupy Baetsen, po podpisaniu umowy sprzedaży stwierdził z dużym zadowoleniem: – Na REMONDIS – wiodącą firmę rodzinną, która w dalszym ciągu będzie inwestować w zrównoważone zagospodarowanie odpadów – zdecydowaliśmy się po starannym procesie wyboru. To był dobry moment na zrobienie następnego kroku. Jesteśmy dumni z tego, że nasza osiągająca sukcesy firma weszła w koleją fazę swojego rozwoju i będzie mogła samodzielnie kontynuować dotychczasową działalność. Dzięki temu zarówno przedsiębiorstwo recyklingu Baetsen, jak i segment transportu Baetsen i segment dźwigów Baetsen mają dobrze zabezpieczoną przyszłość.

Przejęcie 200 pracowników

 • Poprzez przejęcie Grupy Baetsen REMONDIS rozbudowuje swoją działalność w zakresie gospodarki odpadami i recyklingu w południowym regionie rynku niderlandzkiego. Na transakcję składa się z jednej strony przejęcie 200 pracowników, a z drugiej – kilku lokalizacji w prowincjach Brabancja Północna i Limburgia z ponad 80 pojazdami. Dr Andreas Krawczik, dyrektor REMONDIS Nederland, podkreśla: – Wieloletnia tradycja firmy rodzinnej Baetsen, cechującej się innowacyjnością, dbałością o klienta i wysoką wydajnością, idealnie wpisuje się w tradycję firmy REMONDIS. Jesteśmy przekonani, że uda się nam kontynuować te usługi z równie wysoką jakością. Cieszy nas, że dzięki tej akwizycji znaleźliśmy duże przedsiębiorstwo w Brabancji Północnej, z którego pomocą będziemy mogli zaoferować naszym klientom szeroki wachlarz usług.

  • Dr Andreas Krawczik, dyrektor REMONDIS Nederland, i Hans van Roosmalen, prezes Grupy Baetsen (z przodu, od lewej), w obecności członka zarządu Baetsen Tona François, dyrektora REMONDIS Nederland dr inż. Gerda Terbecka oraz wspólniczki Baetsen Helmy van Roosmalen (z tyłu, od lewej) podpisują umowę przejęcia

© 2021 REMONDIS SE & Co. KG  | Stopka redakcyjna | Polityka Prywatnosci | Kredyty fotograficzne